Den Europæiske Unions Publikationskontor er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Det Forenede Kongeriges udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Tjenesteydelser - 513658-2017

22/12/2017    S246    Agenturer - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-København: Tjenesteydelser der støtter driften og udviklingen af Copernicus Reference Data Access (CORDA)-noden

2017/S 246-513658

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Miljøagentur
Postadresse: Kongens Nytorv 6
By: Copenhagen
NUTS-kode: DK011
Postnummer: 1050
Land: Danmark
Kontaktperson: Karoline Rygaard
E-mail: procurement@eea.europa.eu
Telefon: +45 33367220
Fax: +45 33367199

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.eea.europa.eu/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3149
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Tjenesteydelser der støtter driften og udviklingen af Copernicus Reference Data Access (CORDA)-noden

Sagsnr.: EEA/IDM/R0/17/007
II.1.2)Hoved-CPV-kode
72300000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Formålet med dette udbud er at indgå en rammetjenesteydelseskontrakt med en økonomisk aktør, der vil levere tjenesteydelser, der støtter driften og udviklingen af Copernicus Reference Data Access (CORDA)-noden. Denne udbudsprocedure er åben på lige vilkår for alle fysiske og juridiske personer fra en af de 28 medlemsstater i Den Europæiske Union og for alle fysiske og juridiske personer, der er etableret i et EØS-medlemsland, som har underskrevet en aftale med Europa-Kommissionen om deltagelse i Copernicus-programmet.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 500 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90700000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

Tjenesteydelserne skal hovedsageligt udføres i kontrahentens lokaler (eksternt).

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Dette offentlige udbud vedrører den nødvendige bistand til EØS i at udføre de delegerede aktiviteter vedrørende »levering af geospatial referencedata til Copernicus-tjenester«. The Copernicus Reference Data Access (CORDA) er en enkelt indgangsnode til relevant national og regional geospatial referencedata fra EEA-39 til Copernicus-tjenesterne. Fokus for den tildelte rammetjenesteydelseskontrakt vil omhandle fem områder med relation til CORDA:

(1) drift og vedligeholdelse;

(2) forvaltning af indhold;

(3) Brugersupport;

(4) udviklingsaktiviteter;

(5) projektstyring.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 500 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten vil blive indgået for en indledende periode på 24 måneder, der regnes fra datoen for underskrivelse, med mulighed for 2 forlængelser for en periode på hver 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation: Copernicus - Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) nr. 377/2014 (EUT L 122, 24.4.2014, side 44) af 3.4.2014.
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Som angivet i afsnit 12.1 og 12.2.1 i udbudsmaterialet (bilag I).

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/02/2018
Tidspunkt: 16:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 09/02/2018
Tidspunkt: 10:00
Sted:

EEA premises at Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, Danmark.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgivernes repræsentanter (1 pr. tilbudsgiver) kan deltage i åbningen. De bedes meddele EEA's indkøbstjeneste i forvejen og senest d. 8.2.2018 pr. e-mail til procurement@eea.europa.eu

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiverne kan downloade udbudsmaterialet og yderligere oplysninger fra e-tendering webstedet: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3149 Webstedet bliver opdateret løbende, og det er tilbudsgiverens ansvar at kontrollere, om der er opdateringer og ændringer i løbet af udbudsperioden.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Ombudsmand
Postadresse: 1 avenue du Président Robert Schuman
By: Strasbourg
Postnummer: 67001
Land: Frankrig
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062

Internetadresse: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Der kan indgives klage til Retten senest 2 måneder efter underrettelsen af klageren (modtagelsesdato) eller, i tilfælde af udeblivelse deraf, den dag, den pågældende person fik kendskab til de relevante oplysninger. En klage til Den Europæiske Ombudsmand har ingen indflydelse på ovennævnte sidste frist for indgivelse af en klage.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Retten
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/12/2017