Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 51127-2023

25/01/2023    S18

Magyarország-Budapest: Kaloriméterek

2023/S 018-051127

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 23497980243
Postai cím: Kondorfa Utca 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lehota Ildikó
E-mail: ildiko.lehota@bayzoltan.hu
Telefon: +36 14630500
Fax: +36 14630505
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bayzoltan.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: kutatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

FTIR és DSC

Hivatkozási szám: EKR001069792022
II.1.2)Fő CPV-kód
38418000 Kaloriméterek
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Adásvételi szerződés polimer labor felszereléséhez szükséges eszközök szállítására, telepítésére és üzembe helyezésére, a használat betanítására. - 2.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 31 595 100.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

DSC

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
38418000 Kaloriméterek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
A teljesítés fő helyszíne:

3519 Miskolc, Iglói u. 2. (ajánlatkérő telephelye)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Beszerzés tárgya:

1 darab, új, műanyagok konvencionális és modulált mérési móddal egyaránt rendelkező termoanalitikai analizátor (DSC) polimerek vizsgálatához, fejlesztéséhez, továbbiakban Készülék.

A Készülék új, ha első üzembe helyezésű: nem volt korábban kihelyezve/üzembe helyezve sem Magyarországon sem pedig külföldön nem volt, bemutató- illetve próbaeszközként sem használták.

AK tájékoztatja AT-ket, hogy a felhívásban, valamint a további közbeszerzési dokumentumokban szereplő, meghatározott szabványra ill. gyártmányra, csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket - illetve egyenértékű szabványnak való megfelelést - elfogad, amennyiben a vonatkozóan meghatározott minimum követelményeknek megfelel. Ugyanakkor az egyenértékűség igazolása az AT feladata és kockázata.

Szállítás elvárt tartalma:

- A DSC folyadékmentes hűtőrendszerrel legyen ellátva, amellyel a DSC cellában legalább a -40 - +400 °C-os méréstartomány elérhető és biztosítható.

- DSC mérőcella mérési elve a hőáram mérésén alapul - opcionálisan a felhasználó által is cserélhető

- A mérőcella kemencéjére min. 5 év garancia legyen biztosított

- Hőmérséklet pontosság: ±0,05°C, vagy jobb

o Mérés elve: Indium olvadási pontjának (onset) legalább 10-szer megismételt mérése során kapott hiba (szórás), felfűtési sebesség: 10 °C/perc, a minta eltávolítása és cseréje az egyes futtatások között szükséges

- Hőmérséklet precizitás: ±0,008°C, vagy jobb

o Mérés elve: Ugyanazon In mintának a mérése során jelentkező szórás az onset-ben, a mintát nem kell kivenni és cserélni a futtatások közt

- Entalpia precizitás (In): ±0,1%, vagy jobb

- A hőáram digitális felbontása: jobb, mint 0,01 μW

o Mérés elve: Két egymást követő mért érték között mérhető és megjeleníthető legkisebb különbség

- Több pontos hőmérséklet kalibrálás: min. 3 pont

- Beépített színes érintőképernyős kezelés, vezérlés, fő funkciók, mérések kiválasztása, indítása, leállítás stb., hogy a mérőkészülék elszívófülkében is elhelyezhető és onnan üzemeltethető legyen

- Gázszállító rendszer legalább 2 gázra, aminek vezérlése a vezérlőszoftverbe integrált, a mért értékek a szoftverben és a kiértékelés során is kerüljenek megjelenítésre

- Hőmérséklet modulált (pl. MDSC, TMDSC) mérések legyenek kivitelezhetőek, ahol az amplitúdó értéke beállítható: legalább a 0,01- 2°C közti tartományban; a periódusidő: 10 mp -180 mp vagy ezeknél jobb

- DSC tégelyprés a standard és a hermetikusan zárható (3 atm-ig is használható) tégelyek zárásához.

- Min. 300 db Al tégely, fedő ellátva, ebből min. 100 db hermetikusan zárható

- Legalább 30 férőhelyes mintaváltóval való bővíthetőség, amely egyaránt alkalmas a minták és a referenciák cseréjére

- Bővítési lehetőség fotokalorimetrás mérésekre, UV-fény hatására történő térhálósodás vizsgálatára

- Számítógép, amely alkalmas a DSC vezérlő szoftverének tökéletes, problémamentes futtatásához, és elegendő tárhellyel rendelkezik a mérési eredmények tárolásához.

- Min. konfiguráció: i7 CPU, 16 GB RAM, 256 GB SSD, 1 TB HDD, 27” monitor.

Feladatok, határidők:

1) Teljesítés: magába foglalja a szállítást, telepítést, beüzemelést, próbaüzemet, és a betanítást.

a) szállítás és telepítés (AT végzi AK teljesítés helyeként megadott telephelyén);

b) beüzemelés - melyen AK is részt vesz - AT végzi AK teljesítés helyeként megadott telephelyén;

c) próbaüzem: 1 munkanap. - melyen AK is részt vesz - AT végzi AK teljesítés helyeként megadott telephelyén

d) képzés (AK teljesítés helyeként megadott telephelyén):

- min 3 fő tudományos munkatársnak, min. 1 munkanap (8 tanóra/munkanap; 45 perc/tanóra) időtartamban;

Végteljesítési határidő a szerződéskötéstől számított 5 hónap.

2) Követés: a teljesítést követő 16 hónapig. Az AT által biztosított szakember helyszíni vagy on-line támogatása min. havonta 2 munkanapon, alkalmanként minimum 4 óra/munkanap. E körben a Készülék esetlegesen felmerülő beállítási és egyéb kérdéseinek megoldásában való közvetlen együttműködés mellett AT kötelezettsége a Készülék AK tevékenységébe illesztése optimalizálásában való tevékeny együttműködés is

3) Jótállás (üzembe helyezéstől): 24 hónap

szervizmunkálat: 3 munkanapon belül megkezdett szervizmunkálat az adott típusra is kiképzett szervizmérnökkel.

4) A mérőcella kemencéjére min. 5 év garancia legyen biztosított.

AK a Kbt. 65. § (10) bekezdés alapján előírja, hogy jelen eljárás szerinti árubeszerzésre irányuló szerződés alapján biztosítandó, alábbi - telepítéssel és beüzemeléssel összefüggően végzendő - alapvető fontosságú feladatokat maga a nyertes AT vagy - közös ajánlattétel esetén - a közös AT-k egyike végezzen el:

- a II.2.4. 1/b) pont szerinti tevékenység;

- a II.2.4.1/ c) pont szerinti tevékenység;

- a II.2.4. 2) pont szerinti tevékenység;

A felsorolt feladatokra vonatkozó, Kbt. 65. § (9) bekezdés szerinti (előírt szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény) alkalmassági feltételek igazolásához a Kbt. 65. § (7) bekezdéstől eltérően nem támaszkodhat az ajánlattevő más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.

Indokolás: a Készülék nagyon érzékeny elemekből áll, melyek a szállítás során elállítódhatnak, sérülhetnek. Illetve az AK által végzendő K+F folyamatokhoz a Készülék beállításainak helyszíni véglegesítése szükséges. Így a teljesítés tényleges megfelelősége jelentős mértékben függ a telepítést, beállítást, beüzemelést elvégző, a gyártó vagy a gyártó hivatalos képviselője/kereskedője által biztosított, s így közvetlen felelősségvállalást biztosító, szakemberen. A beüzemelés, próbaüzem és az előírt követés közvetlenül a gyártó vagy gyártói hivatalos képviselet/kereskedés szakembere általi megvalósulása biztosítja AK számára, hogy a gyártó vagy gyártói hivatalos képviselet/kereskedés felelőssége közvetlen érvényesüljön a szállítás tényleges sikerességében.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Felhasználó által is cserélhető DSC cella [nem/igen] / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 3. A Készüléknél az indium csúcsarány (M/Sz) (nyers) [min10/max30] / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 60
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.5-höz

Az értékelési szempontnál (3. é.sz.) feltüntetett

- max: legkedvezőbb szint, melyre és aminél kedvezőbb megajánlásra egyaránt, a maximális pontszám kerül kiosztásra (Kbt.77.§ (1));

- min: legkedvezőtlenebb szint, az ajánlati elem vonatkozásában azon elvárás, amelynél kedvezőtlenebb az ajánlati elem nem lehet, az ennél kedvezőtlenebb megajánlás az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után (Kbt.77.§ (1)).

Pontszám: 0-10 pont;

Módszer:

1.ész (nettó egyösszegű ajánlati ár): fordított arányosítás;

2. ész: pontkiosztás

3. ész: arányosítás

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

FTIR

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
38433000 Spektrométerek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
A teljesítés fő helyszíne:

3519 Miskolc, Iglói u. 2. (ajánlatkérő telephelye)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Beszerzés tárgya:

1 darab, új, FTIR rendszer szilárd, folyékony, porszerű polimer mintákhoz minőségellenőrzési és kutatási célra, DTGS és MCT detektorokkal, integrált ATR és transzmissziós mintatartóval, továbbiakban Készülék.

A Készülék új, ha első üzembe helyezésű: nem volt korábban kihelyezve/üzembe helyezve sem Magyarországon sem pedig külföldön nem volt, bemutató- illetve próbaeszközként sem használták.

AK tájékoztatja AT-ket, hogy a felhívásban, valamint a további közbeszerzési dokumentumokban szereplő, meghatározott szabványra ill. gyártmányra, csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket - illetve egyenértékű szabványnak való megfelelést - elfogad, amennyiben a vonatkozóan meghatározott minimum követelményeknek megfelel. Ugyanakkor az egyenértékűség igazolása az AT feladata és kockázata.

Szállítás elvárt tartalma:

- Spektrális tartomány: legalább 7800-350 cm-1

- Optikai felbontás közepes-IR tartományban, lineáris pásztázás mellett, legalább 0,1 cm-1 vagy jobb

- Jel-zaj arány (garantált) értéke legalább 55000:1, vagy ennél jobb (1 perces pásztázás, 4 cm-1 felbontás mellett)

- Hullámszám precizitás: legalább 0,05 cm-1, vagy jobb

- Hullámszám pontosság: legalább 0,01 cm-1, vagy jobb

- Gyorspásztázás legyen elérhető (scan/s@felbontás): min. 65@16cm-1 és 95@ 32cm-1

- Aranybevonatú interferométer tükrök

- Kettős integrált detektorrendszer: DLaTGS és folyékony N2 hűtésű MCT-B detektor

- Nagy stabilitású, hosszú élettartalmú közepes-IR tartományú fényforrás

- Transzmissziós mintatér, akár 10 cm-es optikai úthosszú mérőcellák befogadására, amely alkalmas küvettás, pasztillás, átfolyócellás mérési módokra is. A szükséges fogyóeszközökkel (indulókészlettel): KBr por, pasztillázó, transzmissziós mérőcella, őrlőmozsár, O-gyűrű, csipesz, kesztyű.

- Gyémánt ATR mérőegység, méréstartomány: legalább 5000 - 80 cm-1

- Az FTIR készülék vezérlésére, módszerek szerkesztésére, mind kvalitatív, mind kvantitatív adatelemzés elvégzésére szolgáló szoftvercsomag, amely alkalmas a minták azonosítására, akár több komponensű minták esetén is. A mennyiségi elemzéshez makrók legyenek létrehozhatóak, biztosítva ehhez a megfelelő matematikai, statisztikai funkciókat.

- Min. 8000 spektrumot tartalmazó szénhidrogén vegyületeket tartalmazó spektrumkönyvtár (alkoholok, fenolok, aldehidek, ketonok, észterek, anhidridek, színezékek, indikátorok, alkinek, nitro- és azovegyületek, foszfor- és kéntartalmú vegyületek, szervetlen molekulák, ill. szilánok), amely igény szerint saját spektrumokkal is bővíthető

- Anyagtudományi polimer spektrumkönyvtár csomag minimum 9000 spektrummal, amely tartalmazza a következőket:

- Hummel polimer könyvtár (minimum 2000 spektrum)

- Polimerek és lágyítók ATR könyvtár (minimum 200 spektrum)

- Polimerek, adalékok és lágyítók könyvtár (minimum 1800 spektrum)

- Spektrális keresés a spektrum könyvtárakban, nagy felbontású felhasználói könyvtárak létrehozása.

- A megajánlott FTIR készülék a későbbiekben legyen bővíthető infravörös mikroszkóppal

- A megajánlott FTIR készülék a későbbiekben legyen bővíthető NIR modullal (integrálógömb és száloptika)

- A megajánlott FTIR készülék a későbbiekben legyen EGA-TGA mérésre bővíthető

- A megajánlott FTIR készülék a későbbiekben legyen bővíthető GC-IR mérésekre

- Az FTIR készülék rendelkezzen a gázöblítéshez szükséges csatlakozásokkal

- Számítógép, amely alkalmas az FTIR spektrométer szoftverének tökéletes, problémamentes futtatásához és elegendő tárhellyel rendelkezik a mérési eredmények tárolásához. Min. konfiguráció: i7 CPU, 16 GB RAM, 256 GB SSD, 1 TB HDD, 27” monitor.

Feladatok, határidők:

1) Teljesítés: magába foglalja a szállítást, telepítést, beüzemelést, próbaüzemet, és a betanítást.

a) szállítás és telepítés (AT végzi AK teljesítés helyeként megadott telephelyén);

b) beüzemelés - melyen AK is részt vesz - AT végzi AK teljesítés helyeként megadott telephelyén;

c) próbaüzem: 1 munkanap. - melyen AK is részt vesz - AT végzi AK teljesítés helyeként megadott telephelyén

d) képzés (AK teljesítés helyeként megadott telephelyén):

- min 3 fő tudományos munkatársnak, min. 1 munkanap (8 tanóra/munkanap; 45 perc/tanóra) időtartamban;

Végteljesítési határidő a szerződéskötéstől számított 5 hónap.

2) Követés: a teljesítést követő 16 hónapig. AT által biztosított szakember helyszíni vagy on-line támogatása min. havonta 2 munkanapon, alkalmanként minimum 4 óra/munkanap. E körben a Készülék esetlegesen felmerülő beállítási és egyéb kérdéseinek megoldásában való közvetlen együttműködés mellett AT kötelezettsége a Készülék AK tevékenységébe illesztése optimalizálásában való tevékeny együttműködés is.

3) Jótállás (üzembe helyezéstől): 24 hónap

szervizmunkálat: 3 munkanapon belül megkezdett szervizmunkálat az adott típusra is kiképzett szervizmérnökkel.

AK a Kbt. 65. § (10) bekezdés alapján előírja, hogy jelen eljárás szerinti árubeszerzésre irányuló szerződéssel alapján biztosítandó, alábbi - telepítéssel és beüzemeléssel összefüggően végzendő - alapvető fontosságú feladatokat maga a nyertes AT vagy - közös ajánlattétel esetén - a közös AT-k egyike végezzen el:

- a II.2.4. 1/b) pont szerinti tevékenység;

- a II.2.4.1/ c) pont szerinti tevékenység;

- a II.2.4. 2) pont szerinti tevékenység;

A felsorolt feladatokra vonatkozó, Kbt. 65. § (9) bekezdés szerinti (előírt szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény) alkalmassági feltételek igazolásához a Kbt. 65. § (7) bekezdéstől eltérően nem támaszkodhat az ajánlattevő más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.

Indokolás: a Készülék nagyon érzékeny elemekből áll, melyek a szállítás során elállítódhatnak, sérülhetnek. Illetve az AK által végzendő K+F folyamatokhoz a Készülék beállításainak helyszíni véglegesítése szükséges. Így a teljesítés tényleges megfelelősége jelentős mértékben függ a telepítést, beállítást, beüzemelést elvégző, a gyártó vagy a gyártó hivatalos képviselője/kereskedője által biztosított, s így közvetlen felelősségvállalást biztosító, szakemberen. A beüzemelés, próbaüzem és az előírt követés közvetlenül a gyártó vagy gyártói hivatalos képviselet/kereskedés szakembere általi megvalósulása biztosítja AK számára, hogy a gyártó vagy gyártói hivatalos képviselet/kereskedés felelőssége közvetlen érvényesüljön a szállítás tényleges sikerességében.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. FT-Raman modullal bővíthető (1064 nm lézer) [nem/igen] / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 3. Beépített gyémánt ATR mérési pont (működési tartomány min. 5000 - 80 cm-1), az ATR és a transzmissziós mérések váltása között nincs szükség átszerelésre [nem/igen] / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 60
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.5-höz

Pontszám: 0-10 pont;

Módszer:

1.ész (nettó egyösszegű ajánlati ár): fordított arányosítás;

2-3. ész: pontkiosztás

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 181-511346
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

DSC

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
16/01/2023
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Unicam Magyarország Kft.
Nemzeti azonosító szám: 10853940242
Postai cím: Kőszeg Utca 29.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1144
Ország: Magyarország
E-mail: unicam@unicam.hu
Telefon: +36 12215536
Fax: +36 12215543
Internetcím: http://www.unicam.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 40 600 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 31 595 100.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma: 2
Elnevezés:

FTIR

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1 - DSC számú és elnevezésű részben a következő ajánlattevők tettek ajánlatot:

Unicam Magyarország Kft., Magyarország 1144 Budapest, Kőszeg Utca 29. 10853940242

Austro-Lab kereskedelmi és szolgáltató kft., Magyarország 2112 Veresegyház, Budapesti Út 1/B 1.emelet 5. 10244964213

Mettler-Toledo Kereskedelmi Kft., Magyarország 1158 Budapest, Késmárk Utca 14/B 10836237242

2 - FTIR számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:

● az eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot (megoldási javaslatot) [Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont].;

Ajánlatkérő előírta az Ajánlattételi felhívás VI.3. 2. alpontjában, hogy Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.75.§ (2) bekezdés e) pontban (egy szakaszból álló eljárásban nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot) szereplő eredménytelenségi feltételtt. Jelen eljárás 2. részében csak 1 db ajánlat került benyújtásra, így az eljárás 2. része eredménytelen, a benyújtott 1 db ajánlat nem került elbírálásra/értékelésre.

Unicam Magyarország Kft., Magyarország 1144 Budapest, Kőszeg Utca 29. 10853940242

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

Amennyiben az ajánlattevő úgy véli, hogy hivatali visszásságra került sor, panaszt tehet az európai ombudsmannál attól a naptól számított 2 éven belül, hogy a panaszra okot adó tényről tudomást szerzett (lásd a http://www.ombudsman.europa.eu oldalon). A benyújtott panasz nem eredményezi sem a fellebbezési időszak meghosszabbítását, sem új időszak megnyitását.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
20/01/2023