Podívejte se na naše stránky věnované nabídkovým řízením týkajícím se zdravotnického vybavení v souvislosti COVID-19.

Konference o budoucnosti Evropy vám dává příležitost podělit se o vaše myšlenky a spoluutvářet budoucnost Evropy. Nenechávajte si svůj názor pro sebe!

Služby - 512169-2019

Submission deadline has been amended by:  577444-2019
30/10/2019    S210

Německo-Kolín: ITREX – Poskytování externích odborných znalostí a služeb v podobě řízení a rozšiřování kapacit v oblasti informačních technologií Agentury, včetně specializovaného IT školení

2019/S 210-512169

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví
Poštovní adresa: Konrad-Adenauer-Ufer 3
Obec: Cologne
Kód NUTS: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
PSČ: 50668
Země: Německo
E-mail: tenders@easa.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.easa.europa.eu/the-agency
Adresa profilu zadavatele: https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5601
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: Letecká bezpečnost, životní prostředí

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

ITREX – Poskytování externích odborných znalostí a služeb v podobě řízení a rozšiřování kapacit v oblasti informačních technologií Agentury, včetně specializovaného IT školení

Spisové číslo: EASA.2019.HVP.21
II.1.2)Hlavní kód CPV
72000000 Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Poskytování služeb v oblasti informačních technologií, 3 různé položky:

Položka č. 1: Odborné znalosti a služby v podobě řízení a údržby v současnosti využívaných kapacit v oblasti informačních technologií.

Položka č. 2: Odborné znalosti a služby v podobě navrhování, vývoje a rozmisťování nových kapacit v oblasti informačních technologií.

Položka č. 3: Služby týkající se speciálně zaměřených IT školení a workshopů.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro Maximální počet částí: 3
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Poskytování odborných znalostí a služeb v podobě řízení a údržby v současnosti využívaných kapacit v oblasti informačních technologií („Provozní služby“).

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
72000000 Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora
72100000 Poradenské služby v oblasti technického vybavení počítačů
72200000 Programování programového vybavení a poradenské služby
72210000 Programování balíkových produktů programového vybavení
72220000 Systémové a technické poradenské služby
72230000 Vývoj programového vybavení na zakázku
72240000 Analýza systémů a programovací služby
72250000 Systémové a podpůrné služby
72260000 Služby programového vybavení
72120000 Poradenské služby v oblasti obnovy technického vybavení počítačů po havárii
72130000 Poradenské služby v oblasti plánování počítačových pracovišť
72243000 Programování
72246000 Systémové poradenství
72251000 Obnova po havárii
72252000 Počítačová archivace
72253000 Help desk a podpůrné služby
72253100 Help desk
72253200 Systémová podpora
72254000 Testování programového vybavení
72254100 Testování systémů
72267000 Údržba a opravy programového vybavení
72267100 Údržba programového vybavení pro informační technologie
72267200 Opravy programového vybavení pro informační technologie
72300000 Datové služby
72320000 Databázové služby
72330000 Standardizace a klasifikace obsahu a dat
72321000 Databázové služby s přidanou hodnotou
72322000 Správa dat
72500000 Výpočetní služby
72510000 Počítačové řízení
72540000 Modernizace počítačů
72511000 Programové vybavení pro správu sítě
72512000 Řízení dokladů
72513000 Automatizace administrativních prací
72514000 Péče o počítačové zařízení
72514300 Péče o zařízení pro údržbu počítačových systémů
72590000 Odborné počítačové služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Kolín/Německo a/nebo prostory zhotovitele.

II.2.4)Popis zakázky:

Odborné znalosti a služby v podobě řízení a údržby v současnosti využívaných kapacit v oblasti informačních technologií.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 24
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Rámcová smlouva bude prodloužena automaticky 2krát, pokaždé o 12 měsíců.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Poskytování odborných znalostí a služeb v podobě navrhování, vývoje a rozmisťování nových kapacit v oblasti informačních technologií („Rozšiřovací služby“).

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
72000000 Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora
72100000 Poradenské služby v oblasti technického vybavení počítačů
72110000 Poradenské služby v oblasti výběru technického vybavení počítačů
72120000 Poradenské služby v oblasti obnovy technického vybavení počítačů po havárii
72130000 Poradenské služby v oblasti plánování počítačových pracovišť
72140000 Poradenské služby v oblasti akceptačních testů technického vybavení počítačů
72200000 Programování programového vybavení a poradenské služby
72210000 Programování balíkových produktů programového vybavení
72220000 Systémové a technické poradenské služby
72230000 Vývoj programového vybavení na zakázku
72240000 Analýza systémů a programovací služby
72250000 Systémové a podpůrné služby
72260000 Služby programového vybavení
72211000 Programování systémového a uživatelského programového vybavení
72212000 Programování aplikačního programového vybavení
72212100 Vývoj specifického programového vybavení pro jednotlivá odvětví
72212200 Vývoj programového vybavení pro výstavbu sítí, internet a intranet
72212210 Vývoj programového vybavení pro výstavbu sítí
72212211 Vývoj programového vybavení pro vzájemné propojování počítačových platforem
72212220 Vývoj programového vybavení pro internet a intranet
72212311 Vývoj programového vybavení pro správu dokumentů
72212422 Vývoj sad programového vybavení
72212442 Vývoj programového vybavení pro finanční systémy
72212450 Vývoj programového vybavení pro měření a zúčtování pracovní doby a lidských zdrojů
72212451 Vývoj programového vybavení pro plánování podnikových zdrojů
72212490 Vývoj programového vybavení pro zadávání veřejných zakázek
72212517 Vývoj programového vybavení pro IT
72212610 Vývoj databázového programového vybavení
72212730 Vývoj programového vybavení pro zabezpečení
72212732 Vývoj programového vybavení pro zabezpečení dat
72212783 Vývoj programového vybavení pro správu obsahu
72212980 Vývoj programovacích jazyků a nástrojů
72212982 Vývoj programového vybavení pro správu konfigurace
72212984 Vývoj programového vybavení pro testování programů
72221000 Poradenské služby v oblasti obchodní analýzy
72222000 Informační systémy nebo technologické strategické revize a plánování
72222100 Informační systémy nebo technologické strategické potřeby
72222200 Informační systémy nebo technologické plánování
72222300 Služby informačních technologií
72223000 Hodnocení požadavků informačních technologií
72224000 Poradenské služby v oblasti řízení projektů
72224100 Plánování implementace systémů
72224200 Plánování systémů pro zajištění kvality
72225000 Hodnocení a posuzování systémů pro zajištění kvality
72226000 Poradenské služby v oblasti testování akceptace systémů programového vybavení
72227000 Poradenské služby v oblasti integrace programového vybavení
72228000 Poradenské služby v oblasti integrace technického vybavení počítačů
72300000 Datové služby
72310000 Zpracování dat
72311100 Konverze dat
72311200 Dávkové zpracování
72312000 Zadávání dat
72312100 Příprava dat
72313000 Sběr dat
72314000 Sběr a zařazování dat
72316000 Analýza dat
72317000 Ukládání dat
72318000 Přenos dat
72320000 Databázové služby
72322000 Správa dat
72330000 Standardizace a klasifikace obsahu a dat
72420000 Vývojové internetové služby
72421000 Vývojové služby internetových nebo intranetových klientských aplikací
72422000 Vývojové služby internetových nebo intranetových serverových aplikací
72500000 Výpočetní služby
72510000 Počítačové řízení
72541000 Rozšiřování počítačů
72800000 Audity a testování počítačů
72820000 Testování počítačů
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Kolín/Německo a/nebo prostory zhotovitele.

II.2.4)Popis zakázky:

Odborné znalosti a služby v podobě navrhování, vývoje a rozmisťování nových kapacit v oblasti informačních technologií.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 24
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Rámcová smlouva bude prodloužena automaticky 2krát, pokaždé o 12 měsíců.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Poskytování služeb týkajících se speciálně zaměřených IT školení a workshopů.

Část č.: 3
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
80000000 Vzdělávání a školení
80500000 Školení
80510000 Odborná školení
80511000 Školení zaměstnanců
80530000 Praktické vzdělávání
80531200 Technický výcvik
80532000 Výcvik vedoucích pracovníků
80533000 Seznamovací počítačové kurzy pro uživatele
80533100 Počítačová školení
80533200 Počítačové kurzy
72000000 Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Kolín/Německo a/nebo prostory zhotovitele.

II.2.4)Popis zakázky:

Služby týkající se speciálně zaměřených IT školení a workshopů.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 24
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Rámcová smlouva bude prodloužena automaticky 2krát, pokaždé o 12 měsíců.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s několika účastníky
Předpokládaný maximální počet účastníků rámcové smlouvy: 5
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 09/12/2019
Místní čas: 15:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 11/12/2019
Místní čas: 11:00
Místo:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
23/10/2019