Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 512631-2021

11/10/2021    S197

Belgium-Brussels: Electrical engineering installation works

2021/S 197-512631

Contract notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Agentschap Facilitair Bedrijf
National registration number: 0316.380.841_502760
Postal address: Havenlaan 88 bus 60
Town: Brussel
NUTS code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postal code: 1000
Country: Belgium
Contact person: Team Plaatsing en rapportering
E-mail: aanbestedingen.facilitairbedrijf@kb.vlaanderen.be
Internet address(es):
Main address: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=424992
Address of the buyer profile: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=424992
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=424992
Additional information can be obtained from the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5)Main activity
Housing and community amenities

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

2021/HFB/OP/89371 - Raamcontract voor levering, plaatsing en exploitatie van audiovisuele systemen en uitrustingen.

Reference number: HFB-2021/HFB/OP/89371-F02_0
II.1.2)Main CPV code
45315100 Electrical engineering installation works
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Raamcontract voor levering, plaatsing en exploitatie van audiovisuele systemen en uitrustingen.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

provincies Oost- en West-Vlaanderen

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
32321200 Audio-visual equipment
32300000 Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus
32320000 Television and audio-visual equipment
32321300 Audio-visual materials
32331300 Sound-reproduction apparatus
32340000 Microphones and loudspeakers
50340000 Repair and maintenance services of audio-visual and optical equipment
51310000 Installation services of radio, television, sound and video equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE23 Prov. Oost-Vlaanderen
NUTS code: BE25 Prov. West-Vlaanderen
Main site or place of performance:

provincies Oost- en West-Vlaanderen

II.2.4)Description of the procurement:

Het voorwerp van de opdracht is: levering, plaatsing en exploitatie van audiovisuele systemen en uitrustingen.

De opdracht omvat:

 het leveren en eventueel plaatsen van diverse types van audiovisuele uitrustingen, inclusief de nodige voorbereidende werkzaamheden;

 het leveren, plaatsen, configureren en onderhouden van diverse types audiovisuele systemen voor hybride vergaderen;

 het opbouwen en leveren van mobiele installaties;

 het uitbouwen van een dienstverlening voor beheer van uitrustingen;

 het uitvoeren van aanpassingen op audiovisuele installaties;

 het onderhoud van deze uitrustingen (preventief onderhoud, correctief onderhoud indien besteld);

 het verlenen van technisch advies aan gebruikers en ontwerpers;

 het verhuren en bedienen van audiovisuele uitrustingen voor bijzondere noden (events, persconferenties, …)

 het voorzien van uitbatingsgerichte dienstverlening met betrekking tot geïnstalleerde uitrustingen.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit van de inschrijving / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Prijs / Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

De volgende opties zijn toegestaan:

- Dienstverlening bij ontwerp van audiovisuele installaties, per halve mandag

- Dienstverlening bij integratie van audiovisuele installaties in een IP-omgeving (in een aparte VLAN van het burotica netwerk van de Vlaamse overheid), per halve mandag

- Dienstverlening bij ondersteuning in gebruik van audiovisuele installaties, per uur tijdens de week, tijdens de werkuren of na de werkuren (meerdere mogelijkheden)

- Meerprijs voor prestaties op zaterdag, zon- en feestdagen voor installatie, montage en configuratie.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zie bestek.

II.2)Description
II.2.1)Title:

provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
32321200 Audio-visual equipment
32300000 Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus
32320000 Television and audio-visual equipment
32321300 Audio-visual materials
32331300 Sound-reproduction apparatus
32340000 Microphones and loudspeakers
50340000 Repair and maintenance services of audio-visual and optical equipment
51310000 Installation services of radio, television, sound and video equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE21 Prov. Antwerpen
Main site or place of performance:

provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg.

II.2.4)Description of the procurement:

Het voorwerp van de opdracht is: levering, plaatsing en exploitatie van audiovisuele systemen en uitrustingen.

De opdracht omvat:

 het leveren en eventueel plaatsen van diverse types van audiovisuele uitrustingen, inclusief de nodige voorbereidende werkzaamheden;

 het leveren, plaatsen, configureren en onderhouden van diverse types audiovisuele systemen voor hybride vergaderen;

 het opbouwen en leveren van mobiele installaties;

 het uitbouwen van een dienstverlening voor beheer van uitrustingen;

 het uitvoeren van aanpassingen op audiovisuele installaties;

 het onderhoud van deze uitrustingen (preventief onderhoud, correctief onderhoud indien besteld);

 het verlenen van technisch advies aan gebruikers en ontwerpers;

 het verhuren en bedienen van audiovisuele uitrustingen voor bijzondere noden (events, persconferenties, …)

 het voorzien van uitbatingsgerichte dienstverlening met betrekking tot geïnstalleerde uitrustingen.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit van de inschrijving / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Prijs / Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

De volgende opties zijn toegestaan:

- Dienstverlening bij ontwerp van audiovisuele installaties, per halve mandag

- Dienstverlening bij integratie van audiovisuele installaties in een IP-omgeving (in een aparte VLAN van het burotica netwerk van de Vlaamse overheid), per halve mandag

- Dienstverlening bij ondersteuning in gebruik van audiovisuele installaties, per uur tijdens de week, tijdens de werkuren of na de werkuren (meerdere mogelijkheden)

- Meerprijs voor prestaties op zaterdag, zon- en feestdagen voor installatie, montage en configuratie.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zie bestek.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
32321200 Audio-visual equipment
32300000 Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus
32320000 Television and audio-visual equipment
32321300 Audio-visual materials
32331300 Sound-reproduction apparatus
32340000 Microphones and loudspeakers
50340000 Repair and maintenance services of audio-visual and optical equipment
51310000 Installation services of radio, television, sound and video equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Main site or place of performance:

Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

II.2.4)Description of the procurement:

Het voorwerp van de opdracht is: levering, plaatsing en exploitatie van audiovisuele systemen en uitrustingen.

De opdracht omvat:

 het leveren en eventueel plaatsen van diverse types van audiovisuele uitrustingen, inclusief de nodige voorbereidende werkzaamheden;

 het leveren, plaatsen, configureren en onderhouden van diverse types audiovisuele systemen voor hybride vergaderen;

 het opbouwen en leveren van mobiele installaties;

 het uitbouwen van een dienstverlening voor beheer van uitrustingen;

 het uitvoeren van aanpassingen op audiovisuele installaties;

 het onderhoud van deze uitrustingen (preventief onderhoud, correctief onderhoud indien besteld);

 het verlenen van technisch advies aan gebruikers en ontwerpers;

 het verhuren en bedienen van audiovisuele uitrustingen voor bijzondere noden (events, persconferenties, …)

 het voorzien van uitbatingsgerichte dienstverlening met betrekking tot geïnstalleerde uitrustingen.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit van de inschrijving / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Prijs / Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

De volgende opties zijn toegestaan:

- Dienstverlening bij ontwerp van audiovisuele installaties, per halve mandag

- Dienstverlening bij integratie van audiovisuele installaties in een IP-omgeving (in een aparte VLAN van het burotica netwerk van de Vlaamse overheid), per halve mandag

- Dienstverlening bij ondersteuning in gebruik van audiovisuele installaties, per uur tijdens de week, tijdens de werkuren of na de werkuren (meerdere mogelijkheden)

- Meerprijs voor prestaties op zaterdag, zon- en feestdagen voor installatie, montage en configuratie.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zie bestek.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zie bestek.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zie bestek.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zie bestek

Minimum level(s) of standards possibly required:

Klasse: Klasse 1 : tot 135.000 EUR, of hoger

Categorie: M1, P1, S1, S2, S3, S4

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zie bestek.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/11/2021
Local time: 09:45
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/11/2021
Local time: 09:45

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Zie bestek.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Raad van State - Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak
Postal address: Wetenschapsstraat 33
Town: Brussel
Postal code: 1040
Country: Belgium
Internet address: http://www.raadvst-consetat.be/?lang=nl&page=about_organisation_graft_administration
VI.5)Date of dispatch of this notice:
06/10/2021