Paslaugos - 514438-2020

28/10/2020    S210

Belgija-Briuselis: Draudimo nuo gaisro paslaugos

2020/S 210-514438

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: SNCB SA de droit public
Nacionalinis registracijos Nr.: 0203.430.576_27312
Adresas: Rue de France 56-58
Miestas: Bruxelles
NUTS kodas: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Pašto kodas: 1060
Šalis: Belgija
Asmuo ryšiams: Christophe Braconnier
El. paštas: christophe.braconnier@sncb.be
Telefonas: +32 25259421
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.sncb.be
Pirkėjo profilio adresas: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=389863
I.3)Komunikavimas
Prieiga prie pirkimo dokumentų yra ribojama. Daugiau informacijos galima rasti čia: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=389863
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=H-LA.024-20INMAR004-F05
I.6)Pagrindinė veikla
Geležinkelio paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Renouvellement de l'assurance de base «Dommages au patrimoine» de la SNCB

Nuorodos numeris: H-LA.024-20INMAR004-F05_0
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
66515100 Draudimo nuo gaisro paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Renouvellement de l'assurance de base «Dommages au patrimoine» de la SNCB à partir du 16.4.2021.

La couverture est de type «Tous les risques sont couverts sauf…».

Elle portera sur les bâtiments et leur contenu dont le matériel roulant et les frais supplémentaires d'exploitation.

Le capital assuré s'élèvera à 125 000 000 EUR par sinistre (porté à 175 000 000 EUR, voire 250 000 000 EUR par sinistre, pour un nombre limité de sites).

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
66515100 Draudimo nuo gaisro paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Renouvellement de l'assurance de base «Dommages au patrimoine» de la SNCB à partir du 16.4.2021.

La couverture est de type «Tous les risques sont couverts sauf…».

Elle portera sur les bâtiments et leur contenu dont le matériel roulant et les frais supplémentaires d'exploitation.

Le capital assuré s'élèvera à 125 000 000 EUR par sinistre (porté à 175 000 000 EUR, voire 250 000 000 EUR par sinistre, pour un nombre limité de sites).

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:

La police d'assurance «Dommages au patrimoine de la SNCB» est souscrite pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction pour une durée supplémentaire d'un an sauf résiliation par une des parties six mois avant l'échéance.

II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: taip
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Voir l'annexe à l'avis de marché.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Voir l'annexe à l'avis de marché.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Voir l'annexe à l'avis de marché.

III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys
Nurodykite atitinkamą įstatymą ar kitą teisės aktą:

L'exécution du marché est reservée aux compagnies d'assurance agréées par la FSMA à souscrire la branche d'assurance visée par le présent avis.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Derybos su išankstiniu kvietimu dalyvauti konkurse
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 24/11/2020
Vietos laikas: 17:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Anglų kalba, Prancūzų kalba, Olandų kalba

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.3)Papildoma informacija:

Le courtier en assurances AON Belgium a été désigné par l'entité adjudicatrice pour l'épauler dans la consultation du marché de l'assurance et de la réassurance, dans les négociations et lors du placement de la police d'assurance visée par le présent avis, en respectant toute législation applicable en la matière.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Conseil d'État — section du contentieux administratif
Adresas: Rue de la Science 33
Miestas: Bruxelles
Pašto kodas: 1040
Šalis: Belgija
Telefonas: +32 22349611
Faksas: +32 22349842
VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
Oficialus pavadinimas: Conseil d'État — section du contentieux administratif
Adresas: Rue de la Science 33
Miestas: Bruxelles
Pašto kodas: 1040
Šalis: Belgija
Telefonas: +32 22349611
Faksas: +32 22349842
VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Conseil d'État — section du contentieux administratif
Adresas: Rue de la Science 33
Miestas: Bruxelles
Pašto kodas: 1040
Šalis: Belgija
Telefonas: +32 22349611
Faksas: +32 22349842
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
23/10/2020