Tjänster - 511172-2017

21/12/2017    S245

Belgien-Bryssel: Undersökning om användning av millimetervågsband (mm-vågsband) för utplacering av 5G-ekosystem i unionen – SMART 2017/0015

2017/S 245-511172

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Directorate-General for Communication Networks, Content and Technology, Directorate B: Electronic Communications Networks and Services Unit B4: Radio Spectrum Policy
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-post: CNECT-R2-EOI@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm
Upphandlarprofil: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Undersökning om användning av millimetervågsband (mm-vågsband) för utplacering av 5G-ekosystem i unionen – SMART 2017/0015

Referensnummer: 2017/0015
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
73210000 Forskningsrådgivning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Band över 24 GHz (så kallade mm-vågor) är lämpliga för trådlös kommunikation på kort avstånd vid mycket höga hastigheter med användning av en mycket stor bandbredd. Efter de planerade åtgärderna i åtgärdsplanen för 5G (5G action plan – 5GAP) avseende att göra radiospektrum lägligt tillgängligt för 5G-tjänster bör kommissionen utfärda relevanta tekniska harmoniseringsåtgärder för spektrumband över 24 GHz som måste åtföljas av en konsekvensbedömning. Denna undersökning ska stödja kommissionen vid bedömningen av konsekvenserna av teknisk harmonisering av högprioriterade mm-vågsband (inbegripet banden som avser 26 GHz, 32 GHz och 40 GHz) till stöd för 5GAP. Det kommer att innebära särskild granskning av befintliga tjänster (såsom satellit eller fast trådlös) och deras samexistens med nya markbundna 5G-tjänster vad gäller samlade socioekonomiska fördelar och kostnader.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 141 000.00 EUR
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79419000 Utvärderingskonsulttjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Se avsnitt II.1.4.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Förståelse av de erfordrade arbetsuppgifterna / Viktning: 30
Kvalitetskriterium - Namn: Anbudets tekniska kvalitet / Viktning: 50
Kvalitetskriterium - Namn: Arbetets organisation / Viktning: 20
Pris - Viktning: 50/100
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens: Definition och implementering av unionens politik inom området elektronisk kommunikation
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2017/S 118-236108
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: LC-00601749
Benämning på upphandlingen:

Undersökning om användning av millimetervågsband (mm-vågsband) för utplacering av 5G-ekosystem i unionen – SMART 2017/0015

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
08/12/2017
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 10
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 5
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 10
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: IDATE - Instut de l'Audiovisuel et des Télécommunications en Europe
Nationellt registreringsnummer: 314398686
Postadress: 44 allée Yves Stourdzé
Ort: Clapiers
Nuts-kod: FRJ13 Not specified
Postnummer: 34830
Land: Frankrike
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 141 000.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader
Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet
Värde eller andel som troligen kommer att läggas ut på tredje man
Andel: 61 %

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Alla synpunkter om tilldelningsförfarandet kan lämnas till den upphandlande myndigheten genom de kontaktpunkter som anges i rubriken I.1. Vid misstanke om ett administrativt missförhållande kan ett klagomål framföras till Europeiska ombudsmannen inom 2 år från det datum då de fakta som klagomålet bygger på blev kända (se http://www.ombudsman.europa.eu). Sådana klagomål leder varken till att tidsfristen för begäran om överprövning förlängs eller till att en ny period för begäran om överprövning inleds. En begäran om överprövning kan lämnas till det organ som nämns i punkt VI.4.1 inom 2 månader efter meddelandet om beslutet om tilldelning.

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
11/12/2017