Servicii - 513867-2018

22/11/2018    S225

Belgia-Bruxelles: Furnizare de servicii de consultanță pentru dezvoltarea și punerea în aplicare a reformelor structurale în statele membre

2018/S 225-513867

Anunț de intenție

Prezentul anunţ este doar un anunț de intenție

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Secretariat-General, Structural Reform Support Service (SRSS)
Adresă: Rue de la Loi 170
Localitate: Brussels
Cod NUTS: 00 Not specified
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
Persoană de contact: SRSS Unit 01 "Budget and Finance"
E-mail: srss-finance@ec.europa.eu
Telefon: +32 22951704
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support-service_en
Adresa profilului cumpărătorului: https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support-service_en
I.3)Comunicare
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare de servicii de consultanță pentru dezvoltarea și punerea în aplicare a reformelor structurale în statele membre

Număr de referinţă: SRSS/2018/01/FWC/002
II.1.2)Cod CPV principal
79000000 Servicii pentru întreprinderi: drept, marketing, consultanţă, recrutare, tipărire şi securitate
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

7 contractanți pentru prestarea de servicii de consultanță (pentru a sprijini proiectarea și/sau punerea în aplicare a reformelor) într-unul sau mai multe state membre într-unul sau mai multe dintre următoarele domenii de politică:

— Guvernanța și administrația publică, inclusiv administrarea digitală,

— Administrarea veniturilor și managementul financiar public,

— Creșterea și mediul de afaceri,

— Piața muncii, sănătate, servicii sociale, educație, pensii,

— Sectorul financiar și accesul la finanțare.

Asistența poate necesita expertiză specifică în domenii cum ar fi sănătatea, impozitarea, energia, mediul și vor fi finanțate în principal de PSRS (Regulamentul (UE) 2017/825 al Parlamentului European și al Consiliului, astfel cum a fost modificat ultima dată).

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 100 000 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: 00 Not specified
Locul principal de executare:

Unul, mai multe sau toate statele membre ale UE

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Tipurile de servicii prevăzute în acest contract-cadru pot acoperi sprijin pentru reformă în orice domeniu politic vizat de reformă, legat de coeziune, competitivitate, productivitate, inovare, creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, locuri de muncă și investiții.

II.2.14)Informații suplimentare

SRSS prevede publicarea unei licitații deschise. Participarea este deschisă în condiții egale tuturor persoanelor fizice și juridice (unicul ofertant sau consorțiu de operatori economici) care intră sub incidența tratatelor, tuturor persoanelor fizice și juridice stabilite într-o țară terță care are un acord special cu UE în domeniul achizițiilor, statelor membre semnatare ale Acordului privind achizițiile publice al OMC și organizaților internaționale. Subcontractarea este permisă.

II.3)Data estimată pentru publicarea anunţului de participare:
10/12/2018

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

Serviciul de sprijin pentru reforma structurală din cadrul Secretariatului General al Comisiei Europene este responsabil, printre altele, de punerea în aplicare a Programului de sprijin pentru reforma structurală (Regulamentul (UE) 2017/825, astfel cum a fost modificat ultima dată) pentru furnizarea de asistență personalizată în favoarea statelor membre, la cererea acestora, cu scopul de a le sprijini în conceperea și implementarea de reforme structurale instituționale, administrative și favorabile creșterii și, în acest context, de a le și ajuta să utilizeze în mod eficient și eficace fondurile UE relevante.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
15/11/2018