Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 515857-2021

12/10/2021    S198

România-Ploiești: Echipamente medicale

2021/S 198-515857

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: CONSILIUL JUDETUL PRAHOVA, DIRECTIA SERVICII SI ACHIZITII PUBLICE
Număr naţional de înregistrare: 2842889
Adresă: Strada: Republicii, nr. 2-4
Localitate: Ploiesti
Cod NUTS: RO316 Prahova
Cod poștal: 100066
Țară: România
Persoană de contact: MIHAELA IRINA IAMANDI
E-mail: achizitii@cjph.ro
Telefon: +40 244514545
Fax: +40 244511611
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.cjph.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100128973
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Administratie Publica
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare dispozitive şi echipamente medicale în cadrul proiectului „Dotarea unităților sanitare aflate în subordinea Consiliului județean Prahova cu echipamente medicale și de protecție medicală, în vederea prevenirii extinderii infectării cu noul Coronavirus SARS-CoV-2 și tratarea pacienților contaminați”

Număr de referinţă: 2842889/2021/18822
II.1.2)Cod CPV principal
33100000 Echipamente medicale
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

1. Ventilatoare de înalta performanţă cu conectare la sursa de oxigen, cu accesorii incluse: = 4 buc

- senzori de flux;

- filtre microbiene pacient;

- tubulatura cu racord flexibil/circuit ventilatie pacient.

2. Paturi terapie intensiva cu saltea antidecubit = 10 buc

3. Laringoscop cu fibra optica cu varf mobil = 4 buc

4. Aparat Rx mobil digital grafie = 2 buc

5. Analizor electrochemiluminiscenţă, cu accesorii incluse = 1 buc

6. Analizor automat hemoglobina glicozilată, cu accesorii incluse = 1 buc

7. Atomizor = 6 buc

8. Nebulizator pentru dezinfectia aero-microflorei = 10 buc

9. Unitate CT media scan inovativa de urgenta = 1 buc

Proiectul va fi integral finanțat prin Fondul de Coeziune (FC). In vederea accelerării implementării proiectului, procedura de achiziţie se lanseaza cu clauza suspensivă, in vederea incadrarii in timpul limita de implementare al proiectelor din cadrul apelului POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19. Incheierea contractului de achiziţie publică este condiţionat de aprobarea finanţării din fonduri europene nerambursabile, semnarea contractului fiind posibilă doar în situatia în care dispoziţiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenţa legislaţiei privind finanţele publice.

In cazul în care, indiferent de motive, aprobarea finanţării din fonduri europene nerambursabile nu se realizează în termen de 180 zile de la depunerea ofertelor, Autoritatea Contractantă va aplica prevederile art. 212 alin.(1) lit.c) teza a II-a din Legea nr.98/2016, fiind imposibilă încheierea contractului de achizitie publică.

Ofertanţii din cadrul acestei proceduri acceptă utilizarea condiţiei suspensive de mai sus, asumându-şi întreaga răspundere în raport cu eventualele pierderi pe care le-ar putea suferi în situaţia descrisă.

Proiectul în cadrul căruia se desfăşoara prezenta procedură de achiziţie este depus spre finanţare în cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19, contract de finanțare aflat în stadiu de precontractare.

Autoritatea contractantă va raspunde la solicitarile de clarificari in a 11-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

Numarul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este de 20 zile.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 7 028 697.48 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 4
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 4
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contracte prin combinarea următoarelor loturi sau grupuri de loturi:

ofertele pot fi depuse pentru unul, pentru mai multe sau pentru toate loturile, conform art. 141 alin (4) din Legea 98/2016

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

DEZINFECTIE

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33190000 Diverse aparate şi produse medicale
42122100 Pompe pentru lichide
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO316 Prahova
Locul principal de executare:

conform documentatie atasata

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Atomizor 6 buc

Nebulizator pentru dezinfectia aero-microflorei 10 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: componenta tehnica / Pondere: 40
Prețul - Pondere: 60
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 163 823.53 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 60
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

„Dotarea unităților sanitare aflate în subordinea Consiliului Județean Prahova cu echipamente medicale și de protecție medicală, în vederea prevenirii extinderii infectării cu noul Coronavirus SARS-CoV-2 și tratarea pacienților contaminați”. în cadrul Programului Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contex... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Informații suplimentare

Având în vedere planul strategic de pregătire și intervenție al Guvernului României, raportul privind evaluarea rapidă privind riscul de epidemie de coronavirus, în viitorul apropiat, efectuată de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) și actualizările acesteia, precum şi raportul ECDC privind amenințările cu boli transmisibile (CDTR) și orientă... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

TERAPIE INTENSIVA

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33111000 Aparate de radiologie
33100000 Echipamente medicale
33124100 Aparate de diagnosticare
33157400 Aparate medicale respiratorii
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO316 Prahova
Locul principal de executare:

conform documentatie atasata

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Ventilatoare de înalta performanţă cu conectare la sursa de oxigen, cu accesorii incluse:

- senzori de flux;

- filtre microbiene pacient;

- tubulatura cu racord flexibil/circuit ventilatie pacient. 4 buc

Paturi terapie intensiva cu saltea antidecubit 10 buc

Laringoscop cu fibra optica cu varf mobil 4 buc

Aparat Rx mobil digital grafie 2 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: componenta tehnica / Pondere: 40
Prețul - Pondere: 60
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 712 773.11 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 60
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

„Dotarea unităților sanitare aflate în subordinea Consiliului Județean Prahova cu echipamente medicale și de protecție medicală, în vederea prevenirii extinderii infectării cu noul Coronavirus SARS-CoV-2 și tratarea pacienților contaminați”. în cadrul Programului Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contex... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Informații suplimentare

Având în vedere planul strategic de pregătire și intervenție al Guvernului României, raportul privind evaluarea rapidă privind riscul de epidemie de coronavirus, în viitorul apropiat, efectuată de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) și actualizările acesteia, precum şi raportul ECDC privind amenințările cu boli transmisibile (CDTR) și orientă... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

COMPUTER TOMOGRAF

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33115000 Aparate de tomografie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO316 Prahova
Locul principal de executare:

conform documentatie atasata

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Unitate CT media scan inovativa de urgenta 1 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: componenta tehnica / Pondere: 50
Prețul - Pondere: 50
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 4 831 932.77 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 60
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

„Dotarea unităților sanitare aflate în subordinea Consiliului Județean Prahova cu echipamente medicale și de protecție medicală, în vederea prevenirii extinderii infectării cu noul Coronavirus SARS-CoV-2 și tratarea pacienților contaminați”. În cadrul Programului Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contex... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Informații suplimentare

Având în vedere planul strategic de pregătire și intervenție al Guvernului României, raportul privind evaluarea rapidă privind riscul de epidemie de coronavirus, în viitorul apropiat, efectuată de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) și actualizările acesteia, precum şi raportul ECDC privind amenințările cu boli transmisibile (CDTR) și orientă... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LABORATOR

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33114000 Aparate de spectroscopie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO316 Prahova
Locul principal de executare:

conform documentatie atasata

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Analizor electrochemiluminiscenţă, cu accesorii incluse 1 buc

Analizor automat hemoglobina glicozilată, cu accesorii incluse 1 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: componenta tehnica / Pondere: 40
Prețul - Pondere: 60
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 320 168.07 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 60
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

„Dotarea unităților sanitare aflate în subordinea Consiliului Județean Prahova cu echipamente medicale și de protecție medicală, în vederea prevenirii extinderii infectării cu noul Coronavirus SARS-CoV-2 și tratarea pacienților contaminați”. în cadrul Programului Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contex... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Informații suplimentare

Având în vedere planul strategic de pregătire și intervenție al Guvernului României, raportul privind evaluarea rapidă privind riscul de epidemie de coronavirus, în viitorul apropiat, efectuată de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) și actualizările acesteia, precum şi raportul ECDC privind amenințările cu boli transmisibile (CDTR) și orientă... detalii pe www.e-licitatie.ro

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertantii, ofertantii asociati, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.60, 164, 165 si 167 din Legea nr.98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Se vor depune odata cu DUAE, de către toti participantii, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care va rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz, precum si Declaratia conform art.60 din Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

- Certificate constatatoare care atesta lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) pentru sediul social, valabile la momentul prezentarii și declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate pentru sediile secundare, precum si punctul/punctele de lucru;

- Cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv, valabil la momentul prezentării acestora.;

- Doc. prin care se demonstreaza faptul ca op.eco poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

- orice alte documente edificatoare (dupa caz).

- Conform art. 53 alin (3) din Legea nr.98/2016 - Reprezentantul legal al operatorului economic depune o declaratie pe propria raspundere cu privire la detinatorii/beneficiarii reali ai actiunilor la purtator (in situatia in care forma de organizare a operatorului economic ofertant/candidat, tert sustinator sau subcontractant la procedura este de societate pe actiuni, cu capital social reprezentat prin actiuni la purtator), sub sanctiunile prevazute de art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare

Persoanele juridice straine vor prezenta documentele echivalente eliberate de institutiile autorizate din tara de rezidenta, însotite de traducerea autorizata în limba româna.

În cazul depunerii unei oferte comune, cerința trebuie indeplinită de toți membrii asocierii, precum și de terțul/terții susținători, subcontractantul/subcontractanții, dacă există.

Persoanele cu functie de decizie cu privire la organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, precum si componenta Unitatii de Implementare a Proiectului: Dumitrescu Iulian – Presedinte, Tudone Dumitru - Vicepresedinte, Apostol Constantin Cristian - Vicepresedinte, Bîgiu Hermina Adi -Secretar al judetului Prahova, Vasile Anna Maria – Administrator public, Dovînca Maria - Director executiv Directia Economica, Grecu Eliza – Sef serviciu Directia Economica, Tinca Alina Georgiana – Director executiv Directia Juridic Contencios si Administratie Publica, Enache Florin - Sef Serviciu Directia Juridic Contencios si Administratie Publica, Iamandi Mihaela Irina – Director executiv Directia Servicii si Achizitii Publice, Stanescu Robert Adrian – Director executiv adjunct Directia Servicii si Achizitii Publice, Alexandru Andron – Sef serviciu Directia Servicii si Achizitii Publice, Bolocanu Andrei Marius - UIP manager proiect, Diaconu Sorin Constantin - UIP responsabil financiar, Neagu Ileana - UIP responsabil achizitii publice, Alecu Ion - UIP responsabil juridic, Botescu Roxana – UIP responsabil tehnic.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.60, 164,165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre op eco participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative vor fi prezentate obligatoriu la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE:

Certificatul constatator, eliberat de Registrul Comertului de pe langa Tibunalul Teritorial sau organismul la care op.eco. este atestat profesional. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul emis de Registrul Comertului de pe langa Tibunalul Teritorial sau de organismul la care operatorul economic este atestat profesional.

Informaţiile cuprinse în certificatul constatator vor fi valabile la momentul prezentării.

Cerinta se aplica inclusiv pentru asociati, subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.

Op.eco. nerezidenţi (străini) vor prezenta doc echivalente, emise in tara de rezidenta, în conformitate cu cerințele legale din țara de rezidență, din care să rezulte că domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului contractului supus procedurii. Documentele se vor prezenta, însoţite de traducerea autorizată a acestora în limba română.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 2 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa faca dovada experientei similare, respectiv sa dovedeasca faptul ca în ultimii 3 ani, împliniti la data limita de depunere a ofertelor, au livrat produse ce fac obiectul contractului sau produse similare. Prin produse similare, autoritatea contractanta intelege dispozitive si echipamente medicale similare produselor ce fac obiectul contractului. Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si Ofertantul asociat va completa DUAE. De asemenea impreuna cu oferta, se va incarca in SEAP si Acordul de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legii. Informaţii privind asocierea (dacă este cazul). Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul va fi asociere conform art.53 din Legea privind achizițiile publice nr 98/2016. În cazul în care mai mulți operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică și...

Loturile: 2 Proportia de subcontractare In cazul in care Ofertantul va subcontracta categorii de activitati din contract, Ofertantul are obligatia de a completa DUAE, cu indicarea explicita a procentului la care se ridica categoria de activitati subcontractata pentru fiecare subcontractant declarat și va avea anexat acordul de subcontractare.

Loturile: 1 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa faca dovada experientei similare, respectiv sa dovedeasca faptul ca în ultimii 3 ani, împliniti la data limita de depunere a ofertelor, au livrat produse ce fac obiectul contractului sau produse similare. Prin produse similare, autoritatea contractanta intelege dispozitive si echipamente medicale similare produselor ce fac obiectul contractului. Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si Ofertantul asociat va completa DUAE. De asemenea impreuna cu oferta, se va incarca in SEAP si Acordul de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legii. Informaţii privind asocierea (dacă este cazul). Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul va fi asociere conform art.53 din Legea privind achizițiile publice nr 98/2016. În cazul în care mai mulți operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică și...

Loturile: 1 Proportia de subcontractare In cazul in care Ofertantul va subcontracta categorii de activitati din contract, Ofertantul are obligatia de a completa DUAE, cu indicarea explicita a procentului la care se ridica categoria de activitati subcontractata pentru fiecare subcontractant declarat și va avea anexat acordul de subcontractare.

Loturile: 3 Proportia de subcontractare In cazul in care Ofertantul va subcontracta categorii de activitati din contract, Ofertantul are obligatia de a completa DUAE, cu indicarea explicita a procentului la care se ridica categoria de activitati subcontractata pentru fiecare subcontractant declarat și va avea anexat acordul de subcontractare.

Loturile: 4 Proportia de subcontractare In cazul in care Ofertantul va subcontracta categorii de activitati din contract, Ofertantul are obligatia de a completa DUAE, cu indicarea explicita a procentului la care se ridica categoria de activitati subcontractata pentru fiecare subcontractant declarat și va avea anexat acordul de subcontractare.

Loturile: 4 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa faca dovada experientei similare, respectiv sa dovedeasca faptul ca în ultimii 3 ani, împliniti la data limita de depunere a ofertelor, au livrat produse ce fac obiectul contractului sau produse similare. Prin produse similare, autoritatea contractanta intelege dispozitive si echipamente medicale similare produselor ce fac obiectul contractului. Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si Ofertantul asociat va completa DUAE. De asemenea impreuna cu oferta, se va incarca in SEAP si Acordul de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legii. Informaţii privind asocierea (dacă este cazul). Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul va fi asociere conform art.53 din Legea privind achizițiile publice nr 98/2016. În cazul în care mai mulți operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică și...

Loturile: 3 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa faca dovada experientei similare, respectiv sa dovedeasca faptul ca în ultimii 3 ani, împliniti la data limita de depunere a ofertelor, au livrat produse ce fac obiectul contractului sau produse similare. Prin produse similare, autoritatea contractanta intelege dispozitive si echipamente medicale similare produselor ce fac obiectul contractului. Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si Ofertantul asociat va completa DUAE. De asemenea impreuna cu oferta, se va incarca in SEAP si Acordul de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legii. Informaţii privind asocierea (dacă este cazul). Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul va fi asociere conform art.53 din Legea privind achizițiile publice nr 98/2016. În cazul în care mai mulți operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică și...

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE, indicand in mod explicit, pentru fiecare contract prezentat, cel putin urmatoarele informatii necesare pentru a verifica modul de indeplinire a cerintei: denumirea contractului, beneficiarul, tipul produselor livrate, perioada de furnizare a produselor, valoarea produselor furnizate in ultimii 3 ani. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificate/documente care atesta indeplinirea cerintei, si anume: certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar si/sau procese verbale de predare-primire si/sau Documente constatatoare emise de autoritatile contractante sau orice alte documente din care să reiasă îndeplinirea corespunzătoare a contractului.Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. Nota 1: Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a se adresa beneficiarului final al serviciilor pentru confirmarea experientei similare prezentat...

Ofertantii vor prezenta in SEAP, impreuna cu oferta, acordul/ acordurile de subcontractare incheiate intre ofertant si subcontractantul/ subcontractantii nominalizat / nominalizati in oferta, astfel incat categorii de activitati ce revin acestuia/ acestora, precum si procentul aferent prestatiilor, sa poata fi cuprinse in contractul de subcontractare ce va fi prezentat la incheierea contractului de achizitie publica. Acordul/ acordurile de subcontractare trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente: numele, datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantului; categoria de activitati ce urmeaza a fi subcontractate; procentul de subcontractare; optiunea privind realizarea platilor direct catre subcontractant.

In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE, indicand in mod explicit, pentru fiecare contract prezentat, cel putin urmatoarele informatii necesare pentru a verifica modul de indeplinire a cerintei: denumirea contractului, beneficiarul, tipul produselor livrate, perioada de furnizare a produselor, valoarea produselor furnizate in ultimii 3 ani. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificate/documente care atesta indeplinirea cerintei, si anume: certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar si/sau procese verbale de predare-primire si/sau Documente constatatoare emise de autoritatile contractante sau orice alte documente din care să reiasă îndeplinirea corespunzătoare a contractului.Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. Nota 1: Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a se adresa beneficiarului final al serviciilor pentru confirmarea experientei similare prezentat...

Ofertantii vor prezenta in SEAP, impreuna cu oferta, acordul/ acordurile de subcontractare incheiate intre ofertant si subcontractantul/ subcontractantii nominalizat / nominalizati in oferta, astfel incat categorii de activitati ce revin acestuia/ acestora, precum si procentul aferent prestatiilor, sa poata fi cuprinse in contractul de subcontractare ce va fi prezentat la incheierea contractului de achizitie publica. Acordul/ acordurile de subcontractare trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente: numele, datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantului; categoria de activitati ce urmeaza a fi subcontractate; procentul de subcontractare; optiunea privind realizarea platilor direct catre subcontractant.

Ofertantii vor prezenta in SEAP, impreuna cu oferta, acordul/ acordurile de subcontractare incheiate intre ofertant si subcontractantul/ subcontractantii nominalizat / nominalizati in oferta, astfel incat categorii de activitati ce revin acestuia/ acestora, precum si procentul aferent prestatiilor, sa poata fi cuprinse in contractul de subcontractare ce va fi prezentat la incheierea contractului de achizitie publica. Acordul/ acordurile de subcontractare trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente: numele, datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantului; categoria de activitati ce urmeaza a fi subcontractate; procentul de subcontractare; optiunea privind realizarea platilor direct catre subcontractant.

Ofertantii vor prezenta in SEAP, impreuna cu oferta, acordul/ acordurile de subcontractare incheiate intre ofertant si subcontractantul/ subcontractantii nominalizat / nominalizati in oferta, astfel incat categorii de activitati ce revin acestuia/ acestora, precum si procentul aferent prestatiilor, sa poata fi cuprinse in contractul de subcontractare ce va fi prezentat la incheierea contractului de achizitie publica. Acordul/ acordurile de subcontractare trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente: numele, datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantului; categoria de activitati ce urmeaza a fi subcontractate; procentul de subcontractare; optiunea privind realizarea platilor direct catre subcontractant.

In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE, indicand in mod explicit, pentru fiecare contract prezentat, cel putin urmatoarele informatii necesare pentru a verifica modul de indeplinire a cerintei: denumirea contractului, beneficiarul, tipul produselor livrate, perioada de furnizare a produselor, valoarea produselor furnizate in ultimii 3 ani. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificate/documente care atesta indeplinirea cerintei, si anume: certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar si/sau procese verbale de predare-primire si/sau Documente constatatoare emise de autoritatile contractante sau orice alte documente din care să reiasă îndeplinirea corespunzătoare a contractului.Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. Nota 1: Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a se adresa beneficiarului final al serviciilor pentru confirmarea experientei similare prezentat...

In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE, indicand in mod explicit, pentru fiecare contract prezentat, cel putin urmatoarele informatii necesare pentru a verifica modul de indeplinire a cerintei: denumirea contractului, beneficiarul, tipul produselor livrate, perioada de furnizare a produselor, valoarea produselor furnizate in ultimii 3 ani. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificate/documente care atesta indeplinirea cerintei, si anume: certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar si/sau procese verbale de predare-primire si/sau Documente constatatoare emise de autoritatile contractante sau orice alte documente din care să reiasă îndeplinirea corespunzătoare a contractului.Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. Nota 1: Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a se adresa beneficiarului final al serviciilor pentru confirmarea experientei similare prezentat...

III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

Proiectul va fi integral finanțat prin Fondul de Coeziune (FC). In vederea accelerării implementării proiectului, procedura de achiziţie se lanseaza cu clauza suspensivă, in vederea incadrarii in timpul limita de implementare al proiectelor din cadrul apelului POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19. Incheierea contractului de achiziţie publică este condiţionat de aprobarea finanţării din fonduri europene nerambursabile, semnarea contractului fiind posibilă doar în situatia în care dispoziţiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenţa legislaţiei privind finanţele publice.

In cazul în care, indiferent de motive, aprobarea finanţării din fonduri europene nerambursabile nu se realizează în termen de 180 zile de la depunerea ofertelor, Autoritatea Contractantă va aplica prevederile art. 212 alin.(1) lit.c) teza a II-a din Legea nr.98/2016, fiind imposibilă încheierea contractului de... detalii pe www.e-licitatie.ro

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 15/11/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 15/05/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 15/11/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Deoarece procedura aleasă este licitatie deschisa organizată integral prin mijloace electronice, eventualele clarificări se vor posta numai în SEAP la sectiunea "Întrebări", iar răspunsurile la clarificarile solicitate vor fi transmise de către Autoritatea Contractantă - Consiliul Judetean Prahova, numai prin intermediul SEAP. Riscurile neaccesării clarificărilor postate, revin operatorului economic. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire încărcate în SEAP operatorul economic trebuie să detină un program necesar vizualizării fisierelor semnate electronic (acest program este disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronică).

Modul în care se poate accesa DUAE în vederea completării de către operatorii economici interesati: În Documentatia de atribuire din Anuntul de participare. Răspunsurile la DUAE din partea operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant. Detalii cu privire la întocmirea DUAE se regăsesc, după autentificarea în sistem, în sectiunea ”Informatii DUAE - Ghid de completare DUAE”.

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

”Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestareConform prevederilor Legii nr.101/2016.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA Serviciul juridic contencios
Adresă: Bd. Republicii nr. 2-4
Localitate: Ploiesti
Cod poștal: 100066
Țară: România
E-mail: dir_juridic@cjph.ro
Telefon: +40 244514908
Fax: +40 244406700
Adresă internet: www.cjph.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
07/10/2021