Suministros - 517037-2018

23/11/2018    S226

Sverige-Jönköping: Livsmedel, drycker, tobak o d

2018/S 226-517037

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Varor

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2018/S 217-495843)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Jönköpings kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0530
Postadress: Stadskontoret
Ort: Jönköping
Nuts-kod: SE211 Jönköpings län
Postnummer: 551 89
Land: Sverige
Kontaktperson: Caroline Axelsson
E-post: caroline.axelsson@jonkoping.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.jonkoping.se/stadskontoret

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Livsmedel

Referensnummer: 16/350
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
15000000 Livsmedel, drycker, tobak o d
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Avtal för inköp hos grossist av kolonial, djupfryst, färskt kött och chark.

Inledning

Jönköpings kommun (Beställaren) inbjuder anbudsgivare (Leverantör) att lämna anbud avseende livsmedel till framförallt skolor, förskolor och äldreomsorg inom Jönköpings kommun. Jönköpings kommun har tecknat avtal med en distributör som ska utföra samtliga leveranser av livsmedel mellan distributörens distributionscentral i Jönköping och Jönköping kommuns enheter.

Omfattning

Upphandlingen avser livsmedel inom områdena kolonial, allt djupfryst, färskt kött och chark.

Jönköpings kommun är även Fair Trade City och arbetar aktivt med att öka andelen rättvisemärkta varor.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
21/11/2018
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 217-495843

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 25/01/2019
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 28/01/2019
Lokal tid: 00:00
VII.2)Övriga upplysningar: