Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Tjänster - 514669-2019

31/10/2019    S211

Spanien-Alicante: Tillhandahållande av underhållstjänster

2019/S 211-514669

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)
Nationellt registreringsnummer: V-03965324
Postadress: Avenida de Europa, 4
Ort: Alicante
Nuts-kod: ES521 Alicante/Alacant
Postnummer: 03008
Land: Spanien
E-post: procurement@euipo.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5330
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tillhandahållande av underhållstjänster

Referensnummer: AO/001/19
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45259000 Reparation och underhåll av anläggningar
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Syftet med den här offentliga anbudsförfarandet är att fastställa de tjänster som entreprenören ska tillhandahålla med avseende på underhållsarbetet i myndighetens byggnader och de byggnader som myndigheten hyr.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 13 000 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: ES521 Alicante/Alacant
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Avenida de Europa 4, 03008 Alicante, SPANIEN.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

De efterfrågade tjänsterna är uppdelade i följande grupper:

– förebyggande underhåll

– avhjälpande underhåll

– plan för verksamhetskontinuitet

– tillsyn, hantering av incidenter, programmering och integration (implementering) av byggnadsförvaltningssystemet

– logistiska stöduppgifter

– inledande uppgifter och produktionsstart

– energihantering

– eventuell hyra av utrustning för att utföra uppgifter som är kopplade till kontraktet (underhåll och support)

– stöd till byggnadernas förvaltningsgrupp

– stöd till genomförande av den strategiska planen och handlingsplanen

– tillhandahållande av material för genomförandet av kontraktet

– tillgänglighet till en permanent insatsgrupp för brådskande eller akuta tjänster

– administration av myndighetens programvara. GMAO.

Anbudsgivare uppmärksammas på att tilldelning av avtalet kan innefatta skyldigheter att ersätta personal från den föregående uppdragstagaren i enlighet med tillämplig spansk lagstiftning. Om anbudsgivaren vill få personallistan kan myndigheten skicka den nuvarande uppdragstagarens kontaktuppgifter.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 13 000 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Ett platsbesök planeras den 25.11.2019 (11:00) på följande adress: EUIPO: Avenida de Europa 4, 03008 Alicante, SPANIEN.

Varje anbudsgivare får skicka högst 2 företrädare.

Företrädarnas namn samt nummer på deras ID-handlingar ska skickas till EUIPO via e-post till procurement@euipo.europa.eu senast den 21.11.2019.

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

– Aktuellt registreringsbevis i ett yrkes- eller handelsregister.

– Särskilt godkännande som gör det möjligt för ekonomiska aktörer att utföra kontrakt av detta slag i det land där de är etablerade. Den ekonomiska aktören som blir tilldelad kontraktet ska, innan kontraktet undertecknas av den upphandlande myndigheten, tillhandahålla bevis på registrering i registret över klassificerade entreprenörer och företag (se länk) https://expinterweb.empleo.gob.es/rea/.

– Om anbudsgivaren förlitar sig på kapaciteten hos andra enheter krävs en skriftlig försäkran från dessa enheter där de intygar att de kommer att tillhandahålla anbudsgivaren de resurser som behövs för genomförandet av kontraktet.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet: 2
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 20/12/2019
Lokal tid: 13:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 07/01/2020
Lokal tid: 11:00
Plats:

Avenida de Europa 4, 03008 Alicante, SPANIEN.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Varje anbudsgivare får skicka högst 2 företrädare. Företrädarnas namn samt nummer på deras ID-handlingar ska skickas till EUIPO via e-post till procurement@euipo.europa.eu senast den 29.12.2019.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk beställning tillämpas
Elektronisk fakturering godtas
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Upphandlingsdokumenten kommer att finnas tillgängliga för nedladdning från den adress som anges i punkt I.3). Webbplatsen kommer att uppdateras med regelbundna mellanrum och det åligger anbudsgivarna att kontrollera vilka uppdateringar, ändringar eller svar på frågor som offentliggörs under anbudsperioden.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxemburgo
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: Europeiska ombudsmannen
Postadress: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Ort: Estrasburgo
Postnummer: 67001
Land: Frankrike
E-post: eo@ombudsman.europa.eu
Internetadress: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Inom 2 månader från den dag då meddelandet mottogs av den kärande eller, om så inte skett, från den dag då denne fick kännedom om saken.

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
22/10/2019