Għinna ntejbu s-sit web tat-TED billi timla l-istħarriġ qasir tagħna!

Fornituri - 516960-2017

23/12/2017    S247    Bank Ewropew tal-Investiment - Fornituri - Kuntratt pubbliku - Proċedura miftuħa 

il-Lussemburgu-Lussemburgu: BEI - Il-Provvista ta' prodotti b'appoġġ ta' servizzi tal-infrastruttura u l-operazzjonijiet tal-IT fil-Grupp tal-BEI

2017/S 247-516960

Avviż dwar kuntratt

Provvisti

Il-bażi ġuridika:

Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Bank Ewropew tal-Investiment
Indirizz postali: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Belt: Luxembourg
Kodiċi NUTS: LU000
Kodiċi postali: L-2950
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: cs-procurement@eib.org

Indirizz(i) tal-Internet:

Indirizz ewlieni: http://www.eib.org

Indirizz tal-profil tax-xerrej: http://www.eib.org/about/procurement/calls/op-1456.htm

I.2)Tagħrif dwar ksib konġunt
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3153
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Affarijiet ekonomiċi u finanzjarji

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Il-Provvista ta' prodotti b'appoġġ ta' servizzi tal-infrastruttura u l-operazzjonijiet tal-IT fil-Grupp tal-BEI

Numru ta' referenza: OP-1456
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
30200000
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Provvisti
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-għan ta' din is-sejħa għall-offerti huwa t-twaqqif ta' kanal tal-ksib għal prodotti speċifiċi tal-ħardwer u tas-softwer (u l-installazzjoni, il-manutenzjoni u l-integrazzjoni tagħhom u servizzi relatati) biex jappoġġja lill-utent finali, l-infrastruttura u n-netwerk tal-IT u servizzi tal-komunikazzjoni unifikati u l-attivitajiet tal-unitajiet organizzazzjonali rispettivi tad-Dipartiment tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni tal-Bank Ewropew tal-Investiment.

L-Oqfsa ta' Ftehim Multipli se jiġu ffirmati ma' massimu ta' 3 fornituri.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 86 908 050.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
30200000
30230000
30210000
32420000
48000000
51610000
72260000
50320000
72610000
72261000
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: LU000
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Il-bini tal-BEI fil-Lussemburgu.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Il-BEI għandu l-ħsieb li jwaqqaf u jżomm kanal ta' provvista għall-ksib u t-tiġdid ta' Prodotti speċifiċi tal-ħardwer u tas-softwer (u l-installazzjoni, il-manutenzjoni u l-integrazzjoni tagħhom u servizzi relatati) użati fil-BEI (fornuti minn diversi bejjiegħa ta' parti terza) b'massimu ta' 3 fornituri permezz ta' qafas ta' ftehim multiplu bil-ftuħ mill-ġdid tal-kompetizzjoni.

Il-kanal tal-provvista se jiġi pprovdut fil-forma ta' katalogu tal-prodotti li jikkonċernaw dawn li ġejjin:

- Ħardwer tal-IT,

- Softwer,

- Servizzi Relatati.

Għal iktar dettalji jekk jogħġbok irreferi għad-dokumenti tal-ksib.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 86 908 050.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 84
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

Il-qafas ta' ftehim se jkun iffirmat għal perijodu inizjali ta' 4 snin, li jista' jiġġedded 3 darbiet għal sena (1) addizzjonali kull darba (massimu totali ta' 7 snin).

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.12)Informazzjoni dwar katalogi elettroniċi
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.5)Informazzjoni dwar kuntratti riżervati
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.2)Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt:
III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’diversi operaturi
L-għadd massimu mistenni ta' parteċipanti fil-qafas ta' ftehim: 3
Fil-każ ta' ftehimiet qafas – ġustifikazzjoni għal kull tul ta' żmien li jaqbeż l-erba’ snin: Il-provvista tal-prodotti inkwistjoni hija kritika għall-BEI u tista' tiġi appoġġata bl-aħjar mod permezz ta' sħubija fit-tul mal-fornituri, fejn tinbena l-fiduċja u tinżamm fit-tul, kif ukoll jiġi żgurat ir-rendiment fuq l-investiment għall-fornituri, minħabba l-ispejjeż relatati mat-twaqqif u l-manutenzjoni tal-kanal tal-provvista.
IV.1.4)Informazzjoni dwar tnaqqis fl-għadd ta’ soluzzjonijiet jew offerti matul in-negozjati jew id-djalogu
IV.1.6)Informazzjoni dwar irkant elettroniku
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.1)Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 05/03/2018
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Ingliż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 07/03/2018
Ħin lokali: 11:00
Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Fuq talba, ir-rekord bil-miktub tal-ftuħ tal-offerti se jkun ipprovdut lill-operaturi ekonomiċi li tefgħu offerta.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: iva
VI.2)Informazzjoni dwar flussi ta' xogħol elettroniċi
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

Ir-regoli dwar l-aċċess għas-suq:

Is-sehem f'din is-sejħa għall-offerti huwa miftuħ fuq termini ndaqs lill-persuni kollha naturali u legali li jaqgħu taħt l-ambitu tat-Trattati tal-UE (dan jinkludi l-operaturi ekonomiċi kollha rreġistrati fl-UE u ċ-ċittadini kollha tal-UE).

Il-proċeduri għall-ksib tal-BEI mhumiex koperti mill-Ftehim Multilaterali dwar l-Akkwisti Pubbliċi tad-WTO (GPA).

Dawk li jitfgħu l-offerti li huma stabbiliti f'pajjiżi terzi (pajjiżi li mhumiex fl-UE) ma għandhomx id-dritt li jieħdu sehem f'din is-sejħa għall-offerti sakemm ma jkunx hemm ftehimiet internazzjonali bilaterali jew speċjali fil-qasam tal-ksib pubbliku bejn pajjiż terz u l-Unjoni Ewropea fis-seħħ. Fil-każ li ma jkunx hemm tali ftehim jew il-ftehim ma jgħoddx għat-tip ta' kuntratti maħruġa għall-offerti, dawk li jitfgħu l-offerti minn pajjiżi terzi mhumiex eliġibbli li jieħdu sehem. Għal aktar dettalji jekk jogħġbok ara wkoll http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/public-procurement/.

Il-ftehimiet internazzjonali rilevanti fil-qasam tal-ksib pubbliku huma:

— Il-Ftehimiet ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni għall-operaturi ekonomiċi mwaqqfa fl-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, l-Albanija, il-Montenegro, is-Serbja u l-Bożnija-Ħerzegovina,

— il-Ftehim taż-ŻEE għall-operaturi ekonomiċi mwaqqfa fl-Iżlanda, in-Norveġja u l-Liechtenstein.

Ir-regoli ta' aċċess għas-suq imsemmija hawn fuq jgħoddu għal dawk li jitfgħu l-offerti bħala individwi kif ukoll sħab f'konsorzju ta' dawk li jitfgħu l-offerti. Wieħed għandu jinnota wkoll li r-regoli ta' aċċess għas-suq ma jgħoddux għas-sottokuntratturi, jiġifieri konsorzju eliġibbli ta' dawk li jitfgħu l-offerti jistgħu jagħżlu sottokuntrattur minn pajjiż mhux eliġibbli.

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100

Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Fi żmien xahrejn (2) mill-avviż lil dak li jagħmel it-talba, jew, fl-assenza ta' dan, mill-jum li fih sar magħruf.

VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
15/12/2017