Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 511996-2019

29/10/2019    S209

Sverige-Jönköping: Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet

2019/S 209-511996

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 207-506111)

Rättslig grund:
direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Jönköping Energi Aktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556015-3354
Postadress: Box 5150
Ort: Jönköping
Nuts-kod: SE211 Jönköpings län
Postnummer: 550 05
Land: Sverige
Kontaktperson: Johan Ihrman
E-post: johan.ihrman@jonkopingenergi.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.jonkopingenergi.se

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Konsult upphandling Management, Marknad, Miljö, Produktion och Hållbarhet

Referensnummer: 19/22
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79000000 Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Jönköping Energi AB (JEAB, Beställaren) önskar ansökan/anbud för olika inhyrning av konsulter i företagets verksamhet. Vi definierar konsult som en resurs med kunskap som vi inte har i företaget.

Konsultuppdragen innebär att Beställaren ger konsulten i uppdrag att utföra vissa immateriella tjänster. Uppdraget kan vara tidsbestämt och det kan gälla ett projekt med en definierad start och slut. Uppdrag definieras av Beställaren vid avropstillfället. Antigen kan uppdrag innebära att Beställaren avropar en leverans eller flera delleveranser inom ett avgränsat projekt. Uppdrag kan även avse löpande leveranser över tid då uppdraget fordrar kontinuitet från en och samma leverantör för hela uppdraget. Beställaren kan således paketera flera tjänster som ett och samma uppdrag.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
28/10/2019
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 207-506111

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 18/11/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 19/11/2019
Lokal tid: 23:59
VII.2)Övriga upplysningar: