Szolgáltatások - 516942-2017

23/12/2017    S247    Ügynökségek - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Franciaország-Párizs: Technikai e-oktatási szolgáltatások az ESMA számára

2017/S 247-516942

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA)
Postai cím: 103 rue de Grenelle
Város: Paris
NUTS-kód: FR1
Postai irányítószám: 75007
Ország: Franciaország
E-mail: procurement@esma.europa.eu

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: www.esma.europa.eu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3159
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Technikai e-oktatási szolgáltatások az ESMA számára

Hivatkozási szám: PROC/2017/10
II.1.2)Fő CPV-kód
80420000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A pályázat célja egyetlen belépési ponton keresztül hozzáférhető e-oktatási katalógussal és képzésekkel rendelkező szolgáltató kiválasztása az ESMA számára technikai e-oktatás céljából.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 600 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: FR1
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

E-oktatási katalógus és kurzusok beszerzése az ESMA számára.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 600 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés változatlan feltételek mellett 3 alkalommal meghosszabbítható összesen legfeljebb 4 éves időtartamig.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szolgáltatás munkanyelve az angol és a francia.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 31/01/2018
Helyi idő: 15:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Angol, Bolgár, Dán, Német, Görög, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Lett, Litván, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Spanyol, Svéd, Cseh
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 01/02/2018
Helyi idő: 10:00
Hely:

ESMA — 103 rue de Grenelle 75007 Paris.

Információk a felhatalmazott személyekkel és a bontási eljárással kapcsolatban:

Az ajánlattevő 1 személyt jelölhet a részvételre, és erről legkésőbb az ajánlatok felbontása előtt 2 nappal értesítést kell küldeni a procurement@esma.europa.eu e-mail-címre

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Város: Luxembourg
Ország: Luxemburg

Internetcím: https://curia.europa.eu/

VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Európai ombudsman
Város: Strasbourg
Ország: Franciaország

Internetcím: https://www.ombudsman.europa.eu/

VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA)
Város: Paris
Ország: Franciaország
E-mail: procurement@esma.europa.eu
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
14/12/2017