Építési beruházás - 511400-2017

21/12/2017    S245

Magyarország-Budapest: Vasútépítés

2017/S 245-511400

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15388
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horn Gergely projektvezető
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368150
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Közlekedési infrastruktúra fejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

„Vállalkozási Szerződés keretében a Szeged - Hódmezővásárhely tram-train létesítése: Szeged - Hódmezővásárhely vonalszakasz nagyvasúti munkák tervezési és kivitelezési feladatainak ellátása”.

Hivatkozási szám: V135.03
II.1.2)Fő CPV-kód
45234100 Vasútépítés
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés.

Tárgya: „Vállalkozási Szerződés keretében a Szeged - Hódmezővásárhely tram-train létesítése: Szeged - Hódmezővásárhely vonalszakasz nagyvasúti munkák tervezési és kivitelezési feladatainak ellátása”.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 25 615 553 793.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45234116 Pályaépítés
45213321 Vasútállomás építése
45234115 Vasúti jelzések szerelése
45231400 Erősáramú vezeték építése
45234160 Felsővezeték építése
45317000 Egyéb villamos szerelési munka
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

Szeged - Hódmezővásárhely vasúti vonalszakasz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Szeged Rókus elágazás (bez.) - Hódmezővásárhelyi Népkert (bez.) 21,3 km szelvényezés szerinti hosszú vasúti vonalszakasz (1559+00 - 1772+00 hmsz,), nyíltvonalainak és állomási átmenő fővágányainak átépítése v=80/100 km/h pályasebességre és 225 kN tengelyterhelésre, szakaszonként új második vágány építésével.

Hódmezővásárhelyi Népkert vasútállomás nagyvasúti vágányhálózatának korszerűsítése, Algyő állomás vágányhálózata részleges korszerűsítése, bővítése. Új 2. vágány építése Szeged-Rókus elágazás - Baktó elágazás és Sártó elágazás - Kopáncs forgalmi kitérő között. Térvilágítás kiépítése az állomásokon és forgalmi kitérőknél, 0,4 kV-os villamos energiaellátás korszerűsítése. Műtárgyak rekonstrukciója. P+R rendszer kialakítása Algyő állomáson.

Állomási biztosítóberendezések cseréje, vonali biztosítóberendezések átépítése. Új kábelalépítmény és kábelhálózat kiépítése az állomásokon és a vonalon. Integrált vasúti távközlési rendszer, korszerű utastájékoztató berendezések létesítése. A feladat részeként a kiadotthoz képest a műszaki leírás szerinti helyszíneken módosított engedélyezési és kiviteli terv készítése is szükséges. A módosításhoz kapcsolódó engedélyek, illetve egyéb hozzájárulások megszerzése is a feladat részét képezi.

Főbb mennyiségek:

# Összesen 30 vágánykilométer (vkm) állomási- és nyíltvonali-, 54. és 60 r. hézagnélküli vágány építése és átépítése alépítménnyel, a felépítmény átépítése részben nagygépes technológiával..

# Összesen 29 csoport kitérő beépítése, vagy cseréje: Szeged-Rókus elágazás 3 csoport, Baktó elágazás 3 csoport, Algyő állomás 10 csoport, Sártó elágazás 2 csoport, Kopáncs forgalmi kitérő állomás 6 csoport, Hódmezővásárhely-Népkert állomás 5 csoport.

# A kitérők cseréje vagy beépítése mindhárom állomáson, a 2 elágazáson is al- és felépítménnyel együtt valósul meg.

# Távvezérelt villamos váltófűtés kiépítése: 29 csoport kitérőben.

# 23,3 km biztosítóberendezési vonalkábel és 23,3 km erősáramú kábel építése és szerelése.

# Vasúti műtárgyak: 4 db 1,5 m-es kerethíd építése, illetve átépítése / 1 db 3,5 m nyílású kerethíd felújítása / 1 db 2,5 m nyílású kerethíd felújítása / Algyői acélszerkezetű Tisza-híd hídpillér felújítás, rácsos acélszerkezet megerősítés, részleges acélszerkezet csere, pályaszerkezet felújítása, illetve cseréje ragasztott vályús leerősítésre. A támaszközök rendre 4x52,48 m, 104,40 m és 2x52,48+42,00 m.

# A jelenlegi biztosítóberendezés elbontása Hódmezővásárhelyi Népkert, Kopáncs forgalmi kitérő, Algyő állomásokon.

# Távvezérelt jelfogófüggéses vagy elektronikus biztosítóberendezés kiépítése az alábbi helyszíneken: Hódmezővásárhelyi Népkert állomás (5 csoport villamos állítású váltó), Kopáncs forgalmi kitérő állomás (6 csoport villamos állítású váltó), Sártó elágazás (2 csoport villamos állítású váltó), Algyő állomás (10 csoport villamos állítású váltó), Baktó elágazás (3 csoport villamos állítású váltó), Szeged-Rókus elágazás (4 csoport villamos állítású váltó) - összesen 30 csoport villamos állítású váltó.

# Új távközlési hálózat és berendezések kiépítése a Hódmezővásárhelyi Népkert - Szeged Rókus vonalszakaszon, az új fényvezetőszálas optikai kábel lefektetése Hódmezővásárhelyi Népkert - Szeged Rókus és Szeged Személypályaudvar, valamint Hódmezővásárhelyi Népkert - Mindszent között összesen 72 km hosszban), a központi forgalomirányítás kiépítése Szeged Személypályaudvar KÖFI központban.

# 2 db esélyegyenlőséget biztosító sínkoronaszint + 55 cm magas peron építése Hódmezővásárhelyi Népkert állomáson, 1 db sínkoronaszint + 30 cm magas peron építése Algyő állomáson.

# Tervezési munkák a dokumentációban részletezettek szerint: módosított engedélyezési, kiviteli tervek, megvalósulási tervek elkészítése (30 km vasúti pálya építése/átépítése - állomások és nyíltvonali szakaszok -, valamint a kapcsolódó szakági kivitelezési munkák terveinek elkészítése).

A feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3) M2)B) pontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva) [max. 24 hónap] / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3) M2)C pontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva) [max. 24 hónap] / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3) M2)D pontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva) [max. 24 hónap] / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: Új keresztalj vasúti szállításának vállalása az anyagok/termékek tömegét (t) tekintve (%-ban megadva) [max. 80 %] / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Új zúzottkő vasúti szállításának vállalása az anyagok/termékek tömegét (t) tekintve (%-ban megadva) [max. 80 %] / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 120-241945
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási Szerződéses Megállapodás.

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
14/12/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Swietelsky Vasúttechnika Kft.
Postai cím: Nagy Sándor tér 14.
Város: Celldömölk
NUTS-kód: HU222 Vas
Postai irányítószám: 9500
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@vasuttechnika.hu
Telefon: +36 46507198
Fax: +36 46507199
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 22 912 464 513.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 25 615 553 793.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. A szerződés teljesítéséhez alvállalkozók kerülnek igénybevételre.

2. Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

# DS Konzorcium: Dömper Kft. (székhely: 2541 Lábatlan Dunapart Hrsz.: 1605/2, adószám: 10229105-2-11); Subterra-Raab Kft. (székhely: 9024 Győr, Rómer Flóris utca 5., adószám: 24824040-2-08).

# Swietelsky Vasúttechnika Kft. (székhely: 9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 14.; adószám: 14564477-2-18).

# Vasútépítők Pályatervező, Kivitelező és Iparvágányfenntartó Kft. (székhely: 9023 Győr, Csaba u. 9., adószám: 10678547-2-08).

# STRam-TRain 2018 Konzorcium: STRABAG Vasútépítő Kft. (székhely: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D. épület), adószám: 24154505-4-43); Belfry PE Kft. (székhely: 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13., adószám: 14703988-2-41).

3. Nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma:

Swietelsky Vasúttechnika Kft. (székhely: 9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 14.; adószám: 14564477-2-18).

4. Az egyösszegű nettó ajánlati ár 25 113 288 032,- HUF; a szerződés végleges összértéke: 25 615 553 793,- HUF, amely tartalmazza a 2 % tartalékkeret összegét is.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
19/12/2017