Tjänster - 516572-2021

12/10/2021    S198

Sverige-Stockholm: Datainsamlings- och kollateringstjänster

2021/S 198-516572

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Post- och Telestyrelsen
Nationellt registreringsnummer: 202100-4359
Postadress: Box 5398
Ort: STOCKHOLM
Nuts-kod: SE11 Stockholm
Postnummer: 10249
Land: Sverige
Kontaktperson: Eva Angström
E-post: avtal@pts.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.pts.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afrpcdaspj&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afrpcdaspj&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Upphandling avseende datainsamling för Svensk telekommarknad och PTS Mobiltäcknings och bredbandskartläggning m.m.

Referensnummer: 21-8777
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72314000 Datainsamlings- och kollateringstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

PTS genomför en upphandling av avtal som bl.a. ska täcka följande behov: insamling av data, lagring av data, kvalitetssäkring av data samt verktyg för analys av data. Leverantören ska även bidra med förändring och utveckling samt tillhandahålla nödvändiga kringtjänster, t.ex. licenser, service, support och underhåll samt utbildning.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
72310000 Behandling av data
72316000 Dataanalys
72322000 Datahantering
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE11 Stockholm
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

PTS genomför en upphandling av avtal som bl.a. ska täcka följande behov: insamling av data, lagring av data, kvalitetssäkring av data samt verktyg för analys av data. Leverantören ska även bidra med förändring och utveckling samt tillhandahålla nödvändiga kringtjänster, t.ex. licenser, service, support och underhåll samt utbildning.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/04/2022
Slut: 31/05/2024
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 förlängning/ar á 12 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 08/11/2021
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 31/03/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 09/11/2021
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Stockholm
Ort: Stockholm
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
07/10/2021