Werken - 511518-2018

20/11/2018    S223    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Niet-openbare procedure 

Polen-Warschau: Bouwwerkzaamheden voor hoofdwegen en wegen

2018/S 223-511518

Aankondiging van een gegunde opdracht

Werken

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
ul. Wronia 53
Contactpunt(en): Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów
Ter attentie van: Agnieszka Sroczyk
00-874 Warszawa
Polen
Telefoon: +48 178537395
E-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl
Fax: +48 178537395

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.gddkia.gov.pl

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

45233100, 45233120, 45233124, 45221121, 45100000, 45110000, 45111000, 45112000, 45231000, 45232000, 45233000, 45316000, 71220000, 71320000, 71322000, 71330000, 71420000, 31527260, 34922100, 44423400, 45233140, 32570000, 45221100

Beschrijving
Bouwwerkzaamheden voor hoofdwegen en wegen.
Wegenbouwwerken.
Bouwen van hoofdweg.
Bouwen van verkeersviaduct.
Bouwrijp maken van terreinen.
Slopen en ontmantelen van gebouwen, en grondverzet.
Sloopwerkzaamheden, bouwrijp maken en ruimen van bouwterreinen.
Graafwerkzaamheden en grondverzet.
Aanleg van pijpleidingen, communicatielijnen en elektriciteitsleidingen.
Aanvullende werkzaamheden voor pijpleidingen en kabels.
Aanleg van snelwegen en wegen.
Installeren van verlichting en signaleringssystemen.
Maken van bouwkundige ontwerpen.
Technische ontwerpdiensten.
Technische ontwerpen voor constructie van civieltechnische werken.
Diverse technische dienstverlening.
Landschapsarchitectuurdiensten.
Verlichtingssystemen.
Wegmarkeringen.
Signaleringsborden en aanverwante artikelen.
Wegwerkzaamheden.
Communicatie-uitrusting.
Bruggenbouwwerkzaamheden.
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 221 509 997,87 PLN
Zonder btw

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: 1 Perceel nr: 1
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.
ul. Konstruktorska 12A
02-673 Warszawa
Polen

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 477 699 978,72 PLN
Zonder btw
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 221 509 997,87 PLN
Zonder btw