Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 510906-2021

08/10/2021    S196

Magyarország-Budapest: Reklámtervezési és -szervezési szolgáltatások

2021/S 196-510906

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nemzeti azonosító szám: 15827186241
Postai cím: Garibaldi Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zsuppán Andrea
E-mail: andrea.zsuppan@nkoh.gov.hu
Telefon: +36 17954807
Fax: +36 17950833
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nkoh.kormany.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Kbt. 31. § (3) bekezdés szerinti központi beszerző

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Médiaügynökségi és kutatási feladatok ellátása TKM

Hivatkozási szám: EKR000391472021
II.1.2)Fő CPV-kód
79342200 Reklámtervezési és -szervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Nemzeti Kommunikációs Hivatal részére médiaügynökségi, kapcsolódó nyomdai gyártási és kutatási szolgáltatás ellátása az alábbi tárgyban:

„Keretmegállapodás a Visit Hungary Nemzeti Turisztikai Szervezet Nonprofit Zrt., a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. és a Magyar Divat & Design Ügynökség Nonprofit Zrt. részére médiaügynökségi és kutatási feladatok ellátására”

A Megrendelők jelen beszerzésének célja Magyarország turisztikai célú népszerűsítése, külföldről beutazó turizmus erősítése, magasabb státuszú utazók, valamint a belföldi lakosság megszólítása, a magyar turisztikai szolgáltatások fejlődésének kommunikálása a megfelelő célcsoportok felé.

A nyertes Ajánlattevő feladata Megrendelők általános országimázs kommunikációs kampányai kapcsán:

- médiaügynökségi feladatok ellátása, médiastratégia-alkotás, médiatervezés és -vásárlás, a médiakampányok utóértékelése,

- hazai közterületi megjelenések nyomdai gyártási feladatainak ellátása,

- kutatási feladatok ellátása.

Az átfogó kampányok száma tervezetten évente 9 db, amelyből tervezetten 5 db belföldön, 4 db külföldi célpiacokon (az alábbi célpiacok bármelyikén, illetve több célpiacon párhuzamosan) kerül megvalósításra. Egy kampány átlagosan minimum 4, maximum 8 hétig tart.

A tervezett kampányok esetében előfordulhat, hogy párhuzamosan kell belföldi és külföldi kampányokat megvalósítani legalább 4 héten keresztül az alábbi célpiacok bármelyikén beleértve a célpiacokon történő egyidejű, párhuzamos teljesítést is. Bármely célpiacon történő teljesítés a kampányok darabszámát tekintve önálló kampánynak minősül.

A Megrendelő az alábbi célpiacokon tervezi a megjelenéseit, de további célpiacok is felmerülhetnek:

Kiemelten az Egyesült Királyság, Spanyolország, Németország, Olaszország, Franciaország, továbbá Ausztria, Lengyelország, Csehország, Románia, Szlovákia, Hollandia, Izrael, Kína, Oroszország, Amerikai Egyesült Államok, Kanada. Egyéb potenciális régiók/célországok lehetnek: Dánia, Norvégia, Finnország, Svédország, Törökország Svájc, Írország India Öböl-menti országok: (főként EAE és Katar).

Ajánlatkérő elírja, hogy az alábbi célpiacok esetében nyertes ajánlattevő megfelelő, legalább középfokú angol nyelvtudással rendelkező személyt/személyeket köteles a teljesítésbe bevonni:

- Egyesült Királyság,

- Olaszország,

- Lengyelország,

- Csehország,

- Románia,

- Szlovákia,

- Hollandia,

- Izrael,

- Oroszország,

- Amerikai Egyesült Államok,

- Kanada

- Egyéb potenciális régiók: Dánia, Norvégia, Finnország, Svédország, Törökország Svájc, Írország, India, Öböl-menti országok: (főként EAE és Katar)

A keretmegállapodás alapján megkötendő egyedi szerződések száma a keretmegállapodás időtartama alatt várhatóan legalább 20 db lesz, melyből legalább egy db szerződés legalább 9 hónapos időtartamra szól. A szerződések átlagértéke a legalább nettó 100 millió Ft-ot meg fogja haladni, de akár ennek többszörösét is elérheti.

A további részleteket a műszaki leírás tartalmazza.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé teszi meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, így a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett ajánlatkérő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érti.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 12 000 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79342200 Reklámtervezési és -szervezési szolgáltatások
79310000 Piackutatási szolgáltatások
79320000 Közvélemény-kutatási szolgáltatások
79530000 Fordítási szolgáltatások
79821000 Nyomdai kivitelezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU Magyarország
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország területe, illetve nemzetközi helyszínek.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nemzeti Kommunikációs Hivatal részére médiaügynökségi, kapcsolódó nyomdai gyártási és kutatási szolgáltatás ellátása az alábbi tárgyban:

„Keretmegállapodás a Visit Hungary Nemzeti Turisztikai Szervezet Nonprofit Zrt., a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. és a Magyar Divat & Design Ügynökség Nonprofit Zrt. részére médiaügynökségi és kutatási feladatok ellátására”

A Megrendelők jelen beszerzésének célja Magyarország turisztikai célú népszerűsítése, külföldről beutazó turizmus erősítése, magasabb státuszú utazók, valamint a belföldi lakosság megszólítása, a magyar turisztikai szolgáltatások fejlődésének kommunikálása a megfelelő célcsoportok felé.

A nyertes Ajánlattevő feladata Megrendelők általános országimázs kommunikációs kampányai kapcsán:

- médiaügynökségi feladatok ellátása, médiastratégia-alkotás, médiatervezés és -vásárlás, a médiakampányok utóértékelése,

- hazai közterületi megjelenések nyomdai gyártási feladatainak ellátása,

- kutatási feladatok ellátása.

Az átfogó kampányok száma tervezetten évente 9 db, amelyből tervezetten 5 db belföldön, 4 db külföldi célpiacokon (az alábbi célpiacok bármelyikén, illetve több célpiacon párhuzamosan) kerül megvalósításra. Egy kampány átlagosan minimum 4, maximum 8 hétig tart.

A tervezett kampányok esetében előfordulhat, hogy párhuzamosan kell belföldi és külföldi kampányokat megvalósítani legalább 4 héten keresztül az alábbi célpiacok bármelyikén beleértve a célpiacokon történő egyidejű, párhuzamos teljesítést is. Bármely célpiacon történő teljesítés a kampányok darabszámát tekintve önálló kampánynak minősül.

A Megrendelő az alábbi célpiacokon tervezi a megjelenéseit, de további célpiacok is felmerülhetnek:

Kiemelten az Egyesült Királyság, Spanyolország, Németország, Olaszország, Franciaország, továbbá Ausztria, Lengyelország, Csehország, Románia, Szlovákia, Hollandia, Izrael, Kína, Oroszország, Amerikai Egyesült Államok, Kanada. Egyéb potenciális régiók/célországok lehetnek: Dánia, Norvégia, Finnország, Svédország, Törökország Svájc, Írország India Öböl-menti országok: (főként EAE és Katar).

Ajánlatkérő elírja, hogy az alábbi célpiacok esetében nyertes ajánlattevő megfelelő, legalább középfokú angol nyelvtudással rendelkező személyt/személyeket köteles a teljesítésbe bevonni:

- Egyesült Királyság,

- Olaszország,

- Lengyelország,

- Csehország,

- Románia,

- Szlovákia,

- Hollandia,

- Izrael,

- Oroszország,

- Amerikai Egyesült Államok,

- Kanada

- Egyéb potenciális régiók: Dánia, Norvégia, Finnország, Svédország, Törökország Svájc, Írország, India, Öböl-menti országok: (főként EAE és Katar)

A keretmegállapodás alapján megkötendő egyedi szerződések száma a keretmegállapodás időtartama alatt várhatóan legalább 20 db lesz, melyből legalább egy db szerződés legalább 9 hónapos időtartamra szól. A szerződések átlagértéke a legalább nettó 100 millió Ft-ot meg fogja haladni, de akár ennek többszörösét is elérheti.

A további részleteket a műszaki leírás tartalmazza.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé teszi meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, így a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett ajánlatkérő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érti.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A teljesítésben részt vevő médiatervező/vásárló szakemberek legalább 6 hétig tartó médiakampány médiatervezési és - vásárlási feladatainak ellátásában szerzett többlet szakmai tapasztalata (db) (min. 0 - max. 15) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A teljesítésben részt vevő kutató szakemberek nemzetközi közvéleménykutatási szakmai tapasztalata (hó) (min. 0 - max. 120) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Szociális szempont - Teljesítésben részt vevő fiatal munkavállalók foglalkoztatása (fő) (min. 3 - max. 12) / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: Mintafeladat / Súlyszám: 18
Ár - Súlyszám: 105
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az értékelés során a Teljes nettó ajánlati ár (HUF) részszempont körében értékelt „Hazai közterületi megjelenések nyomdai gyártási feladatai (nettó HUF)” alszempont esetében megajánlott ajánlati ár alátámasztására szolgáló költségvetési kiírásban a „21. Hazai közterületi megjelenések nyomdai gyártási feladatai” költségvetési táblában az 1-299. sorokon szereplő árazott tételek tekintetében engedélyezi az adott árak/díjak 1 tizedes jegyig történő megadását. Ajánlatkérő e körben tájékoztatja ajánlattevőket, hogy ajánlattevők a Felolvasólapon a kerekítés általános szabályai szerint adják meg ajánlatukat a Hazai közterületi megjelenések nyomdai gyártási feladatai vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár (nettó HUF) értékelési alszempont esetében.

2. Ajánlatkérő „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” szóló Útmutató (megjelent a Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. számában; 2020. március 25-én) 1. sz. melléklet 1. aa) pont alapján a fordított arányosítás elvét alkalmazza a Teljes nettó ajánlati ár (HUF) értékelési részszemponton belüli 1-22. alszempontok esetén, a 2. sz. melléklet 1. pont alapján a „minél magasabb paraméterű megajánlás a jó” elvét alkalmazza az 1-3. minőségi értékelési szempontok esetén. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 10 pont. Az ajánlatok értékelési szempontjainak részletes leírását a közbeszerzési dokumentum tartalmazzák.

3. A konkrét feladat(ok)ra vonatkozó egyedi szerződések létrehozására irányuló közbeszerzések megvalósítására, a vonatkozó beszerzési igény felmerülését követően, a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontjának alkalmazásával, írásbeli konzultációt követő szerződéskötéssel kerül sor.

4. A II.1.5) és II.2.6) pontokban feltüntetett szám technikai jellegű. A II.1.5) és II.2.6) pontban megadott érték nem a becsült érték, kizárólag a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt került rögzítésre.

5. A II.2.5) Értékelési szempontok esetében az "Ár kritérium:" alatt ajánlatkérő a Teljes nettó ajánlati ár (HUF) szempontot érti. Ajánlatkérő a Teljes nettó ajánlati ár (HUF) értékelési szemponton belül az alábbi alszempontok szerint értékel:

1.1. Médiavásárlás (megyei napilapok, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár (net-net ár HUF) / Súlyszám: 5

1.2. Médiavásárlás - (megyei napilapok, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár (net-net ár HUF) / Súlyszám: 2

1.3. Médiavásárlás - (országos napilapok, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár (net-net ár HUF) /Súlyszám: 6

1.4. Médiavásárlás - (országos napilapok, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár (net-net ár HUF) /Súlyszám: 2

1.5. Médiavásárlás - (hetilapok, magazinok, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár (net-net ár HUF) /Súlyszám: 5

1.6. Médiavásárlás - (hetilapok, magazinok, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár (net-net ár HUF) /Súlyszám: 2

1.7. Médiavásárlás - (hiperlokális médiumok, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár (net-net ár HUF) /Súlyszám: 6

1.8. Médiavásárlás - (hiperlokális médiumok, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár (net-net ár HUF) /Súlyszám: 2

1.9. Médiavásárlás - (közterületi és mozi hirdetési felületek, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár (net-net ár HUF) /Súlyszám: 6

1.10. Médiavásárlás - (közterületi és mozi hirdetési felületek, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár (net-net ár HUF) /Súlyszám: 2

1.11. Médiavásárlás - (online hirdetési felületek, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár (net-net ár HUF) /Súlyszám: 7

1.12. Médiavásárlás - (online hirdetési felületek, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár (net-net ár HUF) /súlyszám: 2

1.13. Médiavásárlás - (közösségi média hirdetési felületek, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár (net-net ár HUF) /Súlyszám: 7

1.14. Médiavásárlás - (rádiós hirdetési felületek, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár (net-net ár HUF) /Súlyszám: 6

1.15. Médiavásárlás - (rádiós hirdetési felületek, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár (net-net ár HUF) /Súlyszám: 2

1.16. Médiavásárlás - (televíziós hirdetési felületek, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár (net-net ár HUF) /Súlyszám: 7

1.17. Médiavásárlás - (televíziós hirdetési felületek, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár (net-net ár HUF) /Súlyszám: 2

1.18. Külföldi médiavásárlás - (EU-n belüli országok, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár (net-net ár HUF) /Súlyszám: 7

1.19. Külföldi médiavásárlás - (Európai Unió-n kívüli európai ország, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár (net-net ár HUF) /Súlyszám: 7

1.20. Külföldi médiavásárlás - (egyéb ország, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár (net-net ár HUF) /Súlyszám: 7

1.21. Hazai közterületi megjelenések nyomdai gyártási feladatai vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár (nettó HUF) /Súlyszám: 3

1.22. Kutatási feladatok vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár (nettó HUF) /Súlyszám: 10

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 161-424134
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Médiaügynökségi és kutatási feladatok ellátása TKM

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
24/09/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 24670827244
Postai cím: Felső Zöldmáli Út 72.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@newland.hu
Telefon: +36 301763071
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Media Dynamics Kft.
Nemzeti azonosító szám: 25597598241
Postai cím: Bécsi Út 33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
E-mail: orsolya.toth@mdcs.hu
Telefon: +36 303112543
Fax: +36 13910599
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 12 000 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Kutatási feladatok ellátása, gyártási feladatok ellátása

Az alvállalkozók az ajánlat benyújtásakor nem ismertek.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. §-a szerinti adatok:

Az ajánlattevők neve, címe és adószáma (adóazonosító jele):

Ajánlattevő neve:

New Land Media Kft. és Media Dynamics Kft. Közös ajánlattevők

Vezető ajánlattevő neve: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Székhelye: 1025 Budapest Felső Zöldmáli Út 72.

Adószáma: 24670827-2-44

Ajánlattevő neve: Media Dynamics Kft. (közös ajánlattevő)

Székhelye: 1023 Budapest Bécsi Út 33.

Adószáma: 25597598-2-41

Eljárás során figyelembe vett szociális (értékelési) szempontok:

3. Szociális szempont - Teljesítésben részt vevő fiatal munkavállalók foglalkoztatása (fő) (min. 3 - max. 12)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § -ában meghatározottak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/10/2021