Services - 513574-2022

20/09/2022    S181

Česko-Ostrava: Služby veřejné silniční dopravy

2022/S 181-513574

Oznámení předběžných informací pro veřejnou zakázku na služby

Právní základ:
Nařízení (ES) č. 1370/2007

Oddíl I: Příslušný orgán

I.1)Název a adresa
Úřední název: Moravskoslezský kraj
Národní identifikační číslo: 70890692
Poštovní adresa: 28. října 117
Obec: Ostrava
Kód NUTS: CZ08 Moravskoslezsko
PSČ: 70218
Země: Česko
Kontaktní osoba: Silvie Okalova
E-mail: posta@msk.cz
Tel.: +420 7603379604
Fax: +420 595622126
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.msk.cz
Adresa profilu zadavatele: www.msk.cz
I.2)Uzavření smlouvy jménem dalších příslušných orgánů
I.3)Komunikace
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
I.4)Typ příslušného orgánu
Regionální či místní orgán

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Jablunkovsko a Třinecko

II.1.2)Hlavní kód CPV
60112000 Služby veřejné silniční dopravy
II.1.3)Druh zakázky
Služby

Oblasti pokryté službami veřejné dopravy:
Služby autobusové dopravy (městské/regionální)
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ08 Moravskoslezsko
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Moravskoslezský kraj

V některých případech s přesahem mimo území Moravskoslezského kraje:

Kód NUTS: SK031 (Slovenská republika, Žilinský kraj)

II.2.4)Popis zakázky:

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě v rámci integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje – oblast Jablunkovsko a Třinecko. Předpokládané datum zahájení poskytování služby je 14. 12. 2025 na dobu 10 let, uzavření smlouvy na základě zákona o veřejných zakázkách.

Kód NUTS: CZ080 (Česká republika, Moravskoslezský kraj).

V některých případech s přesahem mimo území Moravskoslezského kraje:

Kód NUTS: SK031 (Slovenská republika, Žilinský kraj)

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb, tj. poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou spočívající v zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje v oblasti Jablunkovsko a Třinecko. Předpokládaný rozsah dopravního výkonu na jeden rok činí 1 749 317 vozokm. Požadovanými druhy pohonu vozidel, kterými má být služba zajišťována, jsou vodík a dále alternativní pohon. Pro zajištění dopravní obslužnosti vodíkovými vozidly se předpokládá potřeba 10 vozidel.

(povaha a množství služeb nebo specifikace potřeb a požadavků )
II.2.7)Předpokládané datum zahájení a doba trvání zakázky
Začátek: 14/12/2025
Doba trvání v měsících: 120

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Druh řízení
Soutěžní nabídkové řízení (čl. 5 odst. 3 nařízení č. 1370/2007)

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Další informace:
VI.4)Datum odeslání tohoto oznámení:
15/09/2022