Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Lieferungen - 51231-2023

25/01/2023    S18

Tschechien-Karlovy Vary: Medizinische Betten

2023/S 018-051231

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 26365804
Postanschrift: Bezručova 1190/19
Ort: Karlovy Vary
NUTS-Code: CZ041 Karlovarský kraj
Postleitzahl: 360 01
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Ing. Jaroslav Bednář
E-Mail: jaroslav.bednar@kkn.cz
Telefon: +420 354225114
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://kkn.cz
Adresse des Beschafferprofils: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_630.html
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/vz00006049
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Offizielle Bezeichnung: CONTRACTIS, s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 25727737
Postanschrift: Moulíkova 3286/1b
Ort: Praha 5
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Postleitzahl: 150 00
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Ing. Daniel Kosík
E-Mail: daniel.kosik@contractis.cz
Telefon: +420 777337313
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://kkn.cz
Adresse des Beschafferprofils: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_630.html
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/vz00006049
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: akciová společnost založená a vlastněná Karlovarským krajem
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

ReactEU-98-Cheb_T-6712 Lůžko sprchové a Lůžko bariatrické

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33192100 Medizinische Betten
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmět veřejné zakázky s názvem „ReactEU-98-Cheb_T-6712 Lůžko sprchové a Lůžko bariatrické“ zahrnuje dodávku 3 ks sprchových lůžek a 4 ks bariatrických lůžek pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s., nemocnici v Chebu.

Předmět plnění zahrnuje jak dodávku zdravotnického zařízení s požadovanými technickými parametry do místa určení, tak jeho montáž, instalaci, konfiguraci, ekologickou likvidaci obalů a odpadu, uvedení do provozu, předvedení funkčnosti a instruktáž obsluhy osobou k tomu oprávněnou. Dodavatel dopraví, složí a instaluje dodávané zdravotnické zařízení až na konkrétní místo určení v souladu s pokyny zadavatele.

Předmět plnění zahrnuje rovněž poskytování záručního servisu po dobu záruční lhůty.

Podrobný rozsah dodávky a podmínky plnění jsou uvedeny v ZD.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 2 200 000.00 CZK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ041 Karlovarský kraj
Hauptort der Ausführung:

Karlovarský kraj - město Cheb, Karlovarská krajská nemocnice a.s., nemocnice v Chebu.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmět veřejné zakázky s názvem „ReactEU-98-Cheb_T-6712 Lůžko sprchové a Lůžko bariatrické“ zahrnuje dodávku 3 ks sprchových lůžek a 4 ks bariatrických lůžek pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s., nemocnici v Chebu.

Předmět plnění zahrnuje jak dodávku zdravotnického zařízení s požadovanými technickými parametry do místa určení, tak jeho montáž, instalaci, konfiguraci, ekologickou likvidaci obalů a odpadu, uvedení do provozu, předvedení funkčnosti a instruktáž obsluhy osobou k tomu oprávněnou. Dodavatel dopraví, složí a instaluje dodávané zdravotnické zařízení až na konkrétní místo určení v souladu s pokyny zadavatele.

Předmět plnění zahrnuje rovněž poskytování záručního servisu po dobu záruční lhůty.

Podrobný rozsah dodávky a podmínky plnění jsou uvedeny v ZD.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 2 200 000.00 CZK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 70
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016327

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Dodavatel prokáže základní způsobilost v rozsahu dle § 74 a § 75 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ). Dodavatel prokáže profesní způsobilost v rozsahu dle § 77 odst. 1 ZZVZ - ve vztahu k České republice výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence (např. živnostenský rejstřík), pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. V souladu s § 86 odst. 2 ZZVZ může dodavatel nahradit předložení dokladů čestným prohlášením. Podrobná specifikace je uvedena v ZD.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/02/2023
Ortszeit: 10:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Tschechisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 21/05/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/02/2023
Ortszeit: 10:30
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Vzhledem k podání nabídek prostřednictvím elektronického nástroje bude otevírání nabídek podaných v elektronické podobě provedeno dle § 109 ZZVZ a to bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zadavatel si vyhrazuje právo posunout předpokládaný termín podpisu kupní smlouvy v souvislosti s termínem ukončení tohoto zadávacího řízení. V případě změny závazku v souladu se zadávacími podmínkami je možná úprava termínu plnění.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: www.uohs.cz
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: www.uohs.cz
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/01/2023