Works - 512631-2021

11/10/2021    S197

Belgium-Brussels: Electrical engineering installation works

2021/S 197-512631

Contract notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Agentschap Facilitair Bedrijf
National registration number: 0316.380.841_502760
Postal address: Havenlaan 88 bus 60
Town: Brussel
NUTS code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postal code: 1000
Country: Belgium
Contact person: Team Plaatsing en rapportering
E-mail: aanbestedingen.facilitairbedrijf@kb.vlaanderen.be
Internet address(es):
Main address: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=424992
Address of the buyer profile: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=424992
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=424992
Additional information can be obtained from the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5)Main activity
Housing and community amenities

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

2021/HFB/OP/89371 - Raamcontract voor levering, plaatsing en exploitatie van audiovisuele systemen en uitrustingen.

Reference number: HFB-2021/HFB/OP/89371-F02_0
II.1.2)Main CPV code
45315100 Electrical engineering installation works
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Raamcontract voor levering, plaatsing en exploitatie van audiovisuele systemen en uitrustingen.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

provincies Oost- en West-Vlaanderen

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
32321200 Audio-visual equipment
32300000 Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus
32320000 Television and audio-visual equipment
32321300 Audio-visual materials
32331300 Sound-reproduction apparatus
32340000 Microphones and loudspeakers
50340000 Repair and maintenance services of audio-visual and optical equipment
51310000 Installation services of radio, television, sound and video equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE23 Prov. Oost-Vlaanderen
NUTS code: BE25 Prov. West-Vlaanderen
Main site or place of performance:

provincies Oost- en West-Vlaanderen

II.2.4)Description of the procurement:

Het voorwerp van de opdracht is: levering, plaatsing en exploitatie van audiovisuele systemen en uitrustingen.

De opdracht omvat:

 het leveren en eventueel plaatsen van diverse types van audiovisuele uitrustingen, inclusief de nodige voorbereidende werkzaamheden;

 het leveren, plaatsen, configureren en onderhouden van diverse types audiovisuele systemen voor hybride vergaderen;

 het opbouwen en leveren van mobiele installaties;

 het uitbouwen van een dienstverlening voor beheer van uitrustingen;

 het uitvoeren van aanpassingen op audiovisuele installaties;

 het onderhoud van deze uitrustingen (preventief onderhoud, correctief onderhoud indien besteld);

 het verlenen van technisch advies aan gebruikers en ontwerpers;

 het verhuren en bedienen van audiovisuele uitrustingen voor bijzondere noden (events, persconferenties, …)

 het voorzien van uitbatingsgerichte dienstverlening met betrekking tot geïnstalleerde uitrustingen.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit van de inschrijving / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Prijs / Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

De volgende opties zijn toegestaan:

- Dienstverlening bij ontwerp van audiovisuele installaties, per halve mandag

- Dienstverlening bij integratie van audiovisuele installaties in een IP-omgeving (in een aparte VLAN van het burotica netwerk van de Vlaamse overheid), per halve mandag

- Dienstverlening bij ondersteuning in gebruik van audiovisuele installaties, per uur tijdens de week, tijdens de werkuren of na de werkuren (meerdere mogelijkheden)

- Meerprijs voor prestaties op zaterdag, zon- en feestdagen voor installatie, montage en configuratie.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zie bestek.

II.2)Description
II.2.1)Title:

provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
32321200 Audio-visual equipment
32300000 Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus
32320000 Television and audio-visual equipment
32321300 Audio-visual materials
32331300 Sound-reproduction apparatus
32340000 Microphones and loudspeakers
50340000 Repair and maintenance services of audio-visual and optical equipment
51310000 Installation services of radio, television, sound and video equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE21 Prov. Antwerpen
Main site or place of performance:

provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg.

II.2.4)Description of the procurement:

Het voorwerp van de opdracht is: levering, plaatsing en exploitatie van audiovisuele systemen en uitrustingen.

De opdracht omvat:

 het leveren en eventueel plaatsen van diverse types van audiovisuele uitrustingen, inclusief de nodige voorbereidende werkzaamheden;

 het leveren, plaatsen, configureren en onderhouden van diverse types audiovisuele systemen voor hybride vergaderen;

 het opbouwen en leveren van mobiele installaties;

 het uitbouwen van een dienstverlening voor beheer van uitrustingen;

 het uitvoeren van aanpassingen op audiovisuele installaties;

 het onderhoud van deze uitrustingen (preventief onderhoud, correctief onderhoud indien besteld);

 het verlenen van technisch advies aan gebruikers en ontwerpers;

 het verhuren en bedienen van audiovisuele uitrustingen voor bijzondere noden (events, persconferenties, …)

 het voorzien van uitbatingsgerichte dienstverlening met betrekking tot geïnstalleerde uitrustingen.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit van de inschrijving / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Prijs / Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

De volgende opties zijn toegestaan:

- Dienstverlening bij ontwerp van audiovisuele installaties, per halve mandag

- Dienstverlening bij integratie van audiovisuele installaties in een IP-omgeving (in een aparte VLAN van het burotica netwerk van de Vlaamse overheid), per halve mandag

- Dienstverlening bij ondersteuning in gebruik van audiovisuele installaties, per uur tijdens de week, tijdens de werkuren of na de werkuren (meerdere mogelijkheden)

- Meerprijs voor prestaties op zaterdag, zon- en feestdagen voor installatie, montage en configuratie.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zie bestek.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
32321200 Audio-visual equipment
32300000 Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus
32320000 Television and audio-visual equipment
32321300 Audio-visual materials
32331300 Sound-reproduction apparatus
32340000 Microphones and loudspeakers
50340000 Repair and maintenance services of audio-visual and optical equipment
51310000 Installation services of radio, television, sound and video equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Main site or place of performance:

Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

II.2.4)Description of the procurement:

Het voorwerp van de opdracht is: levering, plaatsing en exploitatie van audiovisuele systemen en uitrustingen.

De opdracht omvat:

 het leveren en eventueel plaatsen van diverse types van audiovisuele uitrustingen, inclusief de nodige voorbereidende werkzaamheden;

 het leveren, plaatsen, configureren en onderhouden van diverse types audiovisuele systemen voor hybride vergaderen;

 het opbouwen en leveren van mobiele installaties;

 het uitbouwen van een dienstverlening voor beheer van uitrustingen;

 het uitvoeren van aanpassingen op audiovisuele installaties;

 het onderhoud van deze uitrustingen (preventief onderhoud, correctief onderhoud indien besteld);

 het verlenen van technisch advies aan gebruikers en ontwerpers;

 het verhuren en bedienen van audiovisuele uitrustingen voor bijzondere noden (events, persconferenties, …)

 het voorzien van uitbatingsgerichte dienstverlening met betrekking tot geïnstalleerde uitrustingen.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit van de inschrijving / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Prijs / Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

De volgende opties zijn toegestaan:

- Dienstverlening bij ontwerp van audiovisuele installaties, per halve mandag

- Dienstverlening bij integratie van audiovisuele installaties in een IP-omgeving (in een aparte VLAN van het burotica netwerk van de Vlaamse overheid), per halve mandag

- Dienstverlening bij ondersteuning in gebruik van audiovisuele installaties, per uur tijdens de week, tijdens de werkuren of na de werkuren (meerdere mogelijkheden)

- Meerprijs voor prestaties op zaterdag, zon- en feestdagen voor installatie, montage en configuratie.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zie bestek.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zie bestek.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zie bestek.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zie bestek

Minimum level(s) of standards possibly required:

Klasse: Klasse 1 : tot 135.000 EUR, of hoger

Categorie: M1, P1, S1, S2, S3, S4

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zie bestek.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/11/2021
Local time: 09:45
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/11/2021
Local time: 09:45

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Zie bestek.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Raad van State - Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak
Postal address: Wetenschapsstraat 33
Town: Brussel
Postal code: 1040
Country: Belgium
Internet address: http://www.raadvst-consetat.be/?lang=nl&page=about_organisation_graft_administration
VI.5)Date of dispatch of this notice:
06/10/2021