Szolgáltatások - 514459-2021

11/10/2021    S197

Magyarország-Tokaj: Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások

2021/S 197-514459

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 25102147205
Postai cím: Dózsa György Utca 2
Város: Tokaj
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Postai irányítószám: 3910
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dévald István
E-mail: istvan.devald@tbft.hu
Telefon: +36 207722362
Fax: +36 207721362
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.tbft.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: nonprofit gazdasági társaság
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közösségi, társadalmi tevékenység

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tokaj-Hegyalja Egyetem kampusz fejlesztése

Hivatkozási szám: EKR000714822021
II.1.2)Fő CPV-kód
71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Tokaj-Hegyalja Egyetem főépületének felújításához és „Furmint Hotel” épületének felső két szintjének diákhotellé történő alakításához szükséges tervezői szolgáltatás ellátása az alábbi teljesítési ütemezés szerint:

1. Tokaj-Hegyalja Egyetem oktatási főépületének rekonstrukciója, belsőépítészeti és infrastrukturális korszerűsítéséhez belsőépítészeti koncepcióterv egyeztetése és elkészítése, településképi terv elkészítése, építési- és kiviteli tervdokumentáció elkészítése;

2. ’Furmint Hotel’ diákhotel épület felső két emeletének befejezésével további kollégiumi férőhelyek biztosításához szükséges, építési- és kiviteli tervdokumentáció elkészítése;

3. Tokaj-Hegyalja Egyetem kampusz épületegyüttes és a környezetének figyelembevételével koncepcióterv elkészítése (beépítési-, közmű- és funkció vizsgálati tervekkel) a hosszútávú fejlesztések lehetőségének megalapozásához.

Adott esetben a II.2.11. szerinti opciós feladatok elvégzése.

Részletes adatokat és leírásokat a közbeszerzési dokumentunok részét képező műszaki-szakmai tartalom, valamint az épületegyüttesre vonatkozó műszaki dokumentumok is tartalmaznak.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 55 555 555.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő székhelye, illetőleg Sárospatak, Tokaj Hegyalja Egyetem; 253/3 helyrajzi szám

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1. Oktatási főépület

A fejlesztéssel érintett főépületek az 1909 -es évben épült, a műszaki paraméterek dokumentáltsága nem teljes körű. A rekonstrukció az épület szerkezet részleges statikai vizsgálata mellett a tetőszerkezetre, nyílás-zárókra és belső kialakításra vonatkozik, az oktatáshoz szükséges bútorokkal és berendezésekkel együtt. A főépület két szint együttesen nettó 3200 nm. A patinás Lechner féle építészeti érték fennmaradásával egy modern - a jelen és jövő igényeit kielégítő- oktatási épület átalakításáról és felújításáról szóló tervprogramban a következő igények és szempontok szerepelnek:

- az oktatási épülethez csatlakozó könyvtár és tornaterem, valamint az un. ’igazgatói lak’ a jelen fejlesztési területhez nem tartoznak hozzá

- épület felmérésnél használható 3d scannelési eljárás, azonban BIM adatszolgáltatási elvárás nincs

- külső kubatúra megtartásával, energiahatékony, világos, funkcionalitásában jól használható, színvonalas technológiákat alkalmazó épületté váljon

- belsőépítészeti tervezés: műemlék jellegű belső elemek tervei (például: fazettás födémburkolat, ablakok stb) és bútorozási terv elkészítése az oktatási portfóliójához igazodó funkciók átgondolásával

- Kezdeti hallgatói létszám: 300 fő, oktatói és szervezeti létszám: 100 fő

- Hosszútávú hallgatói létszám összesen: 600 fő, oktatói és szervezeti létszám összesen: 135 fő

- tantermek belső átalakításánál törekedni kell a minimális falbontásra

- oktatói, személyzeti irodarészeknél törekedni kell a nyitott, egy légterű irodákra

- fő szempont, hogy épület egységeinél funkcionálisan jól használható terek születhessenek

- energiatakarékos rendszerek kiépítése

- várható bontási területek:

o főbejárat/ portánál lévő torony, kilátópont földszintről történő megközelíthetőségének megoldása pl. lifttel (akadálymentesítés)

o földszinti nagy terem átalakításával aula -tér alakulna ki

o központi épületrészhez csatlakozó hosszú szárny (un. sötétfolyosó) végében lévő speciális terek átalakításával az épületrész világossá, átláthatóvá válna. Régi bejáratának funkcionális visszaállításával további bevilágítási lehetőséget lehet nyerni

- tartószerkezeti szakvéleményre az alula kialakításnál felmerülő falbontásnál és a lift elhelyezésnél indokolt

- kiemelten szükséges az épület rossz állapotú tetőszerkezetének, burkolatának helyreállítása, tetőn keresztüli beázásoknak megszűntetése, homlokzat javításával. Mindeközben a homlokzaton érdemi változás nem történik

- épületszerkezeti szakértés, beázás állapotfelvétel, faanyagvédelem

- épületszerkezeti szakértés vízszigetelés szempontból, utólagos vízszigetelési terv elkészítése

- élet és vagyonvédelmi rendszerek kialakítása, amennyiben mindenképp szükséges

- az aktuális tűzvédelmi szabályoknak megfelelő legyen

- munkák jellege nem indokolja az építési engedélyes tervek elkészítését, és törekedni kell ennek megtartására

- építészeti és belsőépítészeti megoldásoknál, berendezéseknél kérjük figyelembe venni a várható nemek arányát.

- eszközbeszerzési dokumentáció elkészítése

Az oktatási épületben javasolt funkciók:

Földszinten:

o akadálymentes személyforgalmi bejárat

o közösségi tér/ aula

o tantermek

o tanulmányi osztály iroda

o szolgáltatói tér

o informatikai termek

o laborok

o szertár

o férfi, női mosdó

o büfé

o oktatói irodák

o oktatói mosdó.

Emelet

o oktatói irodák

o előadótermek

o tantermek

o laborok

o közösségi tér

o férfi/női mosdó

o díszterem

o vezetői iroda

o oktatói mosdó

Feladat: Tokaj-Hegyalja Egyetem oktatási főépületének rekonstrukciója, belsőépítészeti és infrastrukturális korszerűsítéséhez belsőépítészeti koncepcióterv egyeztetése és elkészítése, településképi terv elkészítése, építési- és kiviteli tervdokumentáció elkészítése.

2. ’Furmint Hotel’ diákhotel

Az épület a 90-es évek elején készült. A három csillagos szállodai nívójú diákhotel működik a földszint, 1. és 2. emelet szintjein, amelyet 2015-ben újítottak fel. A 3. emelet és 4. emelet (tetőtér) nem került felújításra.

További szinteken (3. és 4. emelet) mai kornak megfelelő, európai színvonalú kollégiumi szobák kialakítására kerülne sor, 40 fő számára.

Meglévő kiviteli tervdokumentáció adaptációjával tető és tetőszerkezet helyreállításával a beázások megszüntetése is cél.

A beruházás nem terjed ki a földszint, 1. és 2. szintre.

- Statikai szakvélemény a tetőszerkezetre, beázás állapotfelvétel, faanyagvédelem

- Szobánként vizesblokk, előtér, gardrób, férőhely; férőhelyenként 1-1 db ágy, személyes használható tanulóasztal és szék;nevelőtestületi szoba.

- Gépészeti, elektromos és tűzvédelmi megoldásokhoz szükséges igények ellátására megfelelő rendszerek tervezése,

- Teakonyha kialakítása: főzési és ételmelegítési lehetőség biztosítása

- közösségi tér kialakítása és berendezése

Ezek mellett további raktár, takarító/karbantartó helység; igény szerint kerül kialakításra.

Egy emelet alapterülete bruttó 430 nm.

Kollégiumi kialakításoknál, belsőépítészeti megoldásoknál kérjük figyelembe venni a várható nemek arányát.

Munkák jellege nem indokolja az építési engedélyes tervek elkészítését, és törekedni kell ennek megtartására. A bővítés közművet érintő változást nem von maga után.

Feladat: ’Furmint Hotel’ diákhotel épület felső két emeletének befejezésével további kollégiumi férőhelyek biztosításához szükséges, építési- és kiviteli tervdokumentáció elkészítése.

3. Tokaj Hegyalja Egyetem kampusza

A tervezett kapmusz területe és épületei Sárospatak belterület 253/3 helyrajzi számon elhelyezkedő oktatási főépület, könyvtár, tornacsarnok, kollégium, Hotel Furmint, és tanári lak. Az egyetem tulajdonában álló 249.hrsz. ingatlan is a kapmusz részét képezi. További bevonhatóterületek (253/1, 252/4, 251, és 250)

Feladat:

- telepítési tanulmányterv elkészítése, az alábbi részekkel:beépítési-, szabályozási -és közmű munkarész..

- Építési koncepcióterv: Helyszínrajzi és telepítési koncepció, koncepcionális alaprajz (M1:200 léptékben) és funkciótisztázó alaprajzokkal.

- Koncepció leírás és tanulmányterv

Egyebek

Folyamatos kapcsolattartás Ajánlatkérővel (vagy annak kijelölt személyével) a munka során az alábbiak szerint:

- Tervező köteles beépíteni az Ajánlatkérő észrevételeit, javaslatait, szakmai kéréseit.

A munka során Ajánlatkérő feladatai:

- Rendszeresen egyeztet Tervezővel, dönt Tervező javaslatai alapján.

- Átadja Tervező számára a munkájához szükséges valamennyi rendelkezésére álló információt.

Ajánlatkérő elvárja az elkészült tervek prezentálását, tervbemutatását.

Ajánlatkérő elvárja, hogy az átadásra kerülő Tervdokumentáció mellé tervező adjon mennyiségi kiírást.

Ajánlatkérő elvárja, hogy az átadásra kerülő tervdokumentáció mellé Tervező adjon árazott tervezői költségbecslést is figyelembe véve a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzésben történő közreműködés (opció 1).

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződés-tervezetben írtak szerint írja elő tervezői művezetés igénybevételét (opció 2).

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Teljesítésbe bevont vezető mérnökök létszáma (min. 0; max. 5) / Súlyszám: 1
Minőségi kritérium - Név: Építészeti tervezési terület (É szakterület) tapasztalata (min. 0, max.10 tervezési projekt) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: Építmények gépészeti tervezési szakterület (G szakterület) tapasztalata (min. 0, max.10 tervezési projekt) / Súlyszám: 2
Ár - Súlyszám: 5
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Opció 1: Tervező járulékos szolgáltatása a kivitelezés tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás során a felmerülő tervezői feladatokat érintő szakmai vonatkozású ajánlattevői kérdésekre történő válaszok megadása, valamint a tervek alapján történő kivitelezés során a Kivitelező részéről felmerülő kérdésekre történő válaszadás, indokolt esetben a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki tartalom módosítása, kiegészítése (egy közbeszerzési eljárás során történő közreműködés).

Opció 2: A tervező járulékos szolgáltatásként, a kivitelezési munkálatokkal párhuzamosan, a műszaki ellenőrrel együttműködve a tervei megvalósulását szakértő módon ellenőrzi. A tervezői művezetési feladatok ellátása a kivitelezési munkálatokkal párhuzamosan történik. Ehhez a műszakilag szükséges, és indokolt időközönként, Megrendelővel egyeztett időpontban megjelenve, a tervezői művezetésre vonatkozó szabályok betartásával, az adott építési helyszínen (építési helyszínenként a kooperációs értekezletek gyakoriságának megfelelően) szemrevételezés útján győződik meg arról, hogy a kivitelezés oly módon történik, hogy az megfelel a terveiben foglaltaknak, illetőleg magyarázattal és tanácsadással segíti a kivitelezési folyamatot. A Megrendelő érdekében eljárva, a művezetés során tapasztalt észleléseit köteles a helyszínen az Építési Naplóban rögzíteni, különös figyelemmel a tervtől való eltérésekre, törekedve, hogy megóvja az építtetőt a hibás vagy hiányos kivitelezéstől. Tevékenysége nem érinti az építési vállalkozó és a felelős műszaki vezető felelősségi körét. A tervezői művezetés biztosítása körében részt vesz a műszaki átadás-átvételi eljárásban, és nyilatkozik, hogy a munkarész vagy a létesítmény a tervei szerint készült (50 tervezői órával kalkulálva).

Ajánlatkérő az opciók megrendeléséről legkésőbb 2022. december 15-ig nyilatkozik. Ilyen nyilatkozat hiányában a szerződés megszűnik, egyébként a kivitelezés lezárásáig tart. Az opciók ellenértékére azok lehívása és szerződésszerű teljesítése alapján jogosult a nyertes ajánlattevő.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A IV.2.6.) pontban meghatározott 2 hónap ajánlati kötöttség időtartamán Ajánlatkérő 60 napt ért. A II.2.7 pontban megadott időtartam a kivitelezési beruházás előreláthatólag becsült befejezési időpontja alapján került meghatározásra. A szerződéses teljesítési/részteljesítési határidőket részletesen a szerződés-tervezet tartalmazza.

A II.2.5. értékelési szempontok (É és G szakterület) esetében az alkalmassági minimumfeltételeknél megjelölt szakemberek szakmai tapasztalata kerül értékelésre. Az alkalmassági feltételnél az ajánlattevő csak a szakembr meglétét kell, hogy alátámassza, míg a minőségi értékelési szempont keretében ezen szakember tapasztalata kerül értékelés alá. Minél több szakterületet érintő tervezési projektben vett részt az adott szakember, annál magasabb pontszám érhető el a minőségi szempont pontozásánál.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:

A Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft lett felelőse a Tokaj-Zemplén Térség fejlesztéséhez szükséges kormányzati intézkedések végrehajtásának. A 1791/2020. (XI. 11.) Korm. határozat 1. sz. mellékletének 12. Városrehabilitáció, városkép fejlesztés pontjában megjelölt fejlesztéseket (amely jelen közbeszerzéssel is érintett) a 2022 tanév kezdetéig végre kell hajtani, amely csak az eljárási határidők rövidítésével valósítható meg.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 141-374331
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Tokaj-Hegyalja Egyetem kampusz fejlesztése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
16/09/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: 4D Építész Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 13155966243
Postai cím: Hauszmann Alajos Utca 4/C
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1 Közép-Magyarország
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: 4d@4dstudio.eu
Telefon: +36 17863667
Fax: +36 17809833
Internetcím: http://www.4dstudio.eu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 55 555 555.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. Ajánlattevő neve: T1 STUDIO Korlátolt Felelősségű Társaság 27917181-2-19

Ajánlattevő székhelye: 8200 Veszprém Kalmár Tér 7.

Értékelési szempont megnevezése: Ajánlat:

Ajánlati ár (nettó HUF)

127 500 000 Ft

Teljesítésbe bevont vezető mérnökök létszáma (min. 0; max. 5): 5

Építészeti tervezési terület (É szakterület) tapasztalata (min. 0, max.10 tervezési projekt): 10

Építmények gépészeti tervezési szakterület (G szakterület) tapasztalata (min. 0, max.10 tervezési projekt): 10

2. Ajánlattevő neve: TSPC Technical Supervision and Planning Consulting Hungary Kft 24084794-2-08

Ajánlattevő székhelye: 9022 Győr Dunakapu Tér 7.

Értékelési szempont megnevezése: Ajánlat:

Ajánlati ár (nettó HUF)

275 135 000 Ft

Teljesítésbe bevont vezető mérnökök létszáma (min. 0; max. 5): 5

Építészeti tervezési terület (É szakterület) tapasztalata (min. 0, max.10 tervezési projekt): 10

Építmények gépészeti tervezési szakterület (G szakterület) tapasztalata (min. 0, max.10 tervezési projekt): 10

3. Ajánlattevő neve: 4D Építész Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság 13155966-2-43

Ajánlattevő székhelye: 1117 Budapest Hauszmann Alajos Utca 4/C

Értékelési szempont megnevezése: Ajánlat:

Ajánlati ár (nettó HUF)

55 555 555 Ft

Teljesítésbe bevont vezető mérnökök létszáma (min. 0; max. 5): 5

Építészeti tervezési terület (É szakterület) tapasztalata (min. 0, max.10 tervezési projekt): 12

Építmények gépészeti tervezési szakterület (G szakterület) tapasztalata (min. 0, max.10 tervezési projekt): 12

4. Ajánlattevő neve: bim.GROUP Korlátolt Felelősségű Társaság 11976848-2-43

Ajánlattevő székhelye: 1095 Budapest Mester Utca 87.

Értékelési szempont megnevezése: Ajánlat:

Ajánlati ár (nettó HUF)

91 450 000 Ft

Teljesítésbe bevont vezető mérnökök létszáma (min. 0; max. 5): 5

Építészeti tervezési terület (É szakterület) tapasztalata (min. 0, max.10 tervezési projekt): 10

Építmények gépészeti tervezési szakterület (G szakterület) tapasztalata (min. 0, max.10 tervezési projekt): 10

5. Ajánlattevő neve: TRISKELL Épülettervező Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 10398513-2-41

Ajánlattevő székhelye: 1034 Budapest Makovecz Imre Utca 25.

Értékelési szempont megnevezése: Ajánlat:

Ajánlati ár (nettó HUF)

72 800 000 Ft

Teljesítésbe bevont vezető mérnökök létszáma (min. 0; max. 5): 5

Építészeti tervezési terület (É szakterület) tapasztalata (min. 0, max.10 tervezési projekt): 10

Építmények gépészeti tervezési szakterület (G szakterület) tapasztalata (min. 0, max.10 tervezési projekt): 10

6. Ajánlattevő neve: MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft. 13079909-2-43

Ajánlattevő székhelye: 1125 Budapest Szarvas Gábor Út 42/a. al. 1.

Értékelési szempont megnevezése: Ajánlat:

Ajánlati ár (nettó HUF)

94 480 000 Ft

Teljesítésbe bevont vezető mérnökök létszáma (min. 0; max. 5): 5

Építészeti tervezési terület (É szakterület) tapasztalata (min. 0, max.10 tervezési projekt): 10

Építmények gépészeti tervezési szakterület (G szakterület) tapasztalata (min. 0, max.10 tervezési projekt): 10

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148.§ (3)-(10) bekezdése irányadó a jogorvoslati határidő tekintetében.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
06/10/2021