Služby - 516961-2017

23/12/2017    S247

Lucembursko-Lucemburk: EIB - Poskytování externích zaměstnanců a služeb na podporu IT infrastruktury a operačních služeb ve skupině EIB

2017/S 247-516961

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská investiční banka (EIB)
Poštovní adresa: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
PSČ: L-2950
Země: Lucembursko
E-mail: cs-procurement@eib.org
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.eib.org
Adresa profilu zadavatele: http://www.eib.org/about/procurement/calls/op-1455.htm
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3152
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Hospodářské a finanční záležitosti

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Poskytování externích zaměstnanců a služeb na podporu IT infrastruktury a operačních služeb ve skupině EIB

Spisové číslo: OP-1455
II.1.2)Hlavní kód CPV
72000000 Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem této výzvy k podávání nabídek je poskytování externích zaměstnanců a specifických služeb na podporu činností příslušných organizačních složek oddělení informačních technologií (IT) Evropské investiční banky.

Tato výzva k podávání nabídek je rozdělena do 3 různých položek, přičemž každá položka představuje odlišnou technickou oblast a rozsah:

— položka č. 1: Poskytování zaměstnanců a služeb na podporu služeb pro koncové uživatele IT a služeb správy identit a přístupů v prostorách skupiny EIB v Lucemburku a v jejích externích kancelářích po celém světě,

— položka č. 2: Poskytování zaměstnanců a služeb na podporu operací IT infrastruktury v prostorách skupiny EIB v Lucemburku,

— položka č. 3: Poskytování zaměstnanců a služeb na podporu operací sítí IT a jednotné komunikace v prostorách skupiny EIB v Lucemburku.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 123 864 620.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro Maximální počet částí: 3
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Poskytování zaměstnanců a služeb na podporu služeb pro koncové uživatele IT a služeb správy identit a přístupů v prostorách skupiny EIB v Lucemburku a v jejích externích kancelářích po celém světě

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
72250000 Systémové a podpůrné služby
72253000 Help desk a podpůrné služby
72253200 Systémová podpora
72261000 Podpora programového vybavení
72253100 Help desk
72212516 Vývoj programového vybavení pro výměnné systémy
72212650 Vývoj programového vybavení pro operační systém osobního počítače (PC)
72500000 Výpočetní služby
72510000 Počítačové řízení
72540000 Modernizace počítačů
72600000 Výpočetní podpora a poradenské služby
72610000 Výpočetní podpora
72611000 Technická výpočetní podpora
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: LU00 Luxembourg (Grand-Duché)
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Zejména na místě v prostorách EIB v Lucembursku a v jejích externích kancelářích po celém světě a na dálku v rámci pohotovostní služby nebo prostřednictvím tzv. „nearshoringu“.

II.2.4)Popis zakázky:

1 rámcová dohoda bude podepsána s jedním poskytovatelem služeb.

Položka č. 1 zahrnuje tyto oblasti:

— služby podpory v první a druhé linii v rámci asistenční služby,

— klientské služby podpory pro koncové uživatele,

— služby správy aktiv v rámci služeb pro koncové uživatele,

— služby správy aktiv pro cenné papíry v rámci služeb pro koncové uživatele,

— služby podpory externích kanceláří,

— inženýrské služby pro koncové uživatele,

— inženýrské služby pro aplikace serveru Microsoft,

— služby správy identit a přístupů.

Služby budou poskytovány prostřednictvím zástupců na místě, pokud nebude uvedeno jinak.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 62 181 090.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 84
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Rámcová smlouva bude podepsána na počáteční dobu 4 roky s možností 3 prodloužení, z nichž každé bude trvat 1 rok (celkem maximálně 7 let).

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Poskytování zaměstnanců a služeb na podporu operací IT infrastruktury

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
72100000 Poradenské služby v oblasti technického vybavení počítačů
72110000 Poradenské služby v oblasti výběru technického vybavení počítačů
72120000 Poradenské služby v oblasti obnovy technického vybavení počítačů po havárii
72222300 Služby informačních technologií
72228000 Poradenské služby v oblasti integrace technického vybavení počítačů
72220000 Systémové a technické poradenské služby
72240000 Analýza systémů a programovací služby
72246000 Systémové poradenství
72253200 Systémová podpora
72254100 Testování systémů
72252000 Počítačová archivace
72317000 Ukládání dat
72910000 Zálohování počítačů
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Zejména na místě v prostorách EIB v Lucembursku a v jejích externích kancelářích po celém světě a na dálku v rámci pohotovostní služby nebo prostřednictvím tzv. „nearshoringu“.

II.2.4)Popis zakázky:

1 rámcová dohoda bude podepsána s jedním poskytovatelem služeb.

Položka č. 2 zahrnuje poskytování zaměstnanců a služeb na podporu služeb IT infrastruktury v prostorách skupiny EIB v Lucemburku.

Operace IT infrastruktury pokrývají činnosti v následujících oblastech:

— inženýrské a administrační služby serverových operačních systémů,

— Linux (včetně Red Hat), Unix, Windows,

— virtualizační inženýrské a administrační služby.

VMware, Hyper-V.

— Ukládací a zálohovací inženýrské a administrační služby,

— inženýrské a administrační služby infrastruktury aplikací.

LDAP, SCOM, DNS, DHCP, NFS.

— Inženýrské a administrační služby monitorování, plánování, automatizace a instrumentace,

— služby operací infrastruktury,

— služby podpory datového centra a správy infrastruktury,

— služba návrhu a architektury infrastrukturních technologií.

Služby budou poskytovány prostřednictvím inženýrů na místě, pokud nebude uvedeno jinak.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 50 448 650.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 84
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Rámcová smlouva bude podepsána na počáteční dobu 4 roky s možností 3 prodloužení, z nichž každé bude trvat 1 rok (celkem maximálně 7 let).

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Poskytování zaměstnanců a služeb na podporu operací sítí IT a jednotné komunikace

Část č.: 3
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
72250000 Systémové a podpůrné služby
72220000 Systémové a technické poradenské služby
72228000 Poradenské služby v oblasti integrace technického vybavení počítačů
72253200 Systémová podpora
72254100 Testování systémů
72315000 Správa a podpora datových sítí
72315100 Podpora datových sítí
72315200 Správa datových sítí
72511000 Programové vybavení pro správu sítě
72700000 Počítačové sítě
72710000 Místní počítačové sítě
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Zejména na místě v prostorách EIB v Lucembursku a v jejích externích kancelářích po celém světě a na dálku v rámci pohotovostní služby nebo prostřednictvím tzv. „nearshoringu“.

II.2.4)Popis zakázky:

1 rámcová dohoda bude podepsána s jedním poskytovatelem služeb.

Položka č. 3 zahrnuje poskytování operací IT infrastruktury v těchto oblastech:

— služby síťové infrastruktury,

— služby návrhu a architektury sítí a jednotné komunikace,

— služby jednotné komunikační technologie.

Služby budou poskytovány prostřednictvím inženýrů na místě, pokud nebude uvedeno jinak.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 11 234 880.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v dnech: 84
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Rámcová smlouva bude podepsána na počáteční dobu 4 roky s možností 3 prodloužení, z nichž každé bude trvat 1 rok (celkem maximálně 7 let).

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s několika účastníky
V případě rámcových smluv – odůvodnění překročení čtyřleté doby trvání: Tyto služby jsou pro EIB zásadní, což lze nejlépe řešit navázáním dlouhodobého partnerství s poskytovatelem služeb, v rámci něhož je dlouhodobě budována a udržována důvěra, jakož i zajištěna návratnost investic pro poskytovatele služeb v souvislosti s náklady souvisejícími s (i) přechodem (na začátku a na konci rámcové smlouvy), (ii) mobilizací (nábor a školení)
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 05/03/2018
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 07/03/2018
Místní čas: 11:00
Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Na požádání bude hospodářským subjektům, které podají nabídku, poskytnut písemný zápis z otevírání nabídek.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ano
VI.3)Další informace:

Pravidla přístupu na trh:

Účast v tomto nabídkovém řízení je otevřena za stejných podmínek pro všechny fyzické a právnické osoby, které spadají do oblasti působnosti EU smluv (to zahrnuje všechny hospodářské subjekty registrované v EU a všechny občany EU).

Na postupy zadávání zakázek EIB se nevztahuje mnohostranná Dohoda WTO o vládních zakázkách (GPA).

Uchazeči se sídlem ve třetích zemích (země mimo EU) nemají právo účastnit se této výzvy k podávání nabídek, pokud neexistují dvoustranné nebo zvláštní mezinárodní dohody v oblasti zadávání veřejných zakázek mezi třetí zemí a Evropskou unií. V případě, že taková dohoda neexistuje nebo se dohoda nevztahuje na druh nabízených nabídek, uchazeči ze třetích zemí nemají nárok na účast. Další podrobnosti naleznete také na adrese http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/public-procurement/

Příslušné mezinárodní dohody v oblasti zadávání veřejných zakázek jsou:

— dohody o stabilizaci a přidružení pro hospodářské subjekty se sídlem v Bývalé jugoslávské republice Makedonii, Albánii, Černé Hoře, Srbsku a Bosně a Hercegovině,

— dohoda o EHP pro hospodářské subjekty se sídlem na Islandu, v Norsku a v Lichtenštejnsku.

Výše uvedená pravidla přístupu na trh se vztahují na jednoho uchazeče, jakož i na partnery v konsorciu uchazečů. Je třeba poznamenat, že pravidla přístupu na trh se nevztahují na subdodavatele, tj. konsorcium oprávněných uchazečů si může zvolit subdodavatele z neoprávněné země.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Ve lhůtě 2 měsíců od oznámení žalobci nebo, není-li k dispozici, ode dne, kdy vstoupilo ve známost.

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
15/12/2017