Lieferungen - 51127-2023

25/01/2023    S18

Ungarn-Budapest: Kalorimeter

2023/S 018-051127

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationale Identifikationsnummer: 23497980243
Postanschrift: Kondorfa Utca 1
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU11 Budapest
Postleitzahl: 1116
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Lehota Ildikó
E-Mail: ildiko.lehota@bayzoltan.hu
Telefon: +36 14630500
Fax: +36 14630505
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.bayzoltan.hu
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: kutatás

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

FTIR és DSC

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR001069792022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
38418000 Kalorimeter
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Adásvételi szerződés polimer labor felszereléséhez szükséges eszközök szállítására, telepítésére és üzembe helyezésére, a használat betanítására. - 2.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 31 595 100.00 HUF
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

DSC

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38418000 Kalorimeter
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Hauptort der Ausführung:

3519 Miskolc, Iglói u. 2. (ajánlatkérő telephelye)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Beszerzés tárgya:

1 darab, új, műanyagok konvencionális és modulált mérési móddal egyaránt rendelkező termoanalitikai analizátor (DSC) polimerek vizsgálatához, fejlesztéséhez, továbbiakban Készülék.

A Készülék új, ha első üzembe helyezésű: nem volt korábban kihelyezve/üzembe helyezve sem Magyarországon sem pedig külföldön nem volt, bemutató- illetve próbaeszközként sem használták.

AK tájékoztatja AT-ket, hogy a felhívásban, valamint a további közbeszerzési dokumentumokban szereplő, meghatározott szabványra ill. gyártmányra, csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket - illetve egyenértékű szabványnak való megfelelést - elfogad, amennyiben a vonatkozóan meghatározott minimum követelményeknek megfelel. Ugyanakkor az egyenértékűség igazolása az AT feladata és kockázata.

Szállítás elvárt tartalma:

- A DSC folyadékmentes hűtőrendszerrel legyen ellátva, amellyel a DSC cellában legalább a -40 - +400 °C-os méréstartomány elérhető és biztosítható.

- DSC mérőcella mérési elve a hőáram mérésén alapul - opcionálisan a felhasználó által is cserélhető

- A mérőcella kemencéjére min. 5 év garancia legyen biztosított

- Hőmérséklet pontosság: ±0,05°C, vagy jobb

o Mérés elve: Indium olvadási pontjának (onset) legalább 10-szer megismételt mérése során kapott hiba (szórás), felfűtési sebesség: 10 °C/perc, a minta eltávolítása és cseréje az egyes futtatások között szükséges

- Hőmérséklet precizitás: ±0,008°C, vagy jobb

o Mérés elve: Ugyanazon In mintának a mérése során jelentkező szórás az onset-ben, a mintát nem kell kivenni és cserélni a futtatások közt

- Entalpia precizitás (In): ±0,1%, vagy jobb

- A hőáram digitális felbontása: jobb, mint 0,01 μW

o Mérés elve: Két egymást követő mért érték között mérhető és megjeleníthető legkisebb különbség

- Több pontos hőmérséklet kalibrálás: min. 3 pont

- Beépített színes érintőképernyős kezelés, vezérlés, fő funkciók, mérések kiválasztása, indítása, leállítás stb., hogy a mérőkészülék elszívófülkében is elhelyezhető és onnan üzemeltethető legyen

- Gázszállító rendszer legalább 2 gázra, aminek vezérlése a vezérlőszoftverbe integrált, a mért értékek a szoftverben és a kiértékelés során is kerüljenek megjelenítésre

- Hőmérséklet modulált (pl. MDSC, TMDSC) mérések legyenek kivitelezhetőek, ahol az amplitúdó értéke beállítható: legalább a 0,01- 2°C közti tartományban; a periódusidő: 10 mp -180 mp vagy ezeknél jobb

- DSC tégelyprés a standard és a hermetikusan zárható (3 atm-ig is használható) tégelyek zárásához.

- Min. 300 db Al tégely, fedő ellátva, ebből min. 100 db hermetikusan zárható

- Legalább 30 férőhelyes mintaváltóval való bővíthetőség, amely egyaránt alkalmas a minták és a referenciák cseréjére

- Bővítési lehetőség fotokalorimetrás mérésekre, UV-fény hatására történő térhálósodás vizsgálatára

- Számítógép, amely alkalmas a DSC vezérlő szoftverének tökéletes, problémamentes futtatásához, és elegendő tárhellyel rendelkezik a mérési eredmények tárolásához.

- Min. konfiguráció: i7 CPU, 16 GB RAM, 256 GB SSD, 1 TB HDD, 27” monitor.

Feladatok, határidők:

1) Teljesítés: magába foglalja a szállítást, telepítést, beüzemelést, próbaüzemet, és a betanítást.

a) szállítás és telepítés (AT végzi AK teljesítés helyeként megadott telephelyén);

b) beüzemelés - melyen AK is részt vesz - AT végzi AK teljesítés helyeként megadott telephelyén;

c) próbaüzem: 1 munkanap. - melyen AK is részt vesz - AT végzi AK teljesítés helyeként megadott telephelyén

d) képzés (AK teljesítés helyeként megadott telephelyén):

- min 3 fő tudományos munkatársnak, min. 1 munkanap (8 tanóra/munkanap; 45 perc/tanóra) időtartamban;

Végteljesítési határidő a szerződéskötéstől számított 5 hónap.

2) Követés: a teljesítést követő 16 hónapig. Az AT által biztosított szakember helyszíni vagy on-line támogatása min. havonta 2 munkanapon, alkalmanként minimum 4 óra/munkanap. E körben a Készülék esetlegesen felmerülő beállítási és egyéb kérdéseinek megoldásában való közvetlen együttműködés mellett AT kötelezettsége a Készülék AK tevékenységébe illesztése optimalizálásában való tevékeny együttműködés is

3) Jótállás (üzembe helyezéstől): 24 hónap

szervizmunkálat: 3 munkanapon belül megkezdett szervizmunkálat az adott típusra is kiképzett szervizmérnökkel.

4) A mérőcella kemencéjére min. 5 év garancia legyen biztosított.

AK a Kbt. 65. § (10) bekezdés alapján előírja, hogy jelen eljárás szerinti árubeszerzésre irányuló szerződés alapján biztosítandó, alábbi - telepítéssel és beüzemeléssel összefüggően végzendő - alapvető fontosságú feladatokat maga a nyertes AT vagy - közös ajánlattétel esetén - a közös AT-k egyike végezzen el:

- a II.2.4. 1/b) pont szerinti tevékenység;

- a II.2.4.1/ c) pont szerinti tevékenység;

- a II.2.4. 2) pont szerinti tevékenység;

A felsorolt feladatokra vonatkozó, Kbt. 65. § (9) bekezdés szerinti (előírt szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény) alkalmassági feltételek igazolásához a Kbt. 65. § (7) bekezdéstől eltérően nem támaszkodhat az ajánlattevő más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.

Indokolás: a Készülék nagyon érzékeny elemekből áll, melyek a szállítás során elállítódhatnak, sérülhetnek. Illetve az AK által végzendő K+F folyamatokhoz a Készülék beállításainak helyszíni véglegesítése szükséges. Így a teljesítés tényleges megfelelősége jelentős mértékben függ a telepítést, beállítást, beüzemelést elvégző, a gyártó vagy a gyártó hivatalos képviselője/kereskedője által biztosított, s így közvetlen felelősségvállalást biztosító, szakemberen. A beüzemelés, próbaüzem és az előírt követés közvetlenül a gyártó vagy gyártói hivatalos képviselet/kereskedés szakembere általi megvalósulása biztosítja AK számára, hogy a gyártó vagy gyártói hivatalos képviselet/kereskedés felelőssége közvetlen érvényesüljön a szállítás tényleges sikerességében.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: 2. Felhasználó által is cserélhető DSC cella [nem/igen] / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: 3. A Készüléknél az indium csúcsarány (M/Sz) (nyers) [min10/max30] / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

II.2.5-höz

Az értékelési szempontnál (3. é.sz.) feltüntetett

- max: legkedvezőbb szint, melyre és aminél kedvezőbb megajánlásra egyaránt, a maximális pontszám kerül kiosztásra (Kbt.77.§ (1));

- min: legkedvezőtlenebb szint, az ajánlati elem vonatkozásában azon elvárás, amelynél kedvezőtlenebb az ajánlati elem nem lehet, az ennél kedvezőtlenebb megajánlás az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után (Kbt.77.§ (1)).

Pontszám: 0-10 pont;

Módszer:

1.ész (nettó egyösszegű ajánlati ár): fordított arányosítás;

2. ész: pontkiosztás

3. ész: arányosítás

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

FTIR

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38433000 Spektrometer
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Hauptort der Ausführung:

3519 Miskolc, Iglói u. 2. (ajánlatkérő telephelye)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Beszerzés tárgya:

1 darab, új, FTIR rendszer szilárd, folyékony, porszerű polimer mintákhoz minőségellenőrzési és kutatási célra, DTGS és MCT detektorokkal, integrált ATR és transzmissziós mintatartóval, továbbiakban Készülék.

A Készülék új, ha első üzembe helyezésű: nem volt korábban kihelyezve/üzembe helyezve sem Magyarországon sem pedig külföldön nem volt, bemutató- illetve próbaeszközként sem használták.

AK tájékoztatja AT-ket, hogy a felhívásban, valamint a további közbeszerzési dokumentumokban szereplő, meghatározott szabványra ill. gyártmányra, csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket - illetve egyenértékű szabványnak való megfelelést - elfogad, amennyiben a vonatkozóan meghatározott minimum követelményeknek megfelel. Ugyanakkor az egyenértékűség igazolása az AT feladata és kockázata.

Szállítás elvárt tartalma:

- Spektrális tartomány: legalább 7800-350 cm-1

- Optikai felbontás közepes-IR tartományban, lineáris pásztázás mellett, legalább 0,1 cm-1 vagy jobb

- Jel-zaj arány (garantált) értéke legalább 55000:1, vagy ennél jobb (1 perces pásztázás, 4 cm-1 felbontás mellett)

- Hullámszám precizitás: legalább 0,05 cm-1, vagy jobb

- Hullámszám pontosság: legalább 0,01 cm-1, vagy jobb

- Gyorspásztázás legyen elérhető (scan/s@felbontás): min. 65@16cm-1 és 95@ 32cm-1

- Aranybevonatú interferométer tükrök

- Kettős integrált detektorrendszer: DLaTGS és folyékony N2 hűtésű MCT-B detektor

- Nagy stabilitású, hosszú élettartalmú közepes-IR tartományú fényforrás

- Transzmissziós mintatér, akár 10 cm-es optikai úthosszú mérőcellák befogadására, amely alkalmas küvettás, pasztillás, átfolyócellás mérési módokra is. A szükséges fogyóeszközökkel (indulókészlettel): KBr por, pasztillázó, transzmissziós mérőcella, őrlőmozsár, O-gyűrű, csipesz, kesztyű.

- Gyémánt ATR mérőegység, méréstartomány: legalább 5000 - 80 cm-1

- Az FTIR készülék vezérlésére, módszerek szerkesztésére, mind kvalitatív, mind kvantitatív adatelemzés elvégzésére szolgáló szoftvercsomag, amely alkalmas a minták azonosítására, akár több komponensű minták esetén is. A mennyiségi elemzéshez makrók legyenek létrehozhatóak, biztosítva ehhez a megfelelő matematikai, statisztikai funkciókat.

- Min. 8000 spektrumot tartalmazó szénhidrogén vegyületeket tartalmazó spektrumkönyvtár (alkoholok, fenolok, aldehidek, ketonok, észterek, anhidridek, színezékek, indikátorok, alkinek, nitro- és azovegyületek, foszfor- és kéntartalmú vegyületek, szervetlen molekulák, ill. szilánok), amely igény szerint saját spektrumokkal is bővíthető

- Anyagtudományi polimer spektrumkönyvtár csomag minimum 9000 spektrummal, amely tartalmazza a következőket:

- Hummel polimer könyvtár (minimum 2000 spektrum)

- Polimerek és lágyítók ATR könyvtár (minimum 200 spektrum)

- Polimerek, adalékok és lágyítók könyvtár (minimum 1800 spektrum)

- Spektrális keresés a spektrum könyvtárakban, nagy felbontású felhasználói könyvtárak létrehozása.

- A megajánlott FTIR készülék a későbbiekben legyen bővíthető infravörös mikroszkóppal

- A megajánlott FTIR készülék a későbbiekben legyen bővíthető NIR modullal (integrálógömb és száloptika)

- A megajánlott FTIR készülék a későbbiekben legyen EGA-TGA mérésre bővíthető

- A megajánlott FTIR készülék a későbbiekben legyen bővíthető GC-IR mérésekre

- Az FTIR készülék rendelkezzen a gázöblítéshez szükséges csatlakozásokkal

- Számítógép, amely alkalmas az FTIR spektrométer szoftverének tökéletes, problémamentes futtatásához és elegendő tárhellyel rendelkezik a mérési eredmények tárolásához. Min. konfiguráció: i7 CPU, 16 GB RAM, 256 GB SSD, 1 TB HDD, 27” monitor.

Feladatok, határidők:

1) Teljesítés: magába foglalja a szállítást, telepítést, beüzemelést, próbaüzemet, és a betanítást.

a) szállítás és telepítés (AT végzi AK teljesítés helyeként megadott telephelyén);

b) beüzemelés - melyen AK is részt vesz - AT végzi AK teljesítés helyeként megadott telephelyén;

c) próbaüzem: 1 munkanap. - melyen AK is részt vesz - AT végzi AK teljesítés helyeként megadott telephelyén

d) képzés (AK teljesítés helyeként megadott telephelyén):

- min 3 fő tudományos munkatársnak, min. 1 munkanap (8 tanóra/munkanap; 45 perc/tanóra) időtartamban;

Végteljesítési határidő a szerződéskötéstől számított 5 hónap.

2) Követés: a teljesítést követő 16 hónapig. AT által biztosított szakember helyszíni vagy on-line támogatása min. havonta 2 munkanapon, alkalmanként minimum 4 óra/munkanap. E körben a Készülék esetlegesen felmerülő beállítási és egyéb kérdéseinek megoldásában való közvetlen együttműködés mellett AT kötelezettsége a Készülék AK tevékenységébe illesztése optimalizálásában való tevékeny együttműködés is.

3) Jótállás (üzembe helyezéstől): 24 hónap

szervizmunkálat: 3 munkanapon belül megkezdett szervizmunkálat az adott típusra is kiképzett szervizmérnökkel.

AK a Kbt. 65. § (10) bekezdés alapján előírja, hogy jelen eljárás szerinti árubeszerzésre irányuló szerződéssel alapján biztosítandó, alábbi - telepítéssel és beüzemeléssel összefüggően végzendő - alapvető fontosságú feladatokat maga a nyertes AT vagy - közös ajánlattétel esetén - a közös AT-k egyike végezzen el:

- a II.2.4. 1/b) pont szerinti tevékenység;

- a II.2.4.1/ c) pont szerinti tevékenység;

- a II.2.4. 2) pont szerinti tevékenység;

A felsorolt feladatokra vonatkozó, Kbt. 65. § (9) bekezdés szerinti (előírt szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény) alkalmassági feltételek igazolásához a Kbt. 65. § (7) bekezdéstől eltérően nem támaszkodhat az ajánlattevő más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.

Indokolás: a Készülék nagyon érzékeny elemekből áll, melyek a szállítás során elállítódhatnak, sérülhetnek. Illetve az AK által végzendő K+F folyamatokhoz a Készülék beállításainak helyszíni véglegesítése szükséges. Így a teljesítés tényleges megfelelősége jelentős mértékben függ a telepítést, beállítást, beüzemelést elvégző, a gyártó vagy a gyártó hivatalos képviselője/kereskedője által biztosított, s így közvetlen felelősségvállalást biztosító, szakemberen. A beüzemelés, próbaüzem és az előírt követés közvetlenül a gyártó vagy gyártói hivatalos képviselet/kereskedés szakembere általi megvalósulása biztosítja AK számára, hogy a gyártó vagy gyártói hivatalos képviselet/kereskedés felelőssége közvetlen érvényesüljön a szállítás tényleges sikerességében.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: 2. FT-Raman modullal bővíthető (1064 nm lézer) [nem/igen] / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: 3. Beépített gyémánt ATR mérési pont (működési tartomány min. 5000 - 80 cm-1), az ATR és a transzmissziós mérések váltása között nincs szükség átszerelésre [nem/igen] / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

II.2.5-höz

Pontszám: 0-10 pont;

Módszer:

1.ész (nettó egyösszegű ajánlati ár): fordított arányosítás;

2-3. ész: pontkiosztás

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 181-511346
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

DSC

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
16/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Unicam Magyarország Kft.
Nationale Identifikationsnummer: 10853940242
Postanschrift: Kőszeg Utca 29.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1144
Land: Ungarn
E-Mail: unicam@unicam.hu
Telefon: +36 12215536
Fax: +36 12215543
Internet-Adresse: http://www.unicam.hu
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 40 600 000.00 HUF
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 31 595 100.00 HUF
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

FTIR

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1 - DSC számú és elnevezésű részben a következő ajánlattevők tettek ajánlatot:

Unicam Magyarország Kft., Magyarország 1144 Budapest, Kőszeg Utca 29. 10853940242

Austro-Lab kereskedelmi és szolgáltató kft., Magyarország 2112 Veresegyház, Budapesti Út 1/B 1.emelet 5. 10244964213

Mettler-Toledo Kereskedelmi Kft., Magyarország 1158 Budapest, Késmárk Utca 14/B 10836237242

2 - FTIR számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:

● az eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot (megoldási javaslatot) [Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont].;

Ajánlatkérő előírta az Ajánlattételi felhívás VI.3. 2. alpontjában, hogy Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.75.§ (2) bekezdés e) pontban (egy szakaszból álló eljárásban nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot) szereplő eredménytelenségi feltételtt. Jelen eljárás 2. részében csak 1 db ajánlat került benyújtásra, így az eljárás 2. része eredménytelen, a benyújtott 1 db ajánlat nem került elbírálásra/értékelésre.

Unicam Magyarország Kft., Magyarország 1144 Budapest, Kőszeg Utca 29. 10853940242

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A Kbt. 148. § szerint.

Amennyiben az ajánlattevő úgy véli, hogy hivatali visszásságra került sor, panaszt tehet az európai ombudsmannál attól a naptól számított 2 éven belül, hogy a panaszra okot adó tényről tudomást szerzett (lásd a http://www.ombudsman.europa.eu oldalon). A benyújtott panasz nem eredményezi sem a fellebbezési időszak meghosszabbítását, sem új időszak megnyitását.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/01/2023