Site-ul TED este gata pentru utilizarea formularelor electronice începând de astăzi, 2.11.2022. Funcția de căutare s-a schimbat: vă rugăm să vă adaptați căutările expert predefinite. Aflați care sunt modificările pe pagina de actualități și pe paginile de ajutor actualizate

Bunuri - 514667-2019

31/10/2019    S211

Finlanda-Helsinki: Furnizare de mobilier de birou pentru Agenția Europeană pentru Produse Chimice

2019/S 211-514667

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA)
Adresă: Annankatu 18
Localitate: Helsinki
Cod NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Cod poștal: 00120
Țară: Finlanda
Persoană de contact: Finance Unit
E-mail: procurement@echa.europa.eu
Telefon: +358 9686180
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.echa.europa.eu
Adresa profilului cumpărătorului: http://echa.europa.eu/about-us/procurement
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5627
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5627
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare de mobilier de birou pentru Agenția Europeană pentru Produse Chimice

Număr de referinţă: ECHA/2019/424
II.1.2)Cod CPV principal
39100000 Mobilier
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Domeniul de aplicare al acestei proceduri de achiziții publice constă în furnizarea de mobilier de birou, accesorii și servicii conexe.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 400 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Locul principal de executare:

Sediu al ECHA din Telakkakatu 6, Helsinki, FINLANDA.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

1) Mobilier de birou, accesorii și piese de schimb;

2) Servicii de recondiționare și întreținere pentru mobilierul existent și cel nou;

3) Servicii conexe.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 400 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Durata inițială a contractului-cadru este de 24 (douăzeci și patru) de luni, se poate reînnoi anual automat de până la 2 (două) ori.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Astfel cum se indică în dosarul achiziției.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Criteriile de selecție menționate în dosarul achiziției.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Criteriile de selecție menționate în dosarul achiziției.

III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

Astfel cum se indică în dosarul achiziției.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 27/11/2019
Ora locală: 11:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 28/11/2019
Ora locală: 10:00
Locul:

Sediul ECHA, Annankatu 18, 00120 Helsinki, FINLANDA.

la ședința de deschidere pot participa maximum 2 reprezentanți din partea fiecărui ofertant. Vă rugăm să confirmați prezența cu cel puțin 2 zile lucrătoare în avans prin e-mail la procurement@echa.europa.eu

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +358 4303-1
Fax: +358 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Eventualele observații privind procedura de atribuire se pot depune la autoritatea contractantă indicată la punctul I.1). În cazul unei presupuse administrări necorespunzătoare, se poate depune o plângere la Ombudsmanul European în termen de 2 ani de la data la care s-a luat cunoștință de faptele pe care se bazează plângerea (a se vedea http://www.ombudsman.europa.eu). O astfel de plângere nu are drept efect suspendarea termenului pentru introducerea unei căi de atac sau deschiderea unui nou termen pentru introducerea căilor de atac. În termen de 2 luni de la notificarea deciziei de atribuire se poate introduce o cale de atac la organismul menționat la punctul VI.4.1).

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA)
Adresă: Annankatu 18
Localitate: Helsinki
Cod poștal: 00120
Țară: Finlanda
E-mail: procurement@echa.europa.eu
Telefon: +358 9686180
Adresă internet: http://echa.europa.eu/web/guest/about-us/procurement
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
25/10/2019