Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Lieferungen - 51293-2022

31/01/2022    S21

Suomi-Seinäjoki: Moottoriajoneuvot

2022/S 021-051293

Hankintailmoitus

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1007629-5
Postiosoite: PL 75
Postitoimipaikka: Seinäjoki
NUTS-koodi: FI194 Etelä-Pohjanmaa
Postinumero: 60101
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: hankinnat@sedu.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.sedu.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/sedu?id=379586&tpk=5a490f17-935b-4321-861d-ae798f271384
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/sedu?id=379586&tpk=5a490f17-935b-4321-861d-ae798f271384
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Koulutus

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Kasettiyhdistelmä

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
34100000 Moottoriajoneuvot
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä pyytää tarjoustanne Sedu Rengonharjun opetuspisteeseen kuljetusalalle opetuskäyttöön hankittavasta uudesta kasettiyhdistelmästä (varsinainen perävaunuyhdistelmä).

Hankinnan kohteena on yhdistelmä akselijaolla 4 + 5.

Auton päästöluokkavaatimus on euro 6.

N3-luokan ajoneuvo.

Hankinta tehdään leasingrahoituksella. Rahoitusyhtiö on Kuntarahoitus Oy.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 320 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI194 Etelä-Pohjanmaa
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä pyytää tarjoustanne Sedu Rengonharjun opetuspisteeseen kuljetusalalle opetuskäyttöön hankittavasta uudesta kasettiyhdistelmästä.

Hankinnan kohteena on yhdistelmä akselijaolla 4 + 5.

Auton päästöluokkavaatimus on euro 6.

Hankinta tehdään leasingrahoituksella. Rahoitusyhtiö on Kuntarahoitus Oy.

Tarjottavan yhdistelmän tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta.

Laki ajoneuvo- ja liikennepalveluiden hankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista ("laki puhtaista ajoneuvoista") (740/2021) astui voimaan 2.8.2021 ja se koskee julkisten hankintayksiköiden, kuten esim. kuntayhtymien tekemiä ajoneuvohankintoja. Lailla pyritään edistämään liikenteen päästövähennyksiä kasvattamalla nolla- ja vähäpäästöisten ajoneuvojen osuutta julkisissa hankinnoissa. Lain soveltamisalaan kuuluvat mm. ne ajoneuvohankinnat, joiden arvo vastaa vähintään EU:n hankintadirektiivien mukaisia EU-kynnysarvoja. Lain vaatimukset huomioidaan hankinnassa.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 15/03/2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tarjoaja voi halutessaan tarjota optiona yhdistelmään suosittelemiaan lisävarusteita, varustepaketteja tai vastaavia. Optiot tulee tarjota erikseen arvonlisäverottomina hinnoiteltuna tarjouspyynnön liitteenä olevalla optiolomakkeella.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 28/02/2022
Paikallinen aika: 13:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 3 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 28/02/2022
Paikallinen aika: 14:00
Paikka:

Seinäjoki, Ammattikoulunkatu 5

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
26/01/2022