Bunuri - 511785-2018

21/11/2018    S224

Luxemburg-Luxemburg: Furnizarea de cărți și suplimente specializate în domeniul juridic

2018/S 224-511785

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU0 LUXEMBOURG
Cod poștal: L- 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: biblio_curia_marches_publics@curia.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://curia.europa.eu/
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizarea de cărți și suplimente specializate în domeniul juridic

Număr de referinţă: COJ-PROC-17/031
II.1.2)Cod CPV principal
22100000 Cărţi, broşuri şi pliante tipărite
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizarea de cărți și suplimente specializate în domeniul juridic

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 2 000 000.00 EUR
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

DK, EE, FI, IE, LV, LT, NO, SE, GB, US, altele

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
22100000 Cărţi, broşuri şi pliante tipărite
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizarea de cărți și suplimente specializate în domeniul juridic.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Criterii de atribuire privind cantitatea / Pondere: 320
Criteriu privind calitatea - Nume: Criteriile privind calitatea / Pondere: 80
Prețul - Pondere: 600
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

CY, GR, IT, MT, PT, ES

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
22100000 Cărţi, broşuri şi pliante tipărite
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizarea de cărți și suplimente specializate în domeniul juridic.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Criterii de atribuire privind cantitatea / Pondere: 320
Criteriu privind calitatea - Nume: Criteriile privind calitatea / Pondere: 80
Prețul - Pondere: 600
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

BE, BG, CZ, DE, FR, HR, LU, HU, NL, AT, PL, RO, SI, SK, CH

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
22100000 Cărţi, broşuri şi pliante tipărite
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizarea de cărți și suplimente specializate în domeniul juridic

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Criterii de atribuire privind cantitatea / Pondere: 320
Criteriu privind calitatea - Nume: Criteriile privind calitatea / Pondere: 80
Prețul - Pondere: 600
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2018/S 024-050096
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 1
Titlu:

DK, EE, FI, IE, LV, LT, NO, SE, GB, US, altele

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
05/10/2018
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Houtschild International Booksellers
Localitate: Rijswijk
Cod NUTS: NL NEDERLAND
Țară: Țările de Jos
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 550 000.00 EUR
Valoarea totală a contractului/lotului: 550 000.00 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 2 (position 1)
Titlu:

CY, GR, IT, MT, PT, ES

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
05/10/2018
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 5
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Houtschild International Booksellers
Localitate: Rijswijk
Cod NUTS: NL NEDERLAND
Țară: Țările de Jos
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 250 000.00 EUR
Valoarea totală a contractului/lotului: 250 000.00 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 2 (position 2)
Titlu:

CY, GR, IT, MT, PT, ES

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
05/10/2018
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 5
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Casalini Libri SPA
Localitate: Fiesole
Cod NUTS: IT ITALIA
Țară: Italia
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 250 000.00 EUR
Valoarea totală a contractului/lotului: 250 000.00 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 3 (position 1)
Titlu:

BE, BG, CZ, DE, FR, HR, LU, HU, NL, AT, PL, RO, SI, SK, CH

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
05/10/2018
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Houtschild International Booksellers
Localitate: Rijswijk
Cod NUTS: NL NEDERLAND
Țară: Țările de Jos
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 200 000.00 EUR
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 200 000.00 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 3 (position 2)
Titlu:

BE, BG, CZ, DE, FR, HR, LU, HU, NL, AT, PL, RO, SI, SK, CH

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
05/10/2018
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Prior Media Group SRL
Localitate: Bucharest
Cod NUTS: RO ROMANIA
Țară: România
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 200 000.00 EUR
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 200 000.00 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu/
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
14/11/2018