С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Можете да се регистрирате за нашия 4-и семинар с повторни ползватели на данни от TED, който ще се проведе на 14 декември 2023 г.

Доставки - 51093-2016

TIЗаглавиеБeлгия-Брюксел: Доставка, с или без сглобяване, на обзавеждане за детска ясла, занималня и заведения за детски грижи
NDНомер на публикацията на обявлението51093-2016
PDДата на публикуване16/02/2016
OJНомер на броя на ОВ S32
TWГрад/населено място на купувачаБРЮКСЕЛ
AUОфициално наименование на купувачаЕвропейска комисия
OLЕзик на произходFR
CYДържава на купувачаBE
AAВид купувач5 - Европейска институция/агенция или международна организация
HAИнституция/агенция на ЕСЕвропейска комисия
DSДокумент изпратен04/02/2016
DTКраен срок за подаване04/04/2016
NCВид поръчка2 - Доставки
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент3 - европейска институция/агенция или международна организация
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)39161000 - Мебелировка за детски градини
39160000 - Училищна мебелировка
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BE
IAИнтернет адрес (URL)http://ec.europa.eu
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС