Apie konkursus, susijusius su medicinos priemonių poreikiais, sužinosite COVID-19 skirtame mūsų puslapyje.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Prekės - 516209-2020

30/10/2020    S212

Belgija-Evere: Chemijos produktai

2020/S 212-516209

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: MRMP-S/AD — direction générale Material Resources — division marchés publics — section Support Systems — sous-section Corporate Support Systems
Nacionalinis registracijos Nr.: 0308.357.555_23
Adresas: Rue d'Evere 1
Miestas: Evere
NUTS kodas: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Pašto kodas: 1140
Šalis: Belgija
Asmuo ryšiams: Nathalie Robijns
El. paštas: nathalie.robijns@mil.be
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.mil.be/
Pirkėjo profilio adresas: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=391147
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=391147
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=MRMP-S%2FAD-21SD870-F02
Elektroninei komunikacijai reikalingos priemonės ir prietaisai, kurie nėra plačiai prieinami. Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie šių priemonių ir prietaisų suteikiama: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=32691
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)Pagrindinė veikla
Gynyba

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Un marché pluriannuel (48 mois) à bordereau de prix pour l’achat et la fourniture des produits d’entretien en bombe aérosol (sprays techniques)

Nuorodos numeris: MRMP-S/AD-21SD870-F02_0
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
24000000 Chemijos produktai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Un marché pluriannuel (48 mois) à bordereau de prix pour l’achat et la fourniture des produits d’entretien en bombe aérosol (sprays techniques).

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: BE BELGIQUE-BELGIË
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Voir appendice 1 à l'annexe D du CSCh.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Un marché pluriannuel (48 mois) à bordereau de prix pour l’achat et la fourniture des produits d’entretien en bombe aérosol (sprays techniques).

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 48
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:

Le contrat peut, sur l’initiative du service dirigeant, être prolongé pour une seule période n’excédant pas un an, à signifier par envoi recommandé.

II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Voir Paragraphe 5 du CSCh MRMP-S/AD nº 21SD870.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

Classe: N/A, catégorie: N/A.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 01/12/2020
Vietos laikas: 10:45
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Prancūzų kalba, Olandų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Pasiūlymas turi galioti iki: 01/06/2021
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 01/12/2020
Vietos laikas: 10:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Conseil d'État
Adresas: Rue de la Science 33
Miestas: Bruxelles
Pašto kodas: 1040
Šalis: Belgija
Telefonas: +32 22349611
Interneto adresas: www.raadvst-consetat.be
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
26/10/2020