Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servicios - 511547-2019

29/10/2019    S209

Polonia-Lublin: Servicios relacionados con el software

2019/S 209-511547

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 195-474281)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki
Dirección postal: ul. Jaczewskiego 2
Localidad: Lublin
Código NUTS: PL81 Lubelskie
Código postal: 20-090
País: Polonia
Persona de contacto: Wioletta Macieńko
Correo electrónico: macienko.wioleta@imw.lublin.pl
Teléfono: +48 817184410
Fax: +48 817478646
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.imw.lublin.pl/

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup usług w ramach projektu realizowanego pod nazwą „Lubelski e-IMW”

Número de referencia: 504/U/2019
II.1.2)Código CPV principal
72260000 Servicios relacionados con el software
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Zakup usług w ramach projektu realizowanego pod nazwą „Lubelski e-IMW”, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie – projekty z zakresu e-zdrowia, w ramach dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w ilościach i parametrach nie gorszych od przedstawionych w załączniku nr 1, w podziale na zadania:

zadanie 1: Rozbudowa posiadanych licencji wraz z ich instalacją i konfiguracją,

zadanie 2: Pakiet szkoleń i usług konfiguracyjnych w ramach e-usług dotyczących elektronicznej dokumentacji medycznej.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
24/10/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 195-474281

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.2.5
Lote nº: 1
Localización del texto que se va a modificar: Kryteria udzielania zamówienia
En lugar de:

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 10

Cena - Waga: 90

Léase:

Kryteria określone poniżej:

kryterium jakości - nazwa: okres gwarancji (dotyczy wyłącznie licencji) / waga: 10,

cena - waga: 90.

Número de apartado: II.2.5
Lote nº: 2
Localización del texto que se va a modificar: Kryteria udzielania zamówienia
En lugar de:

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 10

Cena - Waga: 90

Léase:

Kryteria określone poniżej:

cena - waga: 100.

VII.2)Otras informaciones adicionales: