Árubeszerzések - 516651-2020

30/10/2020    S212

Magyarország-Budapest: Kép

2020/S 212-516651

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MNB-Ingatlan Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_77954260
Postai cím: Szabadság tér 9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kiss Máté
E-mail: kiss.mate@meditkonzult.hu
Telefon: +36 17807811
Fax: +36 17978719
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.mnb.hu/a-jegybank/kozerdeku-adatok/szervezeti-szemelyzeti-adatok/gazdalkodo-szervezetek
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Ingatlankezelés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

29 db egyedi alkotás tulajdonjogának megszerzése

Hivatkozási szám: EKR000865342020
II.1.2)Fő CPV-kód
22312000 Kép
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

29 darab Frey Krisztián (Budapest, 1929 - Zürich, 1997) festőművésztől származó művészeti alkotás (festmény) beszerzése

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 109 663 780.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
22312000 Kép
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1054 Budapest, Szabadság tér 9.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Jelen eljárás tárgya az alábbi (eredeti) műtárgyak beszerzése:

1. Alkotó: Frey Krisztián

Alkotás címe: 03.12.71

Technika: olaj, vászon

Alkotás éve: 1971

2. Alkotó: Frey Krisztián

Alkotás címe: ABC

Technika: olaj, fotó, farost, deszka

Alkotás éve: 1970 körül

3. Alkotó: Frey Krisztián

Alkotás címe: Színes kalligráfia

Technika: olaj vászon

Alkotás éve: 1970 körül

4. Alkotó: Frey Krisztián

Alkotás címe: Ciri

Technika: olaj, farost

Alkotás éve: 1970-es évek

5. Alkotó: Frey Krisztián

Alkotás címe: 7 160/200

Technika: vegyes technika, papír

Alkotás éve: 1972

6. Alkotó: Frey Krisztián

Alkotás címe: Amíg a világ közepe vagyok

Technika: vegyes technika, farost

Alkotás éve: 1970 körül

7. Alkotó: Frey Krisztián

Alkotás címe: Magdi

Technika: olaj, vegyes technika, papír

Alkotás éve: 1990 körül

8. Alkotó: Frey Krisztián

Alkotás címe: Káró-Treff

Technika: olaj, vegyes technika, papír

Alkotás éve: 1990 körül

9. Alkotó: Frey Krisztián

Alkotás címe: Színes kalligráfia

Technika: olaj, vegyes technika, papír

Alkotás éve: 1990 körül

10. Alkotó: Frey Krisztián

Alkotás címe: Színes kalligráfia

Technika: vegyes technika, papír

Alkotás éve: 1990 körül

11. Alkotó: Frey Krisztián

Alkotás címe: Színes írás

Technika: vegyes technika, papír

Alkotás éve: 1995

12. Alkotó: Frey Krisztián

Alkotás címe: Barna-fekete kalligráfia

Technika: olaj, vegyes technika, papír

Alkotás éve: 1990 körül

13. Alkotó: Frey Krisztián

Alkotás címe: Színes kalligráfia

Technika: olaj, vegyes technika, papír

Alkotás éve: 1990 körül

14. Alkotó: Frey Krisztián

Alkotás címe: Színes kalligráfia

Technika: olaj, vegyes technika, papír

Alkotás éve: 1990 körül

15. Alkotó: Frey Krisztián

Alkotás címe: Színes kalligráfia

Technika: vegyes technika, papír

Alkotás éve: 1990 körül

16. Alkotó: Frey Krisztián

Alkotás címe: Színes kalligráfia

Technika: vegyes technika, papír

Alkotás éve: 1990 körül

17. Alkotó: Frey Krisztián

Alkotás címe: Sárga-fekete kalligráfia

Technika: olaj, vegyes technika, papír

Alkotás éve: 1990 körül

18. Alkotó: Frey Krisztián

Alkotás címe: Színes kalligráfia

Technika: vegyes technika, papír

Alkotás éve: 1990 körül

19. Alkotó: Frey Krisztián

Alkotás címe: Fekete-fehér kalligráfia

Technika: olaj, vegyes technika, papír

Alkotás éve: 1990 körül

20. Alkotó: Frey Krisztián

Alkotás címe: Színes kalligráfia

Technika: vegyes technika, papír

Alkotás éve: 1990 körül

21. Alkotó: Frey Krisztián

Alkotás címe: Fekete írás

Technika: olaj, vegyes technika, papír

Alkotás éve: 1991

22. Alkotó: Frey Krisztián

Alkotás címe: Őszi színek

Technika: vegyes technika, papír

Alkotás éve: 1992

23. Alkotó: Frey Krisztián

Alkotás címe: Színes kalligráfia

Technika: vegyes technika, papír

Alkotás éve: 1990 körül

24. Alkotó: Frey Krisztián

Alkotás címe: Színes kalligráfia

Technika: olaj, vegyes technika, papír

Alkotás éve: 1991

25. Alkotó: Frey Krisztián

Alkotás címe: Színes kalligráfia

Technika: olaj, vegyes technika, papír

Alkotás éve: 1990 körül

26. Alkotó: Frey Krisztián

Alkotás címe: FF

Technika: olaj, vászon

Alkotás éve: 1994

27. Alkotó: Frey Krisztián

Alkotás címe: Imaginación

Technika: olaj, vászon

Alkotás éve: 1994

28. Alkotó: Frey Krisztián

Alkotás címe: 95 IL

Technika: olaj, vászon

Alkotás éve: 1995

29. Alkotó: Frey Krisztián

Alkotás címe: Elmosódó emlékek (318)

Technika: olaj, vászon

Alkotás éve: 1965

Részletesen a műszaki leírásban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Felhívás II.2.5):

Ajánlatkérő az ajánlatot a „legalacsonyabb ár” értékelési szempont szerint értékeli a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint, figyelemmel a Kbt. 100. § (5) bekezdésére („Egy ajánlattevő ajánlattételre történő felhívása esetén a 76. § (5) bekezdése nem alkalmazandó.”)

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
    • a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
Magyarázat:

Kbt. 98. § „(2) Az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat kivételes esetben, ha

d) a szerződés egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg, mivel annak célja egyedi művészeti alkotás vagy művészi előadás létrehozása vagy ajánlatkérő általi megszerzése”

Jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező 29 darab műtárgy (festmény) az ajánlattételre felkért személy kizárólagos tulajdonában van, így azok tulajdonjogának megszerzése kizárólag hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás keretében történhet, a verseny biztosítása jelen esetben nem lehetséges. Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya szerinti festmények - nyilatkozata alapján - Kieselbach Galéria Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság kizárólagos tulajdonában vannak, a festmények kizárólag Kieselbach Galéria Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságtól vásárolhatóak meg, az ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, és a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgya a versenyt indokolatlanul szűkítő módon került meghatározásra.

A tárgyi hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kizárólag az egyedileg meghatározható művészeti alkotások ajánlatkérő általi megszerzésére irányul.

A művészeti alkotások fogalmát a Kbt. nem határozza meg, ellenben a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban:

Szjt.) 1. § (2) bekezdése példálózó jelleggel sorolja fel a művészeti alkotásokat:

Szjt. 1. §

„(2) Szerzői jogi védelem alá tartozik - függetlenül attól, hogy e törvény megnevezi-e - az irodalom, a tudomány és a művészet minden alkotása. Ilyen alkotásnak minősül különösen:

h) a rajzolás, festés, szobrászat, metszés, kőnyomás útján vagy más hasonló módon létrehozott alkotás és annak terve”

A felsorolás értelmében tehát a művészeti alkotás fogalmi körébe sorolhatóak a beszerzés tárgyát képező, az ajánlattételre felkért személy kizárólagos tulajdonában lévő festmények.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

29 db egyedi alkotás tulajdonjogának megszerzése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
15/10/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Kieselbach Galéria Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_60935223
Postai cím: Szent István körút 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
E-mail: gallery@kieselbach.hu
Telefon: +36 12693148
Internetcím: http://www.kieselbach.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 90 551 181.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 109 663 780.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A Közbeszerzési Hatóság HNT-00160/05/2020. iktatószámú döntése alapján a megjelölt hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott.

44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. §-a szerinti információk:

Nyertes ajánlattevő neve, adószáma:

Kieselbach Galéria Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1055 Budapest, Szent István krt. 5.)

Adószám

12483282-2-41

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148-149. §-ai szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. §-ának (3), (5) és (7) bekezdéseiben foglaltakra.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/10/2020