Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 51270-2023

25/01/2023    S18

Česko-Ostrava: Defibrilátor

2023/S 018-051270

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2023/S 001-001427)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Fakultní nemocnice Ostrava
Národní identifikační číslo: 00843989
Poštovní adresa: 17. listopadu 1790/5
Obec: Ostrava - Poruba
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
PSČ: 70852
Země: Česko
Kontaktní osoba: Bc. Jana Senftová, odd. veřejných zakázek a metodiky
E-mail: jana.senftova@fno.cz
Tel.: +420 597373118
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.fno.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFakultninemocniceOstrava

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Defibrilátory

Spisové číslo: OŘN-87/22
II.1.2)Hlavní kód CPV
33182100 Defibrilátor
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nových 6 ks defibrilátorů, včetně poskytování záručních a pozáručních servisních služeb bez náhradních dílů po dobu 5 let. Součástí předmětu plnění dále jsou průběžné dodávky spotřebního zdravotnického materiálu.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
20/01/2023
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2023/S 001-001427

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek
Namísto:
Datum: 31/01/2023
Místní čas: 08:00
Má být:
Datum: 21/02/2023
Místní čas: 08:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 31/01/2023
Místní čas: 08:00
Má být:
Datum: 21/02/2023
Místní čas: 08:00
VII.2)Další dodatečné informace:

Na základě Vysvětlení ZD I. ze dne 12.01.23 zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek, a to o celou svou původní délku tj. 14/02/23. Na základě Vysvětlení ZD II. ze dne 20.01.23 zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek, a to o celou svou původní délku tj. 21/02/23.