Lieferungen - 51270-2023

25/01/2023    S18

Česko-Ostrava: Defibrilátor

2023/S 018-051270

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2023/S 001-001427)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Fakultní nemocnice Ostrava
Národní identifikační číslo: 00843989
Poštovní adresa: 17. listopadu 1790/5
Obec: Ostrava - Poruba
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
PSČ: 70852
Země: Česko
Kontaktní osoba: Bc. Jana Senftová, odd. veřejných zakázek a metodiky
E-mail: jana.senftova@fno.cz
Tel.: +420 597373118
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.fno.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFakultninemocniceOstrava

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Defibrilátory

Spisové číslo: OŘN-87/22
II.1.2)Hlavní kód CPV
33182100 Defibrilátor
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nových 6 ks defibrilátorů, včetně poskytování záručních a pozáručních servisních služeb bez náhradních dílů po dobu 5 let. Součástí předmětu plnění dále jsou průběžné dodávky spotřebního zdravotnického materiálu.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
20/01/2023
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2023/S 001-001427

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek
Namísto:
Datum: 31/01/2023
Místní čas: 08:00
Má být:
Datum: 21/02/2023
Místní čas: 08:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 31/01/2023
Místní čas: 08:00
Má být:
Datum: 21/02/2023
Místní čas: 08:00
VII.2)Další dodatečné informace:

Na základě Vysvětlení ZD I. ze dne 12.01.23 zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek, a to o celou svou původní délku tj. 14/02/23. Na základě Vysvětlení ZD II. ze dne 20.01.23 zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek, a to o celou svou původní délku tj. 21/02/23.