Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Lieferungen - 51127-2023

25/01/2023    S18

Ungarn-Budapest: Kalorimeter

2023/S 018-051127

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationale Identifikationsnummer: 23497980243
Postanschrift: Kondorfa Utca 1
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU11 Budapest
Postleitzahl: 1116
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Lehota Ildikó
E-Mail: ildiko.lehota@bayzoltan.hu
Telefon: +36 14630500
Fax: +36 14630505
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.bayzoltan.hu
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: kutatás

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

FTIR és DSC

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR001069792022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
38418000 Kalorimeter
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Adásvételi szerződés polimer labor felszereléséhez szükséges eszközök szállítására, telepítésére és üzembe helyezésére, a használat betanítására. - 2.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 31 595 100.00 HUF
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

DSC

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38418000 Kalorimeter
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Hauptort der Ausführung:

3519 Miskolc, Iglói u. 2. (ajánlatkérő telephelye)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Beszerzés tárgya:

1 darab, új, műanyagok konvencionális és modulált mérési móddal egyaránt rendelkező termoanalitikai analizátor (DSC) polimerek vizsgálatához, fejlesztéséhez, továbbiakban Készülék.

A Készülék új, ha első üzembe helyezésű: nem volt korábban kihelyezve/üzembe helyezve sem Magyarországon sem pedig külföldön nem volt, bemutató- illetve próbaeszközként sem használták.

AK tájékoztatja AT-ket, hogy a felhívásban, valamint a további közbeszerzési dokumentumokban szereplő, meghatározott szabványra ill. gyártmányra, csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket - illetve egyenértékű szabványnak való megfelelést - elfogad, amennyiben a vonatkozóan meghatározott minimum követelményeknek megfelel. Ugyanakkor az egyenértékűség igazolása az AT feladata és kockázata.

Szállítás elvárt tartalma:

- A DSC folyadékmentes hűtőrendszerrel legyen ellátva, amellyel a DSC cellában legalább a -40 - +400 °C-os méréstartomány elérhető és biztosítható.

- DSC mérőcella mérési elve a hőáram mérésén alapul - opcionálisan a felhasználó által is cserélhető

- A mérőcella kemencéjére min. 5 év garancia legyen biztosított

- Hőmérséklet pontosság: ±0,05°C, vagy jobb

o Mérés elve: Indium olvadási pontjának (onset) legalább 10-szer megismételt mérése során kapott hiba (szórás), felfűtési sebesség: 10 °C/perc, a minta eltávolítása és cseréje az egyes futtatások között szükséges

- Hőmérséklet precizitás: ±0,008°C, vagy jobb

o Mérés elve: Ugyanazon In mintának a mérése során jelentkező szórás az onset-ben, a mintát nem kell kivenni és cserélni a futtatások közt

- Entalpia precizitás (In): ±0,1%, vagy jobb

- A hőáram digitális felbontása: jobb, mint 0,01 μW

o Mérés elve: Két egymást követő mért érték között mérhető és megjeleníthető legkisebb különbség

- Több pontos hőmérséklet kalibrálás: min. 3 pont

- Beépített színes érintőképernyős kezelés, vezérlés, fő funkciók, mérések kiválasztása, indítása, leállítás stb., hogy a mérőkészülék elszívófülkében is elhelyezhető és onnan üzemeltethető legyen

- Gázszállító rendszer legalább 2 gázra, aminek vezérlése a vezérlőszoftverbe integrált, a mért értékek a szoftverben és a kiértékelés során is kerüljenek megjelenítésre

- Hőmérséklet modulált (pl. MDSC, TMDSC) mérések legyenek kivitelezhetőek, ahol az amplitúdó értéke beállítható: legalább a 0,01- 2°C közti tartományban; a periódusidő: 10 mp -180 mp vagy ezeknél jobb

- DSC tégelyprés a standard és a hermetikusan zárható (3 atm-ig is használható) tégelyek zárásához.

- Min. 300 db Al tégely, fedő ellátva, ebből min. 100 db hermetikusan zárható

- Legalább 30 férőhelyes mintaváltóval való bővíthetőség, amely egyaránt alkalmas a minták és a referenciák cseréjére

- Bővítési lehetőség fotokalorimetrás mérésekre, UV-fény hatására történő térhálósodás vizsgálatára

- Számítógép, amely alkalmas a DSC vezérlő szoftverének tökéletes, problémamentes futtatásához, és elegendő tárhellyel rendelkezik a mérési eredmények tárolásához.

- Min. konfiguráció: i7 CPU, 16 GB RAM, 256 GB SSD, 1 TB HDD, 27” monitor.

Feladatok, határidők:

1) Teljesítés: magába foglalja a szállítást, telepítést, beüzemelést, próbaüzemet, és a betanítást.

a) szállítás és telepítés (AT végzi AK teljesítés helyeként megadott telephelyén);

b) beüzemelés - melyen AK is részt vesz - AT végzi AK teljesítés helyeként megadott telephelyén;

c) próbaüzem: 1 munkanap. - melyen AK is részt vesz - AT végzi AK teljesítés helyeként megadott telephelyén

d) képzés (AK teljesítés helyeként megadott telephelyén):

- min 3 fő tudományos munkatársnak, min. 1 munkanap (8 tanóra/munkanap; 45 perc/tanóra) időtartamban;

Végteljesítési határidő a szerződéskötéstől számított 5 hónap.

2) Követés: a teljesítést követő 16 hónapig. Az AT által biztosított szakember helyszíni vagy on-line támogatása min. havonta 2 munkanapon, alkalmanként minimum 4 óra/munkanap. E körben a Készülék esetlegesen felmerülő beállítási és egyéb kérdéseinek megoldásában való közvetlen együttműködés mellett AT kötelezettsége a Készülék AK tevékenységébe illesztése optimalizálásában való tevékeny együttműködés is

3) Jótállás (üzembe helyezéstől): 24 hónap

szervizmunkálat: 3 munkanapon belül megkezdett szervizmunkálat az adott típusra is kiképzett szervizmérnökkel.

4) A mérőcella kemencéjére min. 5 év garancia legyen biztosított.

AK a Kbt. 65. § (10) bekezdés alapján előírja, hogy jelen eljárás szerinti árubeszerzésre irányuló szerződés alapján biztosítandó, alábbi - telepítéssel és beüzemeléssel összefüggően végzendő - alapvető fontosságú feladatokat maga a nyertes AT vagy - közös ajánlattétel esetén - a közös AT-k egyike végezzen el:

- a II.2.4. 1/b) pont szerinti tevékenység;

- a II.2.4.1/ c) pont szerinti tevékenység;

- a II.2.4. 2) pont szerinti tevékenység;

A felsorolt feladatokra vonatkozó, Kbt. 65. § (9) bekezdés szerinti (előírt szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény) alkalmassági feltételek igazolásához a Kbt. 65. § (7) bekezdéstől eltérően nem támaszkodhat az ajánlattevő más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.

Indokolás: a Készülék nagyon érzékeny elemekből áll, melyek a szállítás során elállítódhatnak, sérülhetnek. Illetve az AK által végzendő K+F folyamatokhoz a Készülék beállításainak helyszíni véglegesítése szükséges. Így a teljesítés tényleges megfelelősége jelentős mértékben függ a telepítést, beállítást, beüzemelést elvégző, a gyártó vagy a gyártó hivatalos képviselője/kereskedője által biztosított, s így közvetlen felelősségvállalást biztosító, szakemberen. A beüzemelés, próbaüzem és az előírt követés közvetlenül a gyártó vagy gyártói hivatalos képviselet/kereskedés szakembere általi megvalósulása biztosítja AK számára, hogy a gyártó vagy gyártói hivatalos képviselet/kereskedés felelőssége közvetlen érvényesüljön a szállítás tényleges sikerességében.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: 2. Felhasználó által is cserélhető DSC cella [nem/igen] / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: 3. A Készüléknél az indium csúcsarány (M/Sz) (nyers) [min10/max30] / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

II.2.5-höz

Az értékelési szempontnál (3. é.sz.) feltüntetett

- max: legkedvezőbb szint, melyre és aminél kedvezőbb megajánlásra egyaránt, a maximális pontszám kerül kiosztásra (Kbt.77.§ (1));

- min: legkedvezőtlenebb szint, az ajánlati elem vonatkozásában azon elvárás, amelynél kedvezőtlenebb az ajánlati elem nem lehet, az ennél kedvezőtlenebb megajánlás az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után (Kbt.77.§ (1)).

Pontszám: 0-10 pont;

Módszer:

1.ész (nettó egyösszegű ajánlati ár): fordított arányosítás;

2. ész: pontkiosztás

3. ész: arányosítás

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

FTIR

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38433000 Spektrometer
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Hauptort der Ausführung:

3519 Miskolc, Iglói u. 2. (ajánlatkérő telephelye)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Beszerzés tárgya:

1 darab, új, FTIR rendszer szilárd, folyékony, porszerű polimer mintákhoz minőségellenőrzési és kutatási célra, DTGS és MCT detektorokkal, integrált ATR és transzmissziós mintatartóval, továbbiakban Készülék.

A Készülék új, ha első üzembe helyezésű: nem volt korábban kihelyezve/üzembe helyezve sem Magyarországon sem pedig külföldön nem volt, bemutató- illetve próbaeszközként sem használták.

AK tájékoztatja AT-ket, hogy a felhívásban, valamint a további közbeszerzési dokumentumokban szereplő, meghatározott szabványra ill. gyártmányra, csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket - illetve egyenértékű szabványnak való megfelelést - elfogad, amennyiben a vonatkozóan meghatározott minimum követelményeknek megfelel. Ugyanakkor az egyenértékűség igazolása az AT feladata és kockázata.

Szállítás elvárt tartalma:

- Spektrális tartomány: legalább 7800-350 cm-1

- Optikai felbontás közepes-IR tartományban, lineáris pásztázás mellett, legalább 0,1 cm-1 vagy jobb

- Jel-zaj arány (garantált) értéke legalább 55000:1, vagy ennél jobb (1 perces pásztázás, 4 cm-1 felbontás mellett)

- Hullámszám precizitás: legalább 0,05 cm-1, vagy jobb

- Hullámszám pontosság: legalább 0,01 cm-1, vagy jobb

- Gyorspásztázás legyen elérhető (scan/s@felbontás): min. 65@16cm-1 és 95@ 32cm-1

- Aranybevonatú interferométer tükrök

- Kettős integrált detektorrendszer: DLaTGS és folyékony N2 hűtésű MCT-B detektor

- Nagy stabilitású, hosszú élettartalmú közepes-IR tartományú fényforrás

- Transzmissziós mintatér, akár 10 cm-es optikai úthosszú mérőcellák befogadására, amely alkalmas küvettás, pasztillás, átfolyócellás mérési módokra is. A szükséges fogyóeszközökkel (indulókészlettel): KBr por, pasztillázó, transzmissziós mérőcella, őrlőmozsár, O-gyűrű, csipesz, kesztyű.

- Gyémánt ATR mérőegység, méréstartomány: legalább 5000 - 80 cm-1

- Az FTIR készülék vezérlésére, módszerek szerkesztésére, mind kvalitatív, mind kvantitatív adatelemzés elvégzésére szolgáló szoftvercsomag, amely alkalmas a minták azonosítására, akár több komponensű minták esetén is. A mennyiségi elemzéshez makrók legyenek létrehozhatóak, biztosítva ehhez a megfelelő matematikai, statisztikai funkciókat.

- Min. 8000 spektrumot tartalmazó szénhidrogén vegyületeket tartalmazó spektrumkönyvtár (alkoholok, fenolok, aldehidek, ketonok, észterek, anhidridek, színezékek, indikátorok, alkinek, nitro- és azovegyületek, foszfor- és kéntartalmú vegyületek, szervetlen molekulák, ill. szilánok), amely igény szerint saját spektrumokkal is bővíthető

- Anyagtudományi polimer spektrumkönyvtár csomag minimum 9000 spektrummal, amely tartalmazza a következőket:

- Hummel polimer könyvtár (minimum 2000 spektrum)

- Polimerek és lágyítók ATR könyvtár (minimum 200 spektrum)

- Polimerek, adalékok és lágyítók könyvtár (minimum 1800 spektrum)

- Spektrális keresés a spektrum könyvtárakban, nagy felbontású felhasználói könyvtárak létrehozása.

- A megajánlott FTIR készülék a későbbiekben legyen bővíthető infravörös mikroszkóppal

- A megajánlott FTIR készülék a későbbiekben legyen bővíthető NIR modullal (integrálógömb és száloptika)

- A megajánlott FTIR készülék a későbbiekben legyen EGA-TGA mérésre bővíthető

- A megajánlott FTIR készülék a későbbiekben legyen bővíthető GC-IR mérésekre

- Az FTIR készülék rendelkezzen a gázöblítéshez szükséges csatlakozásokkal

- Számítógép, amely alkalmas az FTIR spektrométer szoftverének tökéletes, problémamentes futtatásához és elegendő tárhellyel rendelkezik a mérési eredmények tárolásához. Min. konfiguráció: i7 CPU, 16 GB RAM, 256 GB SSD, 1 TB HDD, 27” monitor.

Feladatok, határidők:

1) Teljesítés: magába foglalja a szállítást, telepítést, beüzemelést, próbaüzemet, és a betanítást.

a) szállítás és telepítés (AT végzi AK teljesítés helyeként megadott telephelyén);

b) beüzemelés - melyen AK is részt vesz - AT végzi AK teljesítés helyeként megadott telephelyén;

c) próbaüzem: 1 munkanap. - melyen AK is részt vesz - AT végzi AK teljesítés helyeként megadott telephelyén

d) képzés (AK teljesítés helyeként megadott telephelyén):

- min 3 fő tudományos munkatársnak, min. 1 munkanap (8 tanóra/munkanap; 45 perc/tanóra) időtartamban;

Végteljesítési határidő a szerződéskötéstől számított 5 hónap.

2) Követés: a teljesítést követő 16 hónapig. AT által biztosított szakember helyszíni vagy on-line támogatása min. havonta 2 munkanapon, alkalmanként minimum 4 óra/munkanap. E körben a Készülék esetlegesen felmerülő beállítási és egyéb kérdéseinek megoldásában való közvetlen együttműködés mellett AT kötelezettsége a Készülék AK tevékenységébe illesztése optimalizálásában való tevékeny együttműködés is.

3) Jótállás (üzembe helyezéstől): 24 hónap

szervizmunkálat: 3 munkanapon belül megkezdett szervizmunkálat az adott típusra is kiképzett szervizmérnökkel.

AK a Kbt. 65. § (10) bekezdés alapján előírja, hogy jelen eljárás szerinti árubeszerzésre irányuló szerződéssel alapján biztosítandó, alábbi - telepítéssel és beüzemeléssel összefüggően végzendő - alapvető fontosságú feladatokat maga a nyertes AT vagy - közös ajánlattétel esetén - a közös AT-k egyike végezzen el:

- a II.2.4. 1/b) pont szerinti tevékenység;

- a II.2.4.1/ c) pont szerinti tevékenység;

- a II.2.4. 2) pont szerinti tevékenység;

A felsorolt feladatokra vonatkozó, Kbt. 65. § (9) bekezdés szerinti (előírt szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény) alkalmassági feltételek igazolásához a Kbt. 65. § (7) bekezdéstől eltérően nem támaszkodhat az ajánlattevő más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.

Indokolás: a Készülék nagyon érzékeny elemekből áll, melyek a szállítás során elállítódhatnak, sérülhetnek. Illetve az AK által végzendő K+F folyamatokhoz a Készülék beállításainak helyszíni véglegesítése szükséges. Így a teljesítés tényleges megfelelősége jelentős mértékben függ a telepítést, beállítást, beüzemelést elvégző, a gyártó vagy a gyártó hivatalos képviselője/kereskedője által biztosított, s így közvetlen felelősségvállalást biztosító, szakemberen. A beüzemelés, próbaüzem és az előírt követés közvetlenül a gyártó vagy gyártói hivatalos képviselet/kereskedés szakembere általi megvalósulása biztosítja AK számára, hogy a gyártó vagy gyártói hivatalos képviselet/kereskedés felelőssége közvetlen érvényesüljön a szállítás tényleges sikerességében.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: 2. FT-Raman modullal bővíthető (1064 nm lézer) [nem/igen] / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: 3. Beépített gyémánt ATR mérési pont (működési tartomány min. 5000 - 80 cm-1), az ATR és a transzmissziós mérések váltása között nincs szükség átszerelésre [nem/igen] / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

II.2.5-höz

Pontszám: 0-10 pont;

Módszer:

1.ész (nettó egyösszegű ajánlati ár): fordított arányosítás;

2-3. ész: pontkiosztás

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 181-511346
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

DSC

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
16/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Unicam Magyarország Kft.
Nationale Identifikationsnummer: 10853940242
Postanschrift: Kőszeg Utca 29.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1144
Land: Ungarn
E-Mail: unicam@unicam.hu
Telefon: +36 12215536
Fax: +36 12215543
Internet-Adresse: http://www.unicam.hu
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 40 600 000.00 HUF
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 31 595 100.00 HUF
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

FTIR

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1 - DSC számú és elnevezésű részben a következő ajánlattevők tettek ajánlatot:

Unicam Magyarország Kft., Magyarország 1144 Budapest, Kőszeg Utca 29. 10853940242

Austro-Lab kereskedelmi és szolgáltató kft., Magyarország 2112 Veresegyház, Budapesti Út 1/B 1.emelet 5. 10244964213

Mettler-Toledo Kereskedelmi Kft., Magyarország 1158 Budapest, Késmárk Utca 14/B 10836237242

2 - FTIR számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:

● az eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot (megoldási javaslatot) [Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont].;

Ajánlatkérő előírta az Ajánlattételi felhívás VI.3. 2. alpontjában, hogy Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.75.§ (2) bekezdés e) pontban (egy szakaszból álló eljárásban nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot) szereplő eredménytelenségi feltételtt. Jelen eljárás 2. részében csak 1 db ajánlat került benyújtásra, így az eljárás 2. része eredménytelen, a benyújtott 1 db ajánlat nem került elbírálásra/értékelésre.

Unicam Magyarország Kft., Magyarország 1144 Budapest, Kőszeg Utca 29. 10853940242

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A Kbt. 148. § szerint.

Amennyiben az ajánlattevő úgy véli, hogy hivatali visszásságra került sor, panaszt tehet az európai ombudsmannál attól a naptól számított 2 éven belül, hogy a panaszra okot adó tényről tudomást szerzett (lásd a http://www.ombudsman.europa.eu oldalon). A benyújtott panasz nem eredményezi sem a fellebbezési időszak meghosszabbítását, sem új időszak megnyitását.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/01/2023