Apie konkursus, susijusius su medicinos priemonių poreikiais, sužinosite COVID-19 skirtame mūsų puslapyje.

Konferencija dėl Europos ateities – tai galimybė pasidalyti savo idėjomis ir dalyvauti kuriant Europos ateitį. Išsakykite savo nuomonę!

Paslaugos - 513665-2017

22/12/2017    S246

Liuksemburgas-Liuksemburgas: Bendros pagalbos tarnybos paslaugos

2017/S 246-513665

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Paslaugos

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2017/S 227-472193)

Teisinis pagrindas:

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Europos Audito Rūmai
Adresas: 12 rue Alcide De Gasperi
Miestas: Luxembourg
NUTS kodas: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Pašto kodas: 1615
Šalis: Liuksemburgas
Asmuo ryšiams: ECA Procurement Service
El. paštas: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefonas: +352 4398-47611
Faksas: +352 4398-46667
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.eca.europa.eu

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Bendros pagalbos tarnybos paslaugos

Nuorodos numeris: AO 631
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
72611000 Techninės kompiuterių palaikymo paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Šio kvietimo pateikti pasiūlymus tikslas yra ekonominės veiklos vykdytojo atranka dėl vieno paramos centro tiekimo siekiant teikti bendras pagalbos tarnybos paslaugas galutiniams Teismo naudotojams.

Numatytos skambučių centro paslaugos dėl IT ir ne IT paslaugų (įskaitant žmogiškuosius išteklius, logistiką, priemones ir pastatus), paramos paslaugos, įskaitant 1 lygio IT paramą, 2 lygio IT paramą, IT gyvavimo ciklo valdymą, turto valdymą, organizacinio lygio paramą bei papildomas IT paslaugas, kurių gali paprašyti Teismas, kokybės užtikrinimas ir ataskaitų teikimas, įskaitant paslaugų lygio susitarimą ir paslaugų tarnybos darbo vadovą, periodines ataskaitas ir posėdžius. Išsamus paslaugų, kurios bus teikiamos, aprašymas pateikiamas pirkimo specifikacijų 3, 4, 5 ir 6 dalyse.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
19/12/2017
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2017/S 227-472193

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: IV.2.2)
Yra:
Data: 15/01/2018
Turi būti:
Data: 19/01/2018
Vietos laikas: 17:00
Dalies numeris: IV.2.7)
Yra:
Data: 19/01/2018
Vietos laikas: 10:00
Turi būti:
Data: 24/01/2018
Vietos laikas: 14:30
VII.2)Kita papildoma informacija:

Pasiūlymų priėmimo terminas 19.1.2018 (jei paraiškos teikiamos tiesiogiai – 19.1.2018 17:00).

Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami 24.1.2018 14:30, Europos Audito Rūmuose, Rue Tony Rollman, L-1468 Luxembourg-Kirchberg.