Palvelut - 516961-2017

23/12/2017    S247

Luxemburg-Luxemburg: EIP - Ulkoisen henkilöstön ja ulkoisten palvelujen toimittaminen EIP-ryhmän tietotekniseen infrastruktuuriin ja toimintaan liittyvien palvelujen tueksi

2017/S 247-516961

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan investointipankki (EIP)
Postiosoite: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Postitoimipaikka: Luxembourg
NUTS-koodi: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Postinumero: L-2950
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: cs-procurement@eib.org
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.eib.org
Hankkijaprofiilin osoite: http://www.eib.org/about/procurement/calls/op-1455.htm
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3152
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Talous- ja rahoitusasiat

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Ulkoisen henkilöstön ja ulkoisten palvelujen toimittaminen EIP-ryhmän tietotekniseen infrastruktuuriin ja toimintaan liittyvien palvelujen tueksi

Viitenumero: OP-1455
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72000000 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tähän tarjouspyyntöön kuuluu ulkoisten henkilöstön jäsenien ja yksittäisten palvelujen toimittaminen tukemaan Euroopan investointipankin tietotekniikkaosaston vastaavien organisaatioyksikköjen toimintaa.

Tarjouspyyntö on jaettu 3 erilliseen erään, joista kukin koskee eri tekniikan alaa ja joista kullakin on eri kattavuus:

— erä 1: henkilöstön ja palvelujen toimittaminen tukemaan IT-loppukäyttäjä- sekä tunnistus- ja pääsynhallintapalveluja EIP-ryhmän toimitiloissa Luxemburgissa ja sen ulkoisissa toimitiloissa eri puolilla maailmaa,

— erä 2: henkilöstön ja palvelujen toimittaminen tukemaan IT-infrastruktuuriin liittyvää toimintaa EIP-ryhmän toimitiloissa Luxemburgissa,

— erä 3: henkilöstön ja palvelujen toimittaminen tukemaan IT-verkko- ja yhdennettyä viestintätoimintaa EIP-ryhmän toimitiloissa Luxemburgissa.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 123 864 620.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea osien enimmäismäärä: 3
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Henkilöstön ja palvelujen toimittaminen tukemaan IT-loppukäyttäjä- sekä tunnistus- ja pääsynhallintapalveluja EIP-ryhmän toimitiloissa Luxemburgissa ja sen ulkoisissa toimitiloissa eri puolilla maailmaa

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
72250000 Järjestelmä- ja tukipalvelut
72253000 Help desk -palvelut ja tukipalvelut
72253200 Järjestelmien tukipalvelut
72261000 Ohjelmistotuki
72253100 Help desk -palvelut
72212516 Tiedonvaihto-ohjelmistojen kehittämispalvelut
72212650 Henkilökohtaisten tietokoneiden (PC) käyttöjärjestelmäohjelmistojen kehittämispalvelut
72500000 Tietokonepalvelut
72510000 Tietokoneisiin liittyvät hallintopalvelut
72540000 Laitteiston tasonnostopalvelut
72600000 Tietotekniset tuki- ja neuvontapalvelut
72610000 Tietokonetuki
72611000 Tietokoneisiin liittyvät tekniset tukipalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU00 Luxembourg (Grand-Duché)
Pääasiallinen suorituspaikka:

pääasiassa paikan päällä EIP:n toimitiloissa Luxemburgissa ja sen ulkoisissa toimitiloissa eri puolilla maailmaa sekä toimipaikan ulkopuolella päivystyspalvelujen tai lähialueilta käsin suoritettavien palvelujen osalta.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

1 valitun hakijan kanssa allekirjoitetaan 1 puitesopimus.

Erä 1 koskee palveluja seuraavilla aloilla:

— käyttötuen ensimmäisen ja toisen tason tukipalvelut,

— loppukäyttäjille tarkoitettu asiakastukipalvelu,

— loppukäyttäjien huoltopalvelun resurssienhallintapalvelut,

— loppukäyttäjien huoltopalvelun resurssienhallintapalvelut varastojen osalta,

— ulkoiset toimistotukipalvelut,

— loppukäyttäjille suunnatut suunnittelupalvelut,

— Microsoft-palvelinsovelluksiin liittyvät suunnittelupalvelut,

— tunnistus- ja pääsynhallintapalvelut.

Palvelut toimitetaan paikalla olevien toimihenkilöiden toimesta, jollei muuta ole määritetty.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 62 181 090.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 84
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

puitesopimus allekirjoitetaan aluksi 4 vuodeksi, ja se voidaan uusia 3 kertaa 1 lisävuodeksi kerrallaan (puitesopimuksen kokonaiskesto on enintään 7 vuotta).

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Henkilöstön ja palvelujen toimittaminen tukemaan IT-infrastruktuuriin liittyvää toimintaa

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
72100000 Tietokonelaitteistoa koskevat konsulttipalvelut
72110000 Tietokonelaitteiston valintaa koskevat konsulttipalvelut
72120000 Tietokonelaitteiston elvytystä koskevat konsulttipalvelut
72222300 Tietotekniikkapalvelut
72228000 Tietokonelaitteiston integrointia koskevat konsulttipalvelut
72220000 Järjestelmiä ja tekniikkaa koskevat konsulttipalvelut
72240000 Järjestelmäanalyysi- ja ohjelmointipalvelut
72246000 Järjestelmiä koskevat konsulttipalvelut
72253200 Järjestelmien tukipalvelut
72254100 Järjestelmien testauspalvelut
72252000 Tietotekniset arkistointipalvelut
72317000 Tietojen tallennuspalvelut
72910000 Tietokonejärjestelmän varmistus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Pääasiallinen suorituspaikka:

pääasiassa paikan päällä EIP:n toimitiloissa Luxemburgissa ja sen ulkoisissa toimitiloissa eri puolilla maailmaa sekä toimipaikan ulkopuolella päivystyspalvelujen tai lähialueilta käsin suoritettavien palvelujen osalta.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

1 valitun hakijan kanssa allekirjoitetaan 1 puitesopimus.

Erä 2 koskee henkilöstön ja palvelujen toimittamista tukemaan IT-infrastruktuuriin liittyvää toimintaa EIP-ryhmän toimitiloissa Luxemburgissa.

Tietoteknistä infrastruktuuria koskeviin toimiin sisältyvät seuraavien alojen toimet:

— palvelinkäyttöjärjestelmiin liittyvät suunnittelu- ja hallintapalvelut,

— Linux (mukaan luettuna Red Hat), Unix, Windows,

— virtualisointiin liittyvät suunnittelu- ja hallintapalvelut.

VMware, Hyper-V.

— tallennukseen ja varmuuskopiointiin liittyvät suunnittelu- ja hallintapalvelut,

— infrastruktuurisovelluksiin liittyvät suunnittelu- ja hallintapalvelut.

LDAP, SCOM, DNS, DHCP, NFS.

— valvontaan, aikataulutukseen, automaatioon ja kokonaisuuden johtamiseen liittyvät suunnittelu- ja hallintapalvelut,

— infrastruktuurin toimintaan liittyvät palvelut,

— tietokeskuksen tukipalvelut ja infrastruktuurin resurssien hallintapalvelut,

— infrastruktuuriteknologian suunnittelu- ja arkkitehtuuripalvelut.

Palvelut toimitetaan paikalla olevien insinöörien avulla, jollei muuta ole määritetty.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 50 448 650.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 84
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

puitesopimus allekirjoitetaan aluksi 4 vuodeksi, ja se voidaan uusia 3 kertaa 1 lisävuodeksi kerrallaan (puitesopimuksen kokonaiskesto on enintään 7 vuotta).

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Henkilöstön ja palvelujen toimittaminen tukemaan IT-verkko- ja yhdennettyä viestintätoimintaa

Osa nro: 3
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
72250000 Järjestelmä- ja tukipalvelut
72220000 Järjestelmiä ja tekniikkaa koskevat konsulttipalvelut
72228000 Tietokonelaitteiston integrointia koskevat konsulttipalvelut
72253200 Järjestelmien tukipalvelut
72254100 Järjestelmien testauspalvelut
72315000 Dataverkon hallinta- ja tukipalvelut
72315100 Tietoverkkotukipalvelut
72315200 Tietoverkon hallintapalvelut
72511000 Verkonhallintaohjelmistoihin liittyvät palvelut
72700000 Tietokoneverkkopalvelut
72710000 Lähiverkkopalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Pääasiallinen suorituspaikka:

pääasiassa paikan päällä EIP:n toimitiloissa Luxemburgissa ja sen ulkoisissa toimitiloissa eri puolilla maailmaa sekä toimipaikan ulkopuolella päivystyspalvelujen tai lähialueilta käsin suoritettavien palvelujen osalta.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

1 valitun hakijan kanssa allekirjoitetaan 1 puitesopimus.

Erän 3 kohteena ovat IT-verkon toimintaan liittyvät palvelut seuraavilla aloilla:

— verkkoinfrastruktuuriin liittyvät palvelut,

— verkkoon ja yhdennettyyn viestintään liittyvät suunnittelu- ja arkkitehtuuripalvelut,

— yhdennetyn viestintäteknologian palvelut.

Palvelut toimitetaan paikalla olevien insinöörien avulla, jollei muuta ole määritetty.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 11 234 880.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto päivinä: 84
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

puitesopimus allekirjoitetaan aluksi 4 vuodeksi, ja se voidaan uusia 3 kertaa 1 lisävuodeksi kerrallaan (puitesopimuksen kokonaiskesto on enintään 7 vuotta).

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa
Puitejärjestelyjen tapauksessa – perustelut, jos kesto on yli neljä vuotta: Kyseessä olevat palvelut ovat olennaisen tärkeitä EIP:lle, ja niitä voidaan toimittaa parhaiten pitkäaikaisella kumppanuudella palveluntarjoajan kanssa. Näin voidaan kehittää ja ylläpitää pitkäaikaista luottamusta sekä taata tuotto palveluntarjoajien (i) siirtymävaihetta (puitesopimuksen alussa ja lopussa) ja (ii) käyttöönottoa (rekrytointi ja koulutus) varten tekemille investoinneille.
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 05/03/2018
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Englanti
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 07/03/2018
Paikallinen aika: 11:00
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

tarjousten avaustilaisuuden kirjallinen pöytäkirja toimitetaan pyynnöstä tarjouksen jättäneille talouden toimijoille.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
VI.3)Lisätiedot:

Markkinoille pääsyä koskevat säännöt:

Tarjouspyyntömenettelyyn voivat osallistua samoin ehdoin kaikki luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt, jotka kuuluvat perussopimusten piiriin (tähän sisältyvät kaikki Euroopan unioniin rekisteröityneet taloudelliset toimijat ja kaikki Euroopan unionin kansalaiset).

EIP:n hankintasäännöt eivät kuulu julkisia hankintoja koskevan WTO:n monenvälisen sopimuksen (GPA – Government Procurement Agreement) piiriin.

Kolmansiin maihin (EU:n ulkopuoliset maat) sijoittautuneet tarjoajat eivät voi osallistua tähän tarjouspyyntöön, ellei kyseisen kolmannen maan ja Euroopan unionin välillä ole tehty kahdenvälistä tai erityistä kansainvälistä sopimusta julkisten hankintojen alalla. Mikäli tällaista sopimusta ei ole tehty tai sopimusta ei sovelleta tarjouspyynnön kohteena olevaan sopimustyyppiin, kolmansista maista peräisin olevat tarjoajat eivät voi osallistua menettelyyn. Lisätietoja on saatavilla myös osoitteesta http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/public-procurement/

Soveltuvia julkisia hankintoja koskevia kansainvälisiä sopimuksia ovat seuraavat:

— vakautus- ja assosiaatiosopimukset (SAA) seuraaviin maihin sijoittautuneiden talouden toimijoiden osalta: entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Albania, Montenegro, Serbia ja Bosnia ja Hertsegovina,

— ETA-sopimus seuraaviin maihin sijoittautuneiden talouden toimijoiden osalta: Islanti, Norja ja Liechtenstein.

Edellä kuvattuja markkinoille pääsyä koskevia sääntöjä sovelletaan yksittäisiin tarjoajiin ja tarjoajien konsortioihin. Tarjoajia pyydetään ottamaan huomioon, että markkinoille pääsyä koskevia sääntöjä ei sovelleta alihankkijoihin. Valintakelpoisten tarjoajien konsortio voi siis valita alihankkijan muusta kuin valintakelpoisesta maasta.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Muutosta on haettava 2 kuukauden kuluessa ilmoituksesta asianosaiselle tai, jos ilmoitus puuttuu, siitä päivästä, jona asia tuli hänen tietoonsa.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
15/12/2017