Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Servicii - 513665-2017

22/12/2017    S246

Luxemburg-Luxemburg: Servicii de asistență generală

2017/S 246-513665

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2017/S 227-472193)

Temei juridic:

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Curtea de Conturi Europeană
Adresă: 12 rue Alcide De Gasperi
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Cod poștal: 1615
Țară: Luxemburg
Persoană de contact: ECA Procurement Service
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefon: +352 4398-47611
Fax: +352 4398-46667
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.eca.europa.eu

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de asistență generală

Număr de referinţă: AO 631
II.1.2)Cod CPV principal
72611000 Servicii de asistenţă tehnică informatică
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Scopul acestei licitații este de a selecta un operator economic pentru punerea la dispoziție a unui centru unic de susținere pentru prestarea de servicii de asistență generală în favoarea utilizatorilor finali ai Curții.

Aceasta acoperă servicii de centru de apeluri pentru servicii „IT” și „non-IT” (inclusiv resurse umane, logistică, instalații și clădiri), servicii de susținere, inclusiv asistență IT de nivelul 1, asistență IT de nivelul al 2-lea, gestionarea ciclului de viață IT, gestionarea activelor, susținere la nivelul organizației, precum și servicii IT suplimentare care pot fi solicitate de Curte, asigurarea și raportarea calității, inclusiv acordul privind nivelul serviciilor și manualul de operare a serviciilor de asistență, raportare și reuniuni periodice. Descrierea exhaustivă a serviciilor care trebuie prestate se găsește în secțiunile 3, 4, 5 și 6 din caietul de sarcini al licitației.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
19/12/2017
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2017/S 227-472193

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2)
În loc de:
Data: 15/01/2018
A se citi:
Data: 19/01/2018
Ora locală: 17:00
Numărul secţiunii: IV.2.7)
În loc de:
Data: 19/01/2018
Ora locală: 10:00
A se citi:
Data: 24/01/2018
Ora locală: 14:30
VII.2)Alte informații suplimentare:

Termenul limită pentru primirea ofertelor este 19.1.2018 (în cazul unei livrări directe 19.1.2018 ora 17:00).

Deschiderea ofertelor va avea loc la data de 24.1.2018 la ora 14:30, la Curtea de Conturi Europeană, RueTony Rollman, L-1468 Luxembourg-Kirchberg.