Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Varor - 513044-2021

11/10/2021    S197

Frankrike-Toulouse: Undervisningsutrustning

2021/S 197-513044

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: region occitanie
Nationellt registreringsnummer: 20005379100014
Postadress: 22 boulevard du Maréchal Juin
Ort: Toulouse
Nuts-kod: FRJ23 Haute-Garonne
Postnummer: 31406
Land: Frankrike
E-post: marches.publics@laregion.fr
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.laregion.fr
Upphandlarprofil: https://marchespublics.laregion.fr
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://marchespublics.laregion.fr
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://marchespublics.laregion.fr
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

fourniture, livraison et installation d'équipements pour l'atelier Mei du lycée Borde Basse (81) et du salon de coiffure du lycée Toulouse-Lautrec (81)

Referensnummer: 2021-Fcs-0641
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
39162100 Undervisningsutrustning
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
Högsta antal delkontrakt som kan tilldelas en anbudsgivare: 24
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

lycée Borde Basse : Ligne de production automatisée pédagogique

Del nr: 01
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
39162100 Undervisningsutrustning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRJ Occitanie
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

lycée Borde Bassecité scolaire La Borde Basse 81100 Castrestél : 05.63.62.11.90lycée Toulouse-Lautrec 15, Rue Charles Portal 81000 Albitél : 05.63.49.19.29 81000 - albi

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

lycée Borde Basse : Ligne de production automatisée pédagogique

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique au vu des fiches produits / Viktning: 40
Kvalitetskriterium - Namn: Complément de garantie / Viktning: 10
Pris - Viktning: 50
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 240 600.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal dagar: 112
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

lycée Borde Basse : Banc pédagogique départ moteur électromécanique et électronique

Del nr: 02
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34328100 Provbänkar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRJ Occitanie
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

lycée Borde Bassecité scolaire La Borde Basse 81100 Castrestél : 05.63.62.11.90lycée Toulouse-Lautrec 15, Rue Charles Portal 81000 Albitél : 05.63.49.19.29 81000 - albi

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

lycée Borde Basse : Banc pédagogique départ moteur électromécanique et électronique

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique au vu des fiches produits / Viktning: 40
Kvalitetskriterium - Namn: Complément de garantie / Viktning: 10
Pris - Viktning: 50
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 11 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal dagar: 84
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

lycée Borde Basse : Bancs pédagogiques étude moteurs

Del nr: 03
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34328100 Provbänkar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRJ Occitanie
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

lycée Borde Bassecité scolaire La Borde Basse 81100 Castrestél : 05.63.62.11.90lycée Toulouse-Lautrec 15, Rue Charles Portal 81000 Albitél : 05.63.49.19.29 81000 - albi

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

lycée Borde Basse : Bancs pédagogiques étude moteurs

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique au vu des fiches produits / Viktning: 40
Kvalitetskriterium - Namn: Complément de garantie / Viktning: 10
Pris - Viktning: 50
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 16 300.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal dagar: 84
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

lycée Borde Basse : Banc pédagogique hydraulique

Del nr: 04
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34328100 Provbänkar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRJ Occitanie
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

lycée Borde Bassecité scolaire La Borde Basse 81100 Castrestél : 05.63.62.11.90lycée Toulouse-Lautrec 15, Rue Charles Portal 81000 Albitél : 05.63.49.19.29 81000 - albi

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

lycée Borde Basse : Banc pédagogique hydraulique

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique au vu des fiches produits / Viktning: 40
Kvalitetskriterium - Namn: Complément de garantie / Viktning: 10
Pris - Viktning: 50
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 28 500.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal dagar: 84
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

lycée Borde Basse : Outillage et équipement d'atelier

Del nr: 05
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
43800000 Verkstadsutrustning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRJ Occitanie
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

lycée Borde Bassecité scolaire La Borde Basse 81100 Castrestél : 05.63.62.11.90lycée Toulouse-Lautrec 15, Rue Charles Portal 81000 Albitél : 05.63.49.19.29 81000 - albi

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

lycée Borde Basse : Outillage et équipement d'atelier

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique au vu des fiches produits / Viktning: 40
Kvalitetskriterium - Namn: Complément de garantie / Viktning: 10
Pris - Viktning: 50
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 25 070.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal dagar: 84
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

lycée Borde Basse : Packs pneumatiques et électropneumatiques pour établis de câblages

Del nr: 06
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
39162100 Undervisningsutrustning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRJ Occitanie
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

lycée Borde Bassecité scolaire La Borde Basse 81100 Castrestél : 05.63.62.11.90lycée Toulouse-Lautrec 15, Rue Charles Portal 81000 Albitél : 05.63.49.19.29 81000 - albi

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

lycée Borde Basse : Packs pneumatiques et électropneumatiques pour établis de câblages

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique au vu des fiches produits / Viktning: 40
Kvalitetskriterium - Namn: Complément de garantie / Viktning: 10
Pris - Viktning: 50
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 40 680.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal dagar: 84
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

lycée Borde Basse : Cellules de câblage pour section Melec

Del nr: 07
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
39162100 Undervisningsutrustning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRJ Occitanie
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

lycée Borde Bassecité scolaire La Borde Basse 81100 Castrestél : 05.63.62.11.90lycée Toulouse-Lautrec 15, Rue Charles Portal 81000 Albitél : 05.63.49.19.29 81000 - albi

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

lycée Borde Basse : Cellules de câblage pour section Melec

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique au vu des fiches produits / Viktning: 40
Kvalitetskriterium - Namn: Complément de garantie / Viktning: 10
Pris - Viktning: 50
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 27 650.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal dagar: 84
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

lycée Borde Basse : Matériel de mesure

Del nr: 08
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
38424000 Mät- och reglerutrustning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRJ Occitanie
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

lycée Borde Bassecité scolaire La Borde Basse 81100 Castrestél : 05.63.62.11.90lycée Toulouse-Lautrec 15, Rue Charles Portal 81000 Albitél : 05.63.49.19.29 81000 - albi

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

lycée Borde Basse : Matériel de mesure

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique au vu des fiches produits / Viktning: 40
Kvalitetskriterium - Namn: Complément de garantie / Viktning: 10
Pris - Viktning: 50
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 7 930.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal dagar: 84
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

lycée Borde Basse : Caméra thermographique

Del nr: 09
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
39162100 Undervisningsutrustning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRJ Occitanie
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

lycée Borde Bassecité scolaire La Borde Basse 81100 Castrestél : 05.63.62.11.90lycée Toulouse-Lautrec 15, Rue Charles Portal 81000 Albitél : 05.63.49.19.29 81000 - albi

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

lycée Borde Basse : Caméra thermographique

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique au vu des fiches produits / Viktning: 40
Kvalitetskriterium - Namn: Complément de garantie / Viktning: 10
Pris - Viktning: 50
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 7 099.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal dagar: 84
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

lycée Borde Basse : Système d'analyse des huiles

Del nr: 10
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
39162100 Undervisningsutrustning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRJ Occitanie
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

lycée Borde Bassecité scolaire La Borde Basse 81100 Castrestél : 05.63.62.11.90lycée Toulouse-Lautrec 15, Rue Charles Portal 81000 Albitél : 05.63.49.19.29 81000 - albi

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

lycée Borde Basse : Système d'analyse des huiles

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique au vu des fiches produits / Viktning: 40
Kvalitetskriterium - Namn: Complément de garantie / Viktning: 10
Pris - Viktning: 50
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 8 181.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal dagar: 84
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

lycée Borde Basse : Maquette pédagogique véhicules Hybride

Del nr: 11
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34999400 Skalmodeller
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRJ Occitanie
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

lycée Borde Bassecité scolaire La Borde Basse 81100 Castrestél : 05.63.62.11.90lycée Toulouse-Lautrec 15, Rue Charles Portal 81000 Albitél : 05.63.49.19.29 81000 - albi

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

lycée Borde Basse : Maquette pédagogique véhicules Hybride

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique au vu des fiches produits / Viktning: 40
Kvalitetskriterium - Namn: Complément de garantie / Viktning: 10
Pris - Viktning: 50
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 16 300.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal dagar: 84
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

lycée Borde Basse : Incubateur didactisé

Del nr: 12
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33152000 Kuvöser
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRJ Occitanie
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

lycée Borde Bassecité scolaire La Borde Basse 81100 Castrestél : 05.63.62.11.90lycée Toulouse-Lautrec 15, Rue Charles Portal 81000 Albitél : 05.63.49.19.29 81000 - albi

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

lycée Borde Basse : Incubateur didactisé

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique au vu des fiches produits / Viktning: 40
Kvalitetskriterium - Namn: Complément de garantie / Viktning: 10
Pris - Viktning: 50
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 4 220.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal dagar: 84
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

lycée Borde Basse : Hoverboard didactisé

Del nr: 13
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
39162100 Undervisningsutrustning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRJ Occitanie
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

lycée Borde Bassecité scolaire La Borde Basse 81100 Castrestél : 05.63.62.11.90lycée Toulouse-Lautrec 15, Rue Charles Portal 81000 Albitél : 05.63.49.19.29 81000 - albi

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

lycée Borde Basse : Hoverboard didactisé

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique au vu des fiches produits / Viktning: 40
Kvalitetskriterium - Namn: Complément de garantie / Viktning: 10
Pris - Viktning: 50
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 4 080.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal dagar: 84
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

lycée Borde Basse : Système pédagogique de vidéo surveillance photovoltaïque

Del nr: 14
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
39162100 Undervisningsutrustning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRJ Occitanie
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

lycée Borde Bassecité scolaire La Borde Basse 81100 Castrestél : 05.63.62.11.90lycée Toulouse-Lautrec 15, Rue Charles Portal 81000 Albitél : 05.63.49.19.29 81000 - albi

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

lycée Borde Basse : Système pédagogique de vidéo surveillance photovoltaïque

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique au vu des fiches produits / Viktning: 40
Kvalitetskriterium - Namn: Complément de garantie / Viktning: 10
Pris - Viktning: 50
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 5 550.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal dagar: 84
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

lycée Borde Basse : Système pédagogique de surveillance vibratoire

Del nr: 15
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
39162100 Undervisningsutrustning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRJ Occitanie
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

lycée Borde Bassecité scolaire La Borde Basse 81100 Castrestél : 05.63.62.11.90lycée Toulouse-Lautrec 15, Rue Charles Portal 81000 Albitél : 05.63.49.19.29 81000 - albi

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

lycée Borde Basse : Système pédagogique de surveillance vibratoire

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique au vu des fiches produits / Viktning: 40
Kvalitetskriterium - Namn: Complément de garantie / Viktning: 10
Pris - Viktning: 50
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 11 400.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal dagar: 84
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

lycée Borde Basse : Banc pédagogique d'étude des vibrations

Del nr: 16
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34328100 Provbänkar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRJ Occitanie
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

lycée Borde Bassecité scolaire La Borde Basse 81100 Castrestél : 05.63.62.11.90lycée Toulouse-Lautrec 15, Rue Charles Portal 81000 Albitél : 05.63.49.19.29 81000 - albi

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

lycée Borde Basse : Banc pédagogique d'étude des vibrations

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique au vu des fiches produits / Viktning: 40
Kvalitetskriterium - Namn: Complément de garantie / Viktning: 10
Pris - Viktning: 50
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 8 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal dagar: 84
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

lycée Borde Basse : Axe linéaire didactisé

Del nr: 17
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
39162100 Undervisningsutrustning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRJ Occitanie
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

lycée Borde Bassecité scolaire La Borde Basse 81100 Castrestél : 05.63.62.11.90lycée Toulouse-Lautrec 15, Rue Charles Portal 81000 Albitél : 05.63.49.19.29 81000 - albi

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

lycée Borde Basse : Axe linéaire didactisé

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique au vu des fiches produits / Viktning: 40
Kvalitetskriterium - Namn: Complément de garantie / Viktning: 10
Pris - Viktning: 50
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 12 900.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal dagar: 84
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

lycée Borde Basse : Robot collaboratif

Del nr: 18
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
42997300 Industrirobotar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRJ Occitanie
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

lycée Borde Bassecité scolaire La Borde Basse 81100 Castrestél : 05.63.62.11.90lycée Toulouse-Lautrec 15, Rue Charles Portal 81000 Albitél : 05.63.49.19.29 81000 - albi

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

lycée Borde Basse : Robot collaboratif

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique au vu des fiches produits / Viktning: 40
Kvalitetskriterium - Namn: Complément de garantie / Viktning: 10
Pris - Viktning: 50
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 31 550.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal dagar: 84
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

lycée Borde Basse : Machine de traction compression

Del nr: 19
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
43800000 Verkstadsutrustning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRJ Occitanie
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

lycée Borde Bassecité scolaire La Borde Basse 81100 Castrestél : 05.63.62.11.90lycée Toulouse-Lautrec 15, Rue Charles Portal 81000 Albitél : 05.63.49.19.29 81000 - albi

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

lycée Borde Basse : Machine de traction compression

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique au vu des fiches produits / Viktning: 40
Kvalitetskriterium - Namn: Complément de garantie / Viktning: 10
Pris - Viktning: 50
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 27 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal dagar: 84
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

lycée Borde Basse : Table de découpe jet d'eau à commande numérique

Del nr: 20
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
39162100 Undervisningsutrustning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRJ Occitanie
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

lycée Borde Bassecité scolaire La Borde Basse 81100 Castrestél : 05.63.62.11.90lycée Toulouse-Lautrec 15, Rue Charles Portal 81000 Albitél : 05.63.49.19.29 81000 - albi

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

lycée Borde Basse : Table de découpe jet d'eau à commande numérique

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique au vu des fiches produits / Viktning: 40
Kvalitetskriterium - Namn: Complément de garantie / Viktning: 10
Pris - Viktning: 50
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 77 603.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal dagar: 112
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

lycée Borde Basse : Presse à injecter

Del nr: 21
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
42636000 Pressar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRJ Occitanie
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

lycée Borde Bassecité scolaire La Borde Basse 81100 Castrestél : 05.63.62.11.90lycée Toulouse-Lautrec 15, Rue Charles Portal 81000 Albitél : 05.63.49.19.29 81000 - albi

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

lycée Borde Basse : Presse à injecter

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique au vu des fiches produits / Viktning: 40
Kvalitetskriterium - Namn: Complément de garantie / Viktning: 10
Pris - Viktning: 50
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 43 205.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal dagar: 84
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

lycée Borde Basse : Scanner 3d

Del nr: 22
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
38520000 Skannrar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRJ Occitanie
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

lycée Borde Bassecité scolaire La Borde Basse 81100 Castrestél : 05.63.62.11.90lycée Toulouse-Lautrec 15, Rue Charles Portal 81000 Albitél : 05.63.49.19.29 81000 - albi

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

lycée Borde Basse : Scanner 3d

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique au vu des fiches produits / Viktning: 40
Kvalitetskriterium - Namn: Complément de garantie / Viktning: 10
Pris - Viktning: 50
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 10 600.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal dagar: 84
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

lycée Borde Basse : Imprimante 3d

Del nr: 23
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
30232110 Lasertryckare
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRJ Occitanie
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

lycée Borde Bassecité scolaire La Borde Basse 81100 Castrestél : 05.63.62.11.90lycée Toulouse-Lautrec 15, Rue Charles Portal 81000 Albitél : 05.63.49.19.29 81000 - albi

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

lycée Borde Basse : Imprimante 3d

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique au vu des fiches produits / Viktning: 40
Kvalitetskriterium - Namn: Complément de garantie / Viktning: 10
Pris - Viktning: 50
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 3 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal dagar: 84
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

lycee Toulouse Lautrec : Mobilier Et Materiel Specifique Pour Salon De Coiffure

Del nr: 24
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
39150000 Diverse möbler och utrustning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRJ Occitanie
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

lycée Borde Bassecité scolaire La Borde Basse 81100 Castrestél : 05.63.62.11.90lycée Toulouse-Lautrec 15, Rue Charles Portal 81000 Albitél : 05.63.49.19.29 81000 - albi

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

lycee Toulouse Lautrec : Mobilier Et Materiel Specifique Pour Salon De Coiffure

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique au vu des fiches produits / Viktning: 40
Kvalitetskriterium - Namn: Complément de garantie / Viktning: 10
Pris - Viktning: 50
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 72 739.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal dagar: 84
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner conformément à l'article R. 2143-3 du code de la commande publiqueconformément à l?article L2141-3 -3°du code de la commande publique si le candidat est en situation de redressement judiciaire instituée par l?article L. 631-1 du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger, il produira la copie du ou des jugements prononcés

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles

III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire. Elles sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat

III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

l'Exécution des prestations débute à compter de la date de notification du contrat.Aucune clause de garantie financière prévue.Le contrat prévoit le versement d'une avance, sans obligation de constituer une garantie financière pour en bénéficier.Les prestations sont réglées par des prix unitaires.Les prix sont fermes.Le paiement des prestations se fera dans le respect du délai global de paiement applicable à l'acheteur.La consultation comporte des conditions d'exécution à caractère environnemental détaillées au cahier des charges.Le financement du marché est assuré sur les fonds propres publics de la collectivité Région Occitanie

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 12/11/2021
Lokal tid: 12:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Franska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 5 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 15/11/2021
Lokal tid: 12:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:

les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://marchespublics.laregion.fr -Chaque transmission par voie électronique fera l'objet d'un accusé de réception. Le pli sera considéré " hors délai " si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites prévues. Si un nouveau pli est envoyé par voie électronique par le même candidat, celui-ci annule et remplace le pli précédent. Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique électronique ou sur support papier.La transmission des plis sur un support physique électronique n'est pas autorisée.Il est interdit de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs groupements.Aucune forme de groupement n'est imposée à l'attributaire.Les formats de fichiers acceptés par l'acheteur sont précisés dans le règlement de la consultation et sont rappelés lors du dépôt du pli sur le profil d'acheteur.La signature électronique des documents n'est pas exigée pour cette consultation.Une visite sur site est obligatoire. L'Offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière. Les modalités d'organisation de la viste sont disponibles dans le règlement de la consultation.Les sous-critères retenus pour le jugement des offres sont définis dans le règlement de la consultation

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: tribunal administratif de Toulouse
Postadress: 68, rue Raymond Iv
Ort: Toulouse
Postnummer: 31068
Land: Frankrike
E-post: greffe.ta-toulouse@juradm.fr
Telefon: +33 562735757
Fax: +33 562735740
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: greffe du Tribunal administratif de Toulouse
Postadress: 68, rue Raymond Iv
Ort: Toulouse
Postnummer: 31068
Land: Frankrike
E-post: greffe.ta-toulouse@juradm.fr
Telefon: +33 562735757
Fax: +33 562735740
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
06/10/2021