Servicios - 511563-2019

29/10/2019    S209

Chequia-Praga: Servicios de tecnología de la información

2019/S 209-511563

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 179-436601)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Česká republika - Generální finanční ředitelství
Localidad: Praha 1
Código NUTS: CZ01 Praha
País: Chequia
Correo electrónico: Monika.Kostakova@fs.mfcr.cz
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.financnisprava.cz

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Informační systém - Evidence správy odvodů (IS ESO)

II.1.2)Código CPV principal
72222300 Servicios de tecnología de la información
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem plnění veřejné zakázky je:

Vývoj, implementace (tj. nasazení systému v prostředí Finanční správy ČR) a dodání Informačního systému pro správu odvodů za porušení rozpočtové kázně na stávajícím jádru, kterým zadavatel disponuje, tzv. „informační systém Evidence správy odvodů“ s akronymem ESO, napojení na spisovou službu Generálního finančního ředitelství a Odvolacího finančního ředitelství, statistické výstupy, dokumentace k systému, nápověda, migrace dat, školení zaměstnanců zadavatele, realizace úprav na základě konkrétních objednávek dle aktuálních požadavků, například: funkcionalita pro poskytovatele přístupu na výsledky činnosti Orgánů finanční správy, Trestní oznámení, Změna místní příslušnosti, Dohlídka, logování, Změny v souvislosti s GDPR, atp., technická podpora, Service desk.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
24/10/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 179-436601

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2)
Localización del texto que se va a modificar: Lhůta pro doručení nabídek
En lugar de:
Fecha: 25/10/2019
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 08/11/2019
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7)
Localización del texto que se va a modificar: Podmínky otevírání nabídek
En lugar de:
Fecha: 25/10/2019
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 08/11/2019
Hora local: 10:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: