Tavarat - 516960-2017

23/12/2017    S247

Luxemburg-Luxemburg: EIP - Tuotteiden toimittaminen EIP-ryhmän tietotekniseen infrastruktuuriin ja toimintaan liittyvien palvelujen tueksi

2017/S 247-516960

Hankintailmoitus

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan investointipankki (EIP)
Postiosoite: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Postitoimipaikka: Luxembourg
NUTS-koodi: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Postinumero: L-2950
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: cs-procurement@eib.org
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.eib.org
Hankkijaprofiilin osoite: http://www.eib.org/about/procurement/calls/op-1456.htm
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3153
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Talous- ja rahoitusasiat

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Tuotteiden toimittaminen EIP-ryhmän tietotekniseen infrastruktuuriin ja toimintaan liittyvien palvelujen tueksi

Viitenumero: OP-1456
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
30200000 Atk-laitteet ja -tarvikkeet
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tämän tarjouspyynnön kohteena on hankintakanavan perustaminen yksittäisiä laitteisto- ja ohjelmistotuotteita (ja niiden asentamista, ylläpitoa, integrointia ja oheispalveluja) varten. Tarkoituksena on tukea tietotekniikan loppukäyttäjä-, infrastruktuuri-, verkko- ja yhdennettyjä viestintäpalveluja sekä Euroopan investointipankin tietotekniikkaosaston vastaavien organisaatioyksikköjen toimia.

Rinnakkaiset puitesopimukset allekirjoitetaan enintään 3 tarjoajan kanssa.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 86 908 050.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
30200000 Atk-laitteet ja -tarvikkeet
30230000 Tietokoneisiin liittyvät laitteet ja varusteet
30210000 Tietojenkäsittelylaitteet (laitteisto)
32420000 Verkkolaitteisto
48000000 Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät
51610000 Tietokoneiden ja tietojenkäsittelylaitteiston asentaminen
72260000 Ohjelmistoihin liittyvät palvelut
50320000 PC:iden korjaus ja huolto
72610000 Tietokonetuki
72261000 Ohjelmistotuki
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Pääasiallinen suorituspaikka:

EIP:n toimitilat Luxemburgissa.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

EIP aikoo perustaa hankintakanavan ja ylläpitää sitä yksittäisten EIP:n käyttämien (eri kolmansien osapuolien toimittamien) laitteisto- ja ohjelmistotuotteiden hankkimista ja uusimista (ja niiden asentamista, ylläpitoa, integrointia ja oheispalveluja) varten solmimalla rinnakkaisen puitesopimuksen kilpailun uudelleenkäynnistämisellä enintään 3 toimittajan kanssa.

Hankintakanava toteutetaan seuraavia tuotteita sisältävänä tuoteluettelona:

– tietotekniset laitteistot,

– atk-ohjelmistot,

– oheispalvelut.

Lisätietoja on saatavilla hankinta-asiakirjoista.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 86 908 050.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 84
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

puitesopimus allekirjoitetaan aluksi 4 vuodeksi, ja se voidaan uusia 3 kertaa 1 lisävuodeksi kerrallaan (puitesopimuksen kokonaiskesto on enintään 7 vuotta).

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa
Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 3
Puitejärjestelyjen tapauksessa – perustelut, jos kesto on yli neljä vuotta: Kyseessä olevien tuotteiden saanti on olennaisen tärkeää EIP:lle, ja se voidaan parhaiten taata pitkäaikaisella kumppanuudella tarjoajien kanssa. Näin voidaan kehittää ja ylläpitää pitkäaikaista luottamusta sekä taata tuotto tarjoajien hankintakanavan perustamiseksi ja ylläpitämiseksi tekemille investoinneille.
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 05/03/2018
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Englanti
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 07/03/2018
Paikallinen aika: 11:00
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

tarjousten avaustilaisuuden kirjallinen pöytäkirja toimitetaan pyynnöstä tarjouksen jättäneille talouden toimijoille.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
VI.3)Lisätiedot:

Markkinoille pääsyä koskevat säännöt:

Tarjouspyyntömenettelyyn voivat osallistua samoin ehdoin kaikki luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt, jotka kuuluvat perussopimusten piiriin (tähän sisältyvät kaikki Euroopan unioniin rekisteröityneet taloudelliset toimijat ja kaikki Euroopan unionin kansalaiset).

EIP:n hankintasäännöt eivät kuulu julkisia hankintoja koskevan WTO:n monenvälisen sopimuksen (GPA – Government Procurement Agreement) piiriin.

Kolmansiin maihin (EU:n ulkopuoliset maat) sijoittautuneet tarjoajat eivät voi osallistua tähän tarjouspyyntöön, ellei kyseisen kolmannen maan ja Euroopan unionin välillä ole tehty kahdenvälistä tai erityistä kansainvälistä sopimusta julkisten hankintojen alalla. Mikäli tällaista sopimusta ei ole tehty tai sopimusta ei sovelleta tarjouspyynnön kohteena olevaan sopimustyyppiin, kolmansista maista peräisin olevat tarjoajat eivät voi osallistua menettelyyn. Lisätietoja on saatavilla myös osoitteesta http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/public-procurement/

Soveltuvia julkisia hankintoja koskevia kansainvälisiä sopimuksia ovat seuraavat:

— vakautus- ja assosiaatiosopimukset (SAA) seuraaviin maihin sijoittautuneiden talouden toimijoiden osalta: entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Albania, Montenegro, Serbia ja Bosnia ja Hertsegovina,

— ETA-sopimus seuraaviin maihin sijoittautuneiden talouden toimijoiden osalta: Islanti, Norja ja Liechtenstein.

Edellä kuvattuja markkinoille pääsyä koskevia sääntöjä sovelletaan yksittäisiin tarjoajiin ja tarjoajien konsortioihin. Tarjoajia pyydetään ottamaan huomioon, että markkinoille pääsyä koskevia sääntöjä ei sovelleta alihankkijoihin. Valintakelpoisten tarjoajien konsortio voi siis valita alihankkijan muusta kuin valintakelpoisesta maasta.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Muutosta on haettava 2 kuukauden kuluessa ilmoituksesta asianosaiselle tai, jos ilmoitus puuttuu, siitä päivästä, jona asia tuli hänen tietoonsa.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
15/12/2017