Servizzi - 514669-2019

31/10/2019    S211

Spanja-Alikante: Il-provvista ta' servizzi ta' manutenzjoni

2019/S 211-514669

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO)
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali: V-03965324
Indirizz postali: Avenida de Europa, 4
Belt: Alicante
Kodiċi NUTS: ES521 Alicante/Alacant
Kodiċi postali: 03008
Pajjiż: Spanja
Posta elettronika: procurement@euipo.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5330
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Il-provvista ta' servizzi ta' manutenzjoni

Numru ta' referenza: AO/001/19
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
45259000 Tiswija u manutenzjoni ta’ l-impjanti
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-għan ta' din is-sejħa għall-offerti ta' ksib pubbliku huwa li jkunu determinati s-servizzi li se jipprovdi l-kuntrattur biex iwettaq xogħol ta' manutenzjoni fuq il-bini tal-Uffiċċju u l-binjiet mikrijin minnu.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 13 000 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: ES521 Alicante/Alacant
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Avenida de Europa 4, 03008 Alicante, SPANJA.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Is-servizzi mitluba huma maqsumin fil-gruppi li ġejjin:

— Manutenzjoni ta' prevenzjoni,

— Manutenzjoni korrettiva,

— Pjan ta' kontinwità tal-attività,

— Superviżjoni, l-immaniġġjar tal-inċidenti, l-ipprogrammar u l-integrazzjoni (implimentazzjoni) tal-BMS,

— Xogħlijiet ta' appoġġ loġistiku,

— Xogħlijiet preliminarji u l-bidu tal-produzzjoni,

— L-immaniġġjar tal-enerġija,

— Il-kiri eventwali tat-tagħmir għat-twettiq tax-xogħlijiet assoċjati mal-kuntratt (manutenzjoni, appoġġ),

— Għajnuna għat-tim tal-immaniġġjar tal-binjiet,

— Għajnuna fl-implimentazzjoni tal-Pjan Strateġiku u l-Pjan ta' Azzjoni,

— Provvista ta' materjali għall-implimentazzjoni tal-attivitajiet tal-kuntratt,

— Id-disponibbiltà ta' tim għall-intervent permanenti għal servizzi urġenti jew ta' emerġenza,

— L-immaniġġjar tas-softwer tal-Office. GMAO.

Dawk li jitfgħu l-offerti huma mgħarrfa li l-għoti tal-kuntratt jista' jinvolvi obbligazzjonijiet għas-sostituzzjoni tal-persunal mill-kuntrattur preċedenti abbażi tal-leġiżlazzjoni Spanjola applikabbli. Jekk min jitfa' l-offerti jixtieq jikseb il-lista tal-persunal, l-Uffiċċju jista' jibgħat l-informazzjoni ta' kuntatt tal-kuntrattur kurrenti.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 13 000 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Hemm skedata żjara fuq il-post fil-25.11.2019 (fil-11:00) fl-indirizz li ġej: EUIPO, Avenida de Europa 4, 03008 Alicante, SPANJA.

Kull min jitfa' offerta jista' jibgħat sa żewġ (2) rappreżentanti.

L-ismijiet tar-rappreżentanti u n-numri tad-dokumenti tal-identità għandhom jintbagħtu lill-EUIPO permezz ta' email fuq procurement@euipo.europa.eu sal-21.11.2019.

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

— Prova ta' reġistrazzjoni riċenti f'reġistru professjonali jew tal-kummerċ,

— L-awtorizzazzjoni speċifika li tippermetti lill-operatur ekonomiku jwettaq kuntratti ta' dan it-tip fil-pajjiż ta' stabbiliment tiegħu. L-operatur ekonomiku li jingħata l-kuntratt għandu jipprovdi, qabel ma jkun iffirmat il-kuntratt mill-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt, prova li huwa rreġistrat fir-Reġistru ta' Kuntratturi u Kumpaniji Kklassifikati (ara l-ħolqa) https://expinterweb.empleo.gob.es/rea/,

— F'każ li dak li jitfa' l-offerta jserraħ fuq il-ħiliet ta' entitajiet oħrajn, impenn bil-miktub minn tali entitajiet hu meħtieġ, li juri li huma se jipprovdu lil dak li qed jitfa' l-offerta bir-riżorsi meħtieġa għat-twettiq tal-kuntratt.

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’diversi operaturi
L-għadd massimu mistenni ta' parteċipanti fil-qafas ta' ftehim: 2
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 20/12/2019
Ħin lokali: 13:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 07/01/2020
Ħin lokali: 11:00
Post:

Avenida de Europa 4, 03008 Alicante, SPANJA.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Kull min jitfa' offerta jista' jibgħat sa żewġ (2) rappreżentanti. L-ismijiet tar-rappreżentanti u n-numri tad-dokumenti tal-identità għandhom jintbagħtu lill-EUIPO permezz ta' email fuq procurement@euipo.europa.eu sad-29.12.2019.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.2)Informazzjoni dwar flussi ta' xogħol elettroniċi
Se jintużaw ordnijiet elettroniċi
Se jkun aċċettat il-ħruġ ta' fatturi elettroniċi
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

Id-dokumenti tal-offerta se jkunu jistgħu jitniżżlu mill-indirizz imniżżel fil-punt I.3). Is-sit tal-internet se jkun aġġornat minn żmien għal żmien, u hija r-responsabbiltà ta' dawk li jitfgħu l-offerti li jiċċekkjaw jekk ikunx hemm aġġornamenti, emendi jew tweġibiet għal mistoqsijiet matul il-perijodu għat-tfigħ tal-offerti.

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxemburgo
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
Isem uffiċjali: L-Ombudsman Ewropew
Indirizz postali: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Belt: Estrasburgo
Kodiċi postali: 67001
Pajjiż: Franza
Posta elettronika: eo@ombudsman.europa.eu
Indirizz tal-Internet: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Fi żmien xahrejn (2) mill-avviż ta' notifikazzjoni li jintbagħat lil min qiegħed iressaq l-appell jew, fin-nuqqas ta' dan, mill-jum li fih min qiegħed iressaq l-appell sar jaf b'dan.

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
22/10/2019