Suministros - 512556-2018

21/11/2018    S224    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Cracovia: Material médico fungible

2018/S 224-512556

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 199-450220)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
0000039390
ul. Wielicka 265
Kraków
30-663
Polonia
Persona de contacto: Sekcja ds Zamówień Publicznych
Teléfono: +48 126583979
Correo electrónico: zp@usdk.pl
Fax: +48 126581081
Código NUTS: PL213

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.szpitalzdrowia.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa wyrobów medycznych oraz drobnego sprzętu medycznego na potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

Número de referencia: EZP-271-2-62/2018
II.1.2)Código CPV principal
33140000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiot zamówienia stanowią dostawy wyrobów medycznych oraz drobnego sprzętu medycznego z uwzględnieniem bieżących potrzeb zamawiającego w ilościach i asortymencie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki nr 3/1-3/26 do SIWZ.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
16/11/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 199-450220

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 20/11/2018
Hora local: 10:45
Léase:
Fecha: 07/12/2018
Hora local: 10:45
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 20/11/2018
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 07/12/2018
Hora local: 11:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: