Podívejte se na naše stránky věnované nabídkovým řízením týkajícím se zdravotnického vybavení v souvislosti COVID-19.

Konference o budoucnosti Evropy vám dává příležitost podělit se o vaše myšlenky a spoluutvářet budoucnost Evropy. Nenechávajte si svůj názor pro sebe!

Služby - 514669-2019

31/10/2019    S211

Španělsko-Alicante: Zajištění služeb údržby

2019/S 211-514669

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)
Národní identifikační číslo: V-03965324
Poštovní adresa: Avenida de Europa, 4
Obec: Alicante
Kód NUTS: ES521 Alicante/Alacant
PSČ: 03008
Země: Španělsko
E-mail: procurement@euipo.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5330
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Zajištění služeb údržby

Spisové číslo: AO/001/19
II.1.2)Hlavní kód CPV
45259000 Opravy a údržba zařízení
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Účelem tohoto veřejného zadávacího řízení je určit služby, které zhotovitel poskytne v rámci prací údržby na budovách Úřadu a jeho pronajatých budovách.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 13 000 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: ES521 Alicante/Alacant
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Avenida de Europa 4, 03008 Alicante, ŠPANĚLSKO.

II.2.4)Popis zakázky:

Požadované služby jsou rozděleny do těchto skupin:

– preventivní údržba,

– nápravná údržba,

– plán kontinuity činností,

– dohled, řízení incidentů, programování a integrace (realizace) systémů správy budov (BMS),

– logistická podpora úkolů,

– předběžné úkoly a začínající výroba,

– řízení energie,

– případné pronajmutí vybavení pro provedení úkolů souvisejících se zakázkou (údržba, podpora),

– pomoc pro tým správy budov,

– podpora při realizaci strategického plánu a akčního plánu,

– dodávka materiálů potřebných pro realizaci smluvních činností,

– dostupnost stálého zásahového týmu pro naléhavé a záchranné služby,

– správa kancelářského softwaru. GMAO.

Upozorňujeme uchazeče, že zadání zakázky může zahrnovat povinnost nahrazení zaměstnanců předchozího zhotovitele na základě příslušné španělské legislativy. Pokud chce uchazeč získat seznam zaměstnanců, Úřad mu může zaslat současné kontaktní informace zhotovitele.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 13 000 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Prohlídka místa se plánuje na 25.11.2019 (11:00) na této adrese: EUIPO, Avenida de Europa 4, 03008 Alicante, ŠPANĚLSKO.

Každý uchazeč může vyslat až 2 zástupce.

Jména zástupců a čísla jejich průkazů totožnosti je nutno zaslat úřadu EUIPO e-mailem na adresu procurement@euipo.europa.eu do 21.11.2019.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Aktuální doklad o zápisu do odborného nebo živnostenského rejstříku.

Konkrétní oprávnění, které umožní hospodářskému subjektu provádění zakázek tohoto druhu v zemi jeho zřízení. Hospodářský subjekt, kterému bude zakázka zadána, musí před podpisem smlouvy veřejným zadavatelem poskytnout důkaz o zápisu v rejstříku důvěrných společností a zhotovitelů (viz odkaz) https://expinterweb.empleo.gob.es/rea/.

Pokud uchazeči počítají s využitím kapacit jiných subjektů, je nezbytné předložit písemný závazek těchto subjektů o tom, že uchazečům poskytnou zdroje nezbytné k provedení zakázky.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s několika účastníky
Předpokládaný maximální počet účastníků rámcové smlouvy: 2
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 20/12/2019
Místní čas: 13:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 07/01/2020
Místní čas: 11:00
Místo:

Avenida de Europa 4, 03008 Alicante, ŠPANĚLSKO.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Každý uchazeč může vyslat až 2 zástupce. Jména zástupců a čísla jejich průkazů totožnosti je nutno zaslat úřadu EUIPO e-mailem na adresu procurement@euipo.europa.eu do 29.12.2019.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
Budou používány elektronické objednávky
Budou přijímány elektronické faktury
VI.3)Další informace:

Tato zadávací dokumentace bude k dispozici ke stažení na adrese uvedené v bodu I.3). Tato internetová stránka bude pravidelně aktualizována, a je tedy na odpovědnosti uchazečů se na ni v průběhu období nabídkového řízení pravidelně vracet a čerpat informace z provedených aktualizací, úprav nebo odpovědí na otázky.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxemburgo
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
Úřední název: Evropský veřejný ochránce práv
Poštovní adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Obec: Estrasburgo
PSČ: 67001
Země: Francie
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Internetová adresa: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Ve lhůtě 2 měsíců od oznámení žalobci nebo, není-li k dispozici, ode dne, kdy vstoupilo ve známost žalobce.

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
22/10/2019