Sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības ES Publikāciju birojs pašlaik atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Pakalpojumi - 513658-2017

22/12/2017    S246    Aģentūras - Pakalpojumi - Paziņojums par līgumu - Atklāta procedūra 

Dānija-Kopenhāgena: Atbalsta pakalpojumi Copernicus atsauces datu piekļuves mezgla (CORDA) darbībai un attīstībai

2017/S 246-513658

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Vides aģentūra
Pasta adrese: Kongens Nytorv 6
Pilsēta: Copenhagen
NUTS kods: DK011
Pasta indekss: 1050
Valsts: Dānija
Kontaktpersona: Karoline Rygaard
E-pasts: procurement@eea.europa.eu
Tālrunis: +45 33367220
Fakss: +45 33367199

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.eea.europa.eu/

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3149
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vide

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Atbalsta pakalpojumi Copernicus atsauces datu piekļuves mezgla (CORDA) darbībai un attīstībai

Atsauces numurs: EEA/IDM/R0/17/007
II.1.2)Galvenās CPV kods
72300000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Šī uzaicinājuma uz konkursu mērķis ir noslēgt pakalpojumu pamatnolīgumu ar uzņēmēju, kurš sniegs atbalsta pakalpojumus Copernicus atsauces datu piekļuves mezgla (Copernicus Reference Data Access – CORDA) darbībai un attīstībai. Vienādas tiesības piedalīties šajā uzaicinājumā uz konkursu ir visām fiziskajām un juridiskajām personām no kādas no 28 Eiropas Savienības dalībvalstīm, kā arī visām fiziskajām un juridiskajām personām, kas reģistrētas EEZ dalībvalstī, kura ir parakstījusi nolīgumu ar Eiropas Komisiju par dalību programmā Copernicus.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 1 500 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
90700000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: DK011
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Galvenā pakalpojumu izpildes vieta būs darbuzņēmēja telpas (ārpus iestādes).

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Šis atklātais uzaicinājums uz konkursu ir saistīts ar Eiropas Vides aģentūrai (EVA) nepieciešamo palīdzību, lai tā varētu izpildīt deleģētos uzdevumus, kas skar Copernicus pakalpojumiem nepieciešamo ģeotelpisko atsauces datu nodrošināšanu. Copernicus atsauces datu piekļuves mezgls (CORDA) ir Copernicus pakalpojumiem nepieciešamo atbilstošo EVA dalībvalstu un sadarbības valstu (EEA member and cooperating countries – EEA-39) ģeotelpisko atsauces datu (valsts un reģionālā līmenī) vienota datu ievades punkta mezgls. Piešķirtajā pakalpojumu pamatnolīgumā būs 5 galvenās jomas saistībā ar CORDA:

1) ekspluatācija un uzturēšana;

2) satura pārvaldība;

3) lietotāju atbalsts;

4) attīstības pasākumi;

5) projektu vadība.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 1 500 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 48
Līgumu var atjaunot: jā
Pārjaunojumu apraksts:

Līgums tiks noslēgts uz sākotnēju 24 mēnešu periodu, sākot no parakstīšanas dienas, ar iespēju to atjaunot ne vairāk kā 2 reizes uz 12 mēnešu periodu (katrā reizē).

II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce: Copernicus – Eiropas Parlamenta un Padomes 3.4.2014 Regula (ES) Nr. 377/2014 (OV L 122, 24.4.2014, 44. lpp.).
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

Kā norādīts konkursa specifikāciju 12.1. un 12.2.1. iedaļā (I pielikums).

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.5)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.1)Informācija par konkrēto profesiju
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:
III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.4)Informācija par risinājumu vai piedāvājumu skaita samazināšanu sarunu vai dialoga laikā
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 02/02/2018
Vietējais laiks: 16:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Bulgāru valoda, Čehu valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Angļu valoda, Spāņu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Lietuviešu valoda, Latviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Zviedru valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 6 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 09/02/2018
Vietējais laiks: 10:00
Vieta:

EVA telpas šādā adresē: Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, Dānija.

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

Atvēršanas sanāksmē var piedalīties pretendentu pārstāvji (1 katra pretendenta pārstāvis). Tiem iepriekš līdz 8.2.2018 ir jāinformē EVA Iepirkumu dienests, nosūtot e-pasta ziņojumu uz adresi procurement@eea.europa.eu

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
Pieņems elektroniskos rēķinus
VI.3)Papildu informācija:

Pretendenti var lejupielādēt iepirkuma dokumentus un papildu informāciju tīmekļa vietnē “eTendering”: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3149 Šī tīmekļa vietne tiks regulāri aktualizēta, un pretendenta pienākums ir sekot līdzi precizējumiem un izmaiņām konkursa norises laikā.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: 2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Fakss: +352 4303-2100

Interneta adrese: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
Pilns nosaukums: Eiropas Ombuds
Pasta adrese: 1 avenue du Président Robert Schuman
Pilsēta: Strasbourg
Pasta indekss: 67001
Valsts: Francija
E-pasts: eo@ombudsman.europa.eu
Tālrunis: +33 388172313
Fakss: +33 388179062

Interneta adrese: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

Pārsūdzību var iesniegt Vispārējai tiesai 2 mēnešu laikā no prasītāja informēšanas (saņemšanas dienas) vai, ja tā nav notikusi, no dienas, kad attiecīgā persona ir uzzinājusi attiecīgo informāciju. Sūdzības iesniegšana Eiropas Ombudam iepriekš minēto pārsūdzību iesniegšanas termiņu nevar ietekmēt.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: 2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Fakss: +352 4303-2100

Interneta adrese: http://curia.europa.eu

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
12/12/2017