Árubeszerzések - 51703-2017

10/02/2017    S29    - - Árubeszerzések - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Tárgyalásos eljárás hirdetmény közzététele nélkül 

Magyarország-Budapest: Kép

2017/S 029-051703

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Magyar Nemzeti Bank
AK04799
Szabadság tér 8–9.
Budapest
1054
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ketlerné Koósz Gabriella
Telefon: +36 14282600/1276
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Fax: +36 14298000
NUTS-kód: HU101

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnb.hu

A felhasználói oldal címe: http://kozbeszerzes.mnb.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: jegybanki tevékenység

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Értéktár program – Csernus Tibor 6 festményének beszerzése.

Hivatkozási szám: KBE/157/2016
II.1.2)Fő CPV-kód
22312000
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Ajánlatkérő a beszerzés tárgyát képező, Csernus Tibor 6 db festményének tulajdonjogát kívánja megszerezni a tulajdonostól a jelen közbeszerzési eljárás keretében.

Csernus Tibor Kossuth -díjas magyar grafikus és festő alább megjelölt művei (festményei) együttesen:

1./ Kékrops Lányai – 1985/86, olaj vászon,200x200;

2./ Atalanta és Hippomenész – 1986, olaj vászon,165x200;

3./ József És Testvérei – 1987, olaj vászon,120x145;

4./ Cím Nélkül – 1987, olaj vászon,180x150;

5./ Absolom – 1987, olaj vászon,190x160;

6./ Csendélet szilvákkal – 1983, olaj vászon,120x175.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 880 000.00 EUR
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
39298500
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU222
A teljesítés fő helyszíne:

A szerződésben meghatározott helyszínen.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Ajánlatkérő a beszerzés tárgyát képező, Csernus Tibor 6 db festményének tulajdonjogát kívánja megszerezni a tulajdonostól a jelen közbeszerzési eljárás keretében.

Csernus Tibor Kossuth -díjas magyar grafikus és festő alább megjelölt művei (festményei) együttesen:

1./ Kékrops lányai – 1985/86, olaj vászon,200x200;

2./ atalanta és Hippomenész – 1986, olaj vászon,165x200;

3./ józsef és testvéreI – 1987, olaj vászon,120x145;

4./ cím nélkül – 1987, olaj vászon,180x150;

5./ absolom – 1987, olaj vászon,190x160;

6./ csendélet szilvákkal – 1983, olaj vászon,120x175.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
    • a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
Magyarázat:

Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 98. § (2) bekezdés d) pontjára hivatkozva folytatta le, tekintettel arra, hogy a szerződés kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel megköthető, mivel annak célja egyedi művészeti alkotás vagy művészi előadás létrehozása vagy ajánlatkérő általi megszerzése.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Adásvételi szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
25/01/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Kreinbacher József Péter
Fő u. 79. fsz. 1.
Vaskeresztes
9795
Magyarország
NUTS-kód: HU222
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 880 000.00 EUR
A szerződés/rész végleges összértéke: 880 000.00 EUR
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevő neve: Kreinbacher József Péter.

Ajánlattevő címe:9795 Vaskeresztes, Fő u. 79. fsz. 1.

Adóazonosító száma: 8365554178.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
08/02/2017