Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Tjenesteydelser - 513196-2020

28/10/2020    S210

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2020/S 210-513196

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
CVR-nummer: 34042012
Postadresse: Haraldsgade 53
By: København Ø
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Kontaktperson: Thomas Aagaard
E-mail: THAG@ufm.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://ufm.dk/ministeriet/organisation/uddannelses-og-forskningsstyrelsen
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ddcf5138-6e1f-4121-ad45-96c95f9164d0/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af udvikling af moderniseret IT-platform til udbetaling af SU

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen skal gennemføre udbud af ny IT-løsning til understøttelse af udbetalingen af SU-midler til studerende samt den bagvedliggende sagsbehandling og øvrig tilhørende virksomhed.

Styrelsen ønsker at foretage forudgående markedsdialog forud for offentliggørelse af udbuddet.

Aktører der ønsker at deltage i denne markedsdialog kan finde yderligere informationer på webadressen angivet i I.3). dokumenter til markedsdialogen forventes udgivet på webadressen d. 30. oktober 2020. Styrelsen forventer interesserede markedsaktørers tilbagemelding inden d. 16. november 2020.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 150 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72300000 Datatjenester
72900000 Computer backup og katalogkonvertering
72100000 Konsulentvirksomhed vedrørende maskinel
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vil omfatte det centrale administrative del af løsningen samt mobilapplikation hertil, support og vedligehold heraf.

Styrelsen vil selv stå for udvikling af selvbetjeningsløsningen for støttemodtagende studerende. Der skal sikres tæt integration mellem den leverede løsning og den egenudviklede selvbetjeningsløsning. Styrelsen ønsker som en del af markedsdialogen input til forskellige scenarier for afvikling af driften af den udviklede løsning.

Udbuddet forventes offentliggjort 2. kvartal 2021.

For yderligere information henvises til II.1.4) samt de deri henviste dokumenter.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
01/06/2021

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/10/2020