Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Palvelut - 515025-2020

30/10/2020    S212

Belgia-Bryssel: Rinnakkainen puitesopimus tutkimuksista maatalouden, maatalouden kehittämisen, terveyden, kalatalouden, meripolitiikan, ruoantuotannon, kuluttajasuojan, metsätalouden, pelastuspalvelun ja matkailun aloilla

2020/S 212-515025

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Asetus (EU, Euratom) N:o 2018/1046

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan alueiden komitea
Postiosoite: Rue Belliard/Belliardstraat 101
Postitoimipaikka: Brussels
NUTS-koodi: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postinumero: 1040
Maa: Belgia
Yhteyshenkilö: Unit E4 — General Administration and Public Procurement
Sähköpostiosoite: cor-marches-publics@cor.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://cor.europa.eu
Hankkijaprofiilin osoite: http://cor.europa.eu/en/about/tenders/Pages/calls-for-tender.aspx
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7172
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Rinnakkainen puitesopimus tutkimuksista maatalouden, maatalouden kehittämisen, terveyden, kalatalouden, meripolitiikan, ruoantuotannon, kuluttajasuojan, metsätalouden, pelastuspalvelun ja matkailun aloilla

Viitenumero: CDR/TL1/65/2020
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
73210000 Tutkimustoiminnan konsulttipalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tämän tarjouspyynnön tavoitteena on saattaa Euroopan alueiden komitean yksiköiden käyttöön puitesopimus tieteellisten, oikeudellisten, dokumentointiin liittyvien ja toimituksellisten tukipalvelujen toimittamisesta Euroopan alueiden komitean elimille, jäsenille, esittelijöille ja yksiköille. Ulkopuolisille asiantuntijoille annettujen palvelujen hankkiminen on eräs niistä toimista, joiden avulla Euroopan alueiden komitean jäsenet saavat parempia palveluja alueiden komitean lainsäädäntöprosessiin liittyvän neuvontatyön vahvistamiseksi ja parantamiseksi.

Tämän sopimuksen yhteydessä alueiden komitea aikoo hyödyntää ulkoista asiantuntemusta aloilla, jotka kuuluvat ”luonnonvarat”-valiokunnan (‘NAT-valiokunta’) vastuualueisiin.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 400 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Pääasiallinen suorituspaikka:

Bryssel.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 12
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa
Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 3
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 15/12/2020
Paikallinen aika: 23:59
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 9 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 12/01/2021
Paikallinen aika: 14:30
Paikka:

Euroopan alueiden komitea, Rue Montoyer 92, 1040 Brussels, BELGIA.

Covid-19-tilanteen vuoksi avaustilaisuus voidaan järjestää verkossa tai kasvotusten paikan päällä osallistujien määrästä riippuen.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Enintään 1 edustaja jokaiselta tarjoajalta voi osallistua tarjousten avaustilaisuuteen. Tarjoajan on toimitettava tilaisuuden järjestämiseen ja turvallisuuteen liittyvistä syistä edustajiensa täydellinen nimi ja henkilötunnus tai passin numero vähintään kolme työpäivää ennen tilaisuutta osoitteeseen cor-marches-publics@cor.europa.eu.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:

Unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä 18.7.2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 2018/1046 164 artiklan 5 kohdan ja liitteessä I olevan 11.1 kohdan e alakohdan nojalla alueiden komitea varaa oikeuden käyttää neuvottelumenettelyä tämän tarjouksen tarjouskilpailun voittajan kanssa uusista palveluista, jotka vastaavat tämän ilmoituksen kohteena olevia palveluja.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxemburg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Internetosoite: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
23/10/2020