Dodávky - 511785-2018

TINázovLuxembursko-Luxemburg: Poskytovanie kníh a odborných doplnkových materiálov v právnej oblasti
NDČíslo zverejnenia oznámenia511785-2018
PDDátum uverejnenia21/11/2018
OJČíslo vydania série S úradného vestníka224
TWMesto kupujúcehoLUXEMBURG
AUOficiálny názov kupujúcehoSúdny dvor Európskej únie
OLPôvodný jazykFR
CYKrajina kupujúcehoLU
AATyp kupujúceho5 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
HAInštitúcia/agentúra EÚSúdny dvor Európskej únie
DSDokument bol zaslaný14/11/2018
NCTyp zmluvy2 - Dodávky
PRTyp postupu1 - Verejná súťaž
TDTyp oznámenia7 - Oznámenia o zadaní zákazky
RPNariadenie3 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
TYTyp ponuky9 - Nehodiace sa
ACKritériá pridelenia zákazky2 - Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
PCSpoločný slovník obstarávania (CPV)22100000 - Tlačené knihy, brožúry a letáky
RCMiesto plnenia (NUTS)LU
IAInternetová adresa (URL)http://curia.europa.eu/
DIPrávny základSmernica o verejnom obstarávaní 2014/24/EÚ