Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 515627-2021

12/10/2021    S198

Romania-București: Medical equipments

2021/S 198-515627

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: SPITALUL CLINIC PANAIT SIRBU
National registration number: 4316295
Postal address: Strada: CALEA GIULESTI, nr. 5
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 060251
Country: Romania
Contact person: CAMELIA LAUDAT
E-mail: panait.sirbu@yahoo.com
Telephone: +40 3161278
Fax: +40 3161296
Internet address(es):
Main address: www.maternitateagiulesti.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100128955
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: UNITATE SPITALICEASCA
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Furnizare Echipamente Medicale

Reference number: 20214316295020
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Scopul contractului este dat de necesitatea dotarii Spitalului Clinic de Obstetrica-Ginecologie „Prof.Dr. Panait Sirbu” cu aparatura si echipamente medicale.

Valoarea estimata pe fiecare lot in parte:

Valoarea estimata Lot 1 - Aparat monitorizare EEG neonatologie = 134.453,78 lei

Valoarea estimata Lot 2 - Compresor 30kW = 69.798,32 lei

Valoarea estimata Lot 3 - Compresor de ridicare presiune oxygen (Booster) = 82.504,21 lei

Valoarea estimata Lot 4 - Masa de operatii = 232.764,71 lei

Valoarea estimata Lot 5 - Paturi ATI = 122.773,10 lei

Valoarea estimata Lot 6 - Seringa automata de perfuzie (injectomat) = 116.974,72 lei

Valoarea estimata Lot 7 - Sterilizator cu abur = 473.109,24 lei

Atentie: Operatorii economici interesati de procedura vor solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire cu minim 20 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, iar in temeiul art. 161 din Legea 98 / 2016, modificata prin OUG 107 / 2017, raspunsul autoritatii contractante va fi transmis cu 10 zile ( in a 11- a zi), inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 232 378.08 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 7
The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

Ofertele pot fi depuse pentru unul sau mai multe loturi.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Seringa automata de perfuzie (injectomat)

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33194100 Devices and instruments for infusion
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Calea Giulesti, Nr.5, Bucuresti

II.2.4)Description of the procurement:

Conform caiet de sarcini

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 116 974.72 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sterilizator cu abur

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191100 Steriliser
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Calea Giulesti, Nr.5, Bucuresti

II.2.4)Description of the procurement:

Conform caiet de sarcini

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 473 109.24 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Aparat monitorizare EEG neonatologie

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33121100 Electro-encephalographs
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Calea Giulesti, Nr. 5, Bucuresti

II.2.4)Description of the procurement:

Conform caiet de sarcini

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 134 453.78 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Compresor 30kW

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
42123400 Air compressors
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Calea Giulesti, Nr. 5, Bucuresti

II.2.4)Description of the procurement:

Conform caiet de sarcini

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 69 798.32 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Compresor de ridicare presiune oxygen (Booster)

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
42123000 Compressors
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Calea Giulesti, Nr.5, Bucuresti

II.2.4)Description of the procurement:

Conform caiet de sarcini

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 82 504.21 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Paturi ATI

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192150 Therapy beds
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Calea Giulesti, Nr.5, Bucuresti

II.2.4)Description of the procurement:

Conform caiet de sarcini

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 122 773.10 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Masa de operatii

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192230 Operating tables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Calea Giulesti, Nr.5, Bucuresti

II.2.4)Description of the procurement:

Conform caiet de sarcini

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 232 764.71 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la Art. 59, 60, 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile Art. 59, 60, 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Declaratia privind neincadrarea in prevederile Art. 59 si 60 se va atasa in SICAP odata cu DUAE. Modalitate de indeplinire prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

- se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative vor fi solicitate de catre autoritatea contractanta doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, dupa finalizarea evaluarii ofertelor. (art 196 alin 2 din Legea 98/2016 si art 132 din HG 395/2016). Încadrarea în situatiile prevazute la Art. 59, 60, 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante implicate in procedura de achizitie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Dr. Marcel Ovidiu Moisa – Manager; Dinu Albu Florin – Director Medical; Lungu Dorina – Director Financiar Contabil si Laudat Camelia Ecaterina – Sef Birou Achizitii Publice; Necula Madalin Stefan - Administrator Fast Consulting & Training S.R.L. (prestator de servicii auxiliare achizitiei)

2. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentarii (art.196 din Legea 98/2016) ; În cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente echivalente emise în conformitate cu legislatia aplicabila în tara de rezidenta. Modalitate de indeplinire prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

- se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative vor fi solicitate de catre autoritatea contractanta doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, dupa finalizarea evaluarii ofertelor. (art 196 alin 2 din Legea 98/2016 si art 132 din HG 395/2016). Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, ca dovada preliminara.

3. Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

Modalitate de indeplinire prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

- se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar dupa finalizarea evaluarii ofertelor. (art 196 alin 2 din Legea 98/2016 si art 132 din HG 395/2016). Cerinta obligatorie pentru persoanele juridice straine: Prezentare de catre persoanele fizice/juridice straine a documentelor care dovedesc o forma de înregistrare ca persoana fizica sau juridica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit.

4. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2) si art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

5. Alte documente edificatoare, dupa caz.

Cerinta nr. 1 - Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, ca sunt legal constituiti, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant-daca este cazul) participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentul justificativ care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE este Certificatul constatator emis de ONRC sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta. Înainte de atribuirea contractului de furnizare, autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant-daca este cazul) dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative in original sau copie certificata pe proprie raspundere pentru conformitate cu originalul, prin care sa demonstreze îndeplinirea criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. Toate documentele justificative prezentate trebuie sa fie valabile la data depunerii acestora. Justificarea cerintei: cerinta a fost solicitata deoarece contractele nu pot fi atribuite unor operatori economici care nu dovedesc o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, ca sunt legal constituiti, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca au capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului (autorizare din partea Registrului Comertului pentru activitatea ce urmeaza a fi realizata).

Cerinta nr. 2 - Operatorii economici ce depun oferta vor prezenta avizul emis de catre Ministerul Sanatatii – ANMDM conform Legii 95/2006 pentru activitatea de comercializare, instalare, punere in functiune, intretinere si reparatii a dispozitivelor medicale, aflate in cadrul procedurii.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Procedura de atribuire este initiata sub incidenta unei clauze suspensive, in sensul ca executarea contractului de achizitie publica este conditionata de alocarea fondurilor necesare. Detalii privind clauza suspensiva se regasesc la pct. 8 din caietul de sarcini.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/11/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 10/05/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 10/11/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Documentatia de atribuire este afisata in SEAP, www.e-licitatie.ro. Toate raspunsurile la clarificari cerute de catre operatorii economici sau formulate de catre autoritatea contractanta vor fi postate pe site-ul www.e-licitatie.ro. INSTRUCTIUNI PRIVIND DUAE - A se vedea documentul "Instrucțiuni pentru ofertanți" atasat prezentei documentatii de atribuire, punct 1- INSTRUCȚIUNI PRIVIND DUAE. Fara

a aduce atingere prevederilor Legii nr.182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cumodificarile si completarile ulterioare, operatorul economic VA PRECIZA IN OFERTA DEPUSA acele informatii cuprinse in propunerea tehnica pe care le declară ca fiind confidențiale. Caracterul confidențial trebuie demonstrat prin orice mijloace de probă. In lipsa documentelor care demonstreaza caracterul confidential, documentele vor fi considerate ca neconfidentiale. In situatia in care exista doi sau mai multi ofertanti clasati pe primul loc cu acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP si va solicita ofertantilor aflati in aceeasi situatie sa transmita in format electronic prin intermediul SEAP, o noua propunere financiara, contractul de furnizare urmand a fi incheiat cu ofertantul a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Daca si in urma a maxim doua reofertari se constata ca pe primul loc se afla doi sau mai multi ofertanti cu acelasi pret, atunci procedura de atribuire se va anula. Procedura de atribuire este initiata sub incidenta unei clauze suspensive, in sensul ca executarea contractului de achizitie publica este conditionata de alocarea fondurilor necesare pentru care s-au facut demersuri la finantatori, semnarea contractului facandu-se fara punerea acestuia in executare, in cazul in care dupa finalizarea procedurii de atribuire nu au fost alocate fondurile necesare. Punerea in executare se va realiza dupa alocarea fondurilor necesare, prin semnarea de catre ambele parti a unui act aditional. In cazul in care Ministerul Sanatatii nu va aloca intreaga suma necesara achizitionarii tuturor produselor in cantitatile mentionate, autoritatea contractanta va pune in executare contractul pentru cantitatile ce se vor incadra in limita sumei alocate. In cazul în care, indiferent de motive, pana la expirarea perioadei de valabilitate a contractului nu vor fi alocate fondurile necesare de catre Ministerul Sanatatii, Autoritatea Contractanta îsi rezerva dreptul de a aplica prevederile art. 212, alin (1) lit. c) din Legea 98 / 2016 cu modificarile si completarile ulterioare, fiind imposibila punerea in executare a contractului de achizitie publica. Ofertantii din cadrul acestei proceduri vor întelege ca Autoritatea Contractanta si/sau Ministerul Sanatatii nu pot fi considerati raspunzatori pentru vreun prejudiciu în

cazul anularii procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia si indiferent daca Autoritatea Contractanta si/sau finantatorii anterior mentionati au fost notificati asupra existentei unui asemenea prejudiciu. Ofertantii din cadrul acestei proceduri vor accepta prin depunerea ofertei, utilizarea conditiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive,

asumându-si întreaga raspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situatia descrisa.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
07/10/2021