Paslaugos - 514165-2020

28/10/2020    S210

Lenkija-Oświęcim: Gyvybės draudimo paslaugos

2020/S 210-514165

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Paslaugos

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2020/S 190-459222)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Zespół Opieki Zdrowotnej
Adresas: ul. Wysokie Brzegi 4
Miestas: Oświęcim
NUTS kodas: PL21A Oświęcimski
Pašto kodas: 32-600
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Zdzisława Wojtyła-Kuszewska
El. paštas: zamowienia@szpitaloswiecim.pl
Telefonas: +48 33-84-48-230
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.szpitaloswiecim.pl
Pirkėjo profilio adresas: www.szpitaloswiecim.pl

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu oraz członków ich rodzin

Nuorodos numeris: ZOZ.DZP.271.2.IX.2020
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
66511000 Gyvybės draudimo paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie dobrowolnego grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu oraz członków ich rodzin, zwanego dalej ubezpieczeniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczony jest w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. W przedmiotowym załączniku Zamawiający określił wymagane warunki ubezpieczenia. Wykonawca nie może w żaden sposób zmienić wymaganej treści warunków ubezpieczenia bądź przez zaproponowanie rozwiązań alternatywnych, bądź złożenie oferty niespełniającej wszystkich wymaganych warunków określonych przez Zamawiającego w SIWZ.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
23/10/2020
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 190-459222

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: IV.2.2
Keistino teksto vieta: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Yra:
Data: 02/11/2020
Vietos laikas: 09:00
Turi būti:
Data: 04/11/2020
Vietos laikas: 09:00
Dalies numeris: IV.2.7
Keistino teksto vieta: Warunki otwarcia ofert
Yra:
Data: 02/11/2020
Vietos laikas: 10:00
Turi būti:
Data: 04/11/2020
Vietos laikas: 10:00
VII.2)Kita papildoma informacija: