Leveringen - 511338-2022

20/09/2022    S181

Roemenië-Suceava: Diverse onderdelen

2022/S 181-511338

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA"SFANTUL IOAN CEL NOU"SUCEAVA
Nationaal identificatienummer: 4243983
Postadres: Strada 1 Decembrie 1918, Nr. 21
Plaats: Suceava
NUTS-code: RO215 Suceava
Postcode: 720237
Land: Roemenië
Contactpersoon: DANIELA CRAP
E-mail: licitatii@spjsv.ro
Telefoon: +40 230222098/262
Fax: +40 230520412
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.e-licitatie.ro
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://e-licitatie.ro/pub/notices/pi-notice/view/v2/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Unitate sanitara
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contract de achizitie publica de piese de schimb pentru aparatura medicala divizat pe 15 loturi

Referentienummer: 4243983/2022
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34913000 Diverse onderdelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Contract de achizitie publica de piese de schimb pentru aparatura medicala divizat pe 15 loturi, conform caietului de sarcini, valabil pana la 31.12.2022

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 291 362.97 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Piese de schimb pentru masina de developat automata

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34913000 Diverse onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215 Suceava
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta ,,Sfântul Ioan cel Nou,, Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.21, municipiul Suceava, cod postal 720237

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Piese de schimb pentru masina de developat automata, conform caietului de sarcini

Cantitate estimata contract : 4 buc. Valoarea estimata contract = 5.619,00 lei fara TVA/ lot

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bec lampa scialitica LA300

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34913000 Diverse onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215 Suceava
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta ,,Sfântul Ioan cel Nou,, Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.21, municipiul Suceava, cod postal 720237

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bec lampa scialitica LA300

Cantitate estimata contract : 2 buc. Valoarea estimata contract = 2.400,00 lei fara TVA/ lot

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cablu pacing intermediar pentru defibrilator Nihon Kohden

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34913000 Diverse onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215 Suceava
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta ,,Sfântul Ioan cel Nou,, Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.21, municipiul Suceava, cod postal 720237

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cablu pacing intermediar pentru defibrilator Nihon Kohden

Cantitate estimata contract : 5 buc. Valoarea estimata contract = 3.700,00 lei fara TVA/ lot

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Piese de schimb pentru anestezie Draeger

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34913000 Diverse onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215 Suceava
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta ,,Sfântul Ioan cel Nou,, Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.21, municipiul Suceava, cod postal 720237

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Piese de schimb pentru anestezie Draeger, conform caietului de sarcini

Cantitate estimata contract : 14 buc. Valoarea estimata contract = 25,511.85 lei fara TVA/ lot

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Motor compatibil cu masa de operatii Merivaara Practico

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34913000 Diverse onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215 Suceava
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta ,,Sfântul Ioan cel Nou,, Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.21, municipiul Suceava, cod postal 720237

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Motor compatibil cu masa de operatii Merivaara Practico

Cantitate estimata contract : 1 buc . Valoarea estimata contract = 2.980,00 lei fara TVA/ lot

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Piese de schimb pentru echipament radiologie RMN GE 1.5 T Signa Explorer

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34913000 Diverse onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215 Suceava
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta ,,Sfântul Ioan cel Nou,, Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.21, municipiul Suceava, cod postal 720237

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Piese de schimb pentru echipament radiologie RMN GE 1.5 T Signa Explorer, conform caietului de sarcini

Cantitate estimata contract: 6 buc. Valoarea estimata contract = 142.800,00 lei fara TVA/ lot

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Piese de schimb sterilizare

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34913000 Diverse onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215 Suceava
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta ,,Sfântul Ioan cel Nou,, Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.21, municipiul Suceava, cod postal 720237

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Piese de schimb sterilizare, conform caietului de sarcini. Cantitate estimata contract : 122 buc. Val. est. contract = 52.650,00 lei fara TVA/ lot

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Neon compatibil cu hota cu flux laminar KIM80

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34913000 Diverse onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215 Suceava
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta ,,Sfântul Ioan cel Nou,, Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.21, municipiul Suceava, cod postal 720237

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Neon compatibil cu hota cu flux laminar KIM80

Cantitate estimata contract : 1 buc. Valoarea estimata contract = 105,00 lei fara TVA/ lot

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Consumabile pentru lavoar Medical Process

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34913000 Diverse onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215 Suceava
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta ,,Sfântul Ioan cel Nou,, Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.21, municipiul Suceava, cod postal 720237

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Consumabile pentru lavoar Medical Process, conform caietului de sarcini

Cantitate estimata contract : 15 buc. Valoarea estimata contract = 5.250,00 lei fara TVA/ lot

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Consumabile lavoare Tehnoasept

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34913000 Diverse onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215 Suceava
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta ,,Sfântul Ioan cel Nou,, Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.21, municipiul Suceava, cod postal 720237

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Consumabile lavoare Tehnoasept, conform caietului de sarcini

Cantitate estimata contract : 27 buc. Valoarea estimata contract =14.300,00 lei fara TVA/ lot

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Piese de schimb compatibile cu videogastroscop Pentax EG-290Kp/H126048

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34913000 Diverse onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215 Suceava
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta ,,Sfântul Ioan cel Nou,, Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.21, municipiul Suceava, cod postal 720237

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Piese de schimb compatibile cu videogastroscop Pentax EG-290Kp/H126048, conform caietului de sarcini.

Cantitate estimata contract : 7 buc. Valoarea estimata contract = 17.114,00 lei fara TVA/ lot

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Piese de schimb Ploscar

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34913000 Diverse onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215 Suceava
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta ,,Sfântul Ioan cel Nou,, Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.21, municipiul Suceava, cod postal 720237

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Piese de schimb Ploscar, conform caietului de sarcini. Cantitate estimata contract : 6 buc. Valoarea estimata contract = 5.568,00 lei fara TVA/ lot

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Acumulator reincarcabil Heine compatibil cu otoscop Heine Beta 400, cod x-007.99.383

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34913000 Diverse onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215 Suceava
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta ,,Sfântul Ioan cel Nou,, Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.21, municipiul Suceava, cod postal 720237

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acumulator reincarcabil Heine compatibil cu otoscop Heine Beta 400, cod x-007.99.383

Cantitate estimata contract : 4 buc. Valoarea estimata contract = 1.935,12 lei fara TVA/ lot

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Piese de schimb si consumabile echipamente marca BTL

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34913000 Diverse onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215 Suceava
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta ,,Sfântul Ioan cel Nou,, Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.21, municipiul Suceava, cod postal 720237

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Piese de schimb si consumabile echipamente marca BTL, conform caietului de sarcini.

Cantitate estimata contract : 53 buc. Valoarea estimata contract = 9.950,00 lei fara TVA/ lot

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Display 5,7 compatibil cu ventilator Fabian

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34913000 Diverse onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215 Suceava
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta ,,Sfântul Ioan cel Nou,, Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.21, municipiul Suceava, cod postal 720237

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Display 5,7 compatibil cu ventilator Fabian

Cantitate estimata contract : 1 buc. Valoarea estimata contract = 1.480,00 lei fara TVA/ lot

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
30/09/2022

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Licitatie Deschisa Online. Contract valabil pana la 31.12.2022. Crit. de atribuire- pretul cel mai scazut. Crit.de calif. si selectie: Ofert. nu trebuie sa se regaseasca în sit. prev. la art.164, 165, 167 din Lg. 98/2016, iar ca modalitate de indeplinire a acesteia NU vor fi solicitate decl./form., Decl. privind neincadrarea in prev.art.60/L 98/2016 odata cu DUAE, cf.art.193 alin.1 din Lg. 98/2016. Se solicita descrieri sau fotografii ale produselor ofertate.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/09/2022