Szolgáltatások - 517400-2019

31/10/2019    S211

Magyarország-Budapest: Rendezvényszervezési szolgáltatások

2019/S 211-517400

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_45386071
Postai cím: Margit körút 15–17.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Barna Orsolya
E-mail: barnao@barnao.hu
Telefon: +36 12347124
Fax: +36 12351048
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kbka.org
A felhasználói oldal címe: http://www.kbka.org
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Környezetvédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Rendezvényszervezési szolgáltatás vásárlása

Hivatkozási szám: EKR000760092019
II.1.2)Fő CPV-kód
79952000 Rendezvényszervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási keretszerződés keretében "Rendezvényszervezési és kapcsolódó szolgáltatások vásárlása a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány számára"

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 250 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79950000 Kiállítás, vásár és kongresszusszervezési szolgáltatások
79951000 Szemináriumszervezési szolgáltatások
79952100 Kulturálisesemény-szervezési szolgáltatások
79953000 Fesztiválszervezési szolgáltatások
79955000 Divatbemutató-rendezési szolgáltatások
79956000 Vásár- és kiállításszervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1013 Budapest, Döbrentei u. 2. V. em.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási keretszerződés keretében "Rendezvényszervezési és kapcsolódó szolgáltatások vásárlása a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány számára"

Nyertes ajánlattevő feladata:

Az ajánlattevő feladata különféle rendezvények megszervezése, teljes körű előkészítése és lebonyolítása budapesti és vidéki helyszíneken az ajánlatkérő/megrendelő által megadott megrendelések alapján. Rendezvényszervezési feladatok a megrendelt rendezvény jellegétől függően különösen – de nem teljességgel – az alábbi feladatokat foglalják magukban:

— A rendezvény és a rendezvényhelyszín teljes körű előkészítése, különösen

— Catering biztosítása a pénzügyi ajánlatnak megfelelően. Az egyes tételeket az árajánlatnak megfelelően kell beárazni,

— Szálláshelyek biztosítása MAGYARORSZÁGon és külföldön,

— A rendezvény résztvevőinek meghívásával kapcsolatos teljes körű előkészítő és lebonyolító tevékenység magyar, ill. szükség esetén angol nyelven

— A helyszíneken a szükséges bonyolító szakemberek (rendezvényszervező, hostess, stb.) biztosítása a rendezvény jellegéhez és nagyságához mérten az ajánlatkérő/megrendelő által meghatározott megrendelésnek megfelelően,

— Technikai eszközök (fény- és hangtechnika, tolmács berendezés, hangrögzítés, stb.) biztosítása, helyszínre szállítása és üzemeltetése, a felépítés és bontás teljes körű elvégzése,

— A rendezvényhez kapcsolódó szakmai, valamint alternatív programok biztosítása, közreműködők, előadók, moderátorok, tolmács leszervezése (kivétel az ajánlatkérő/megrendelő által megjelölt előadók),

— A rendezvényekhez kapcsolódó dekorációs- és szóróanyagok tervezése, gyártatása és leszállítása a rendezvény helyszínére,

— A rendezvényekhez kapcsolódó ajándéktárgyak megterveztetése, kiviteleztetése, beszerzése,

— Az adott rendezvényekhez kapcsolódó kulturális események szervezése, jegyek biztosítása színházi és egyéb kulturális eseményeken,

— Rendezvényekhez szorosan kapcsolódó kreatív stratégiák és tervek készítése, megvalósítása, kreatív tervezési, gyártási, gyártás-előkészítési feladatok elvégzése,

— Rendezvényekhez kapcsolódó PR és sajtókapcsolati feladatok, valamint sajtórendezvények szervezése, technika biztosítása,

— Rendezvényekhez kapcsolódó on-line feladatok elvégzése.

Keretösszeg azonos a becsült értékkel: nettó 250 000 000 Ft.

Az ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-ára vállal megrendelési kötelezettséget.

A szerződés teljesítése során előre láthatólag több (legalább 2 db) több napos nemzetközi konferencia teljes körű lebonyolítására kerül sor, amelyek egyenként legalább 100 fő egyidejű részvételével fognak lezajlani.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 120-294275
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:

Rendezvényszervezési szolgáltatás vásárlása

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
22/10/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 8
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: On Ad Production Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_58250343
Postai cím: Víg utca 54.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: jagodics.tamas@gmail.com
Telefon: +36 303533511
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 250 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 250 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Rendezvényszervezés, catering, technika biztosítása, berendezés, dekoráció, nyomda, utazás, ügynökségi szolgáltatás, PR tervezési feladatok, sajtórendezvények szervezése, PR ügynökségi szolgáltatások, szövegírás, beszédírás, szállítás, terjesztés, szervezés, lebonyolítás részfeladatai

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az érvényes ajánlatot tevők:

Akció BTL Korlátolt Felelősségű Társaság

1137 Budapest, Szent István körút 8. II. em. 6.

23551679-2-41

Nettó ajánlati ár (nettó forint): 193 650 057

Moonline Hostessügynökség Rendezvényszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

1033 Budapest, Reményi Ede utca 1–3.

13278751-2-41

AXIA Group Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1025 Budapest, Vérhalom utca 33/a.

26490119-2-41

Közös ajánlattevők

Nettó ajánlati ár (nettó forint): 120 582 229

Bartha Management Kft.

1037 Budapest, Iglice utca 1–3.

12849871-2-41

Nettó ajánlati ár (nettó forint): 208 077 531

ESG HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1033 Budapest, Polgár utca 8–10.

25420546-2-41

Event Company Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

1051 Budapest, József nádor tér 5–6.

25325654-2-41

Közös ajánlattevők

Nettó ajánlati ár (nettó forint): 374 164 089

On Ad Production Korlátolt Felelősségű Társaság

2040 Budaörs, Víg utca 54.

24905394-2-13

Nettó ajánlati ár (nettó forint): 94 347 117

ReferoLUDVIG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

1106 Budapest, Gyakorló utca 28. 6/25.

24132017-2-42

Nettó ajánlati ár (nettó forint): 274 488 920

Sensation Event & Congress Korlátolt Felelősségű Társaság

1135 Budapest, Róbert Károly körút 96-100.

22704654-2-41

Nettó ajánlati ár (nettó forint): 298 369 204

Az érvénytelen ajánlatot tevő:

Eventorg Korlátolt Felelősségű Társaság

7400 Kaposvár, Wigner Jenő utca 11.

24861562-2-14

Nettó ajánlati ár (nettó forint): 1 003 973 976

Az ajánlat vonatkozásában a Kbt. 69. § (2) bekezdés alapján hiánypótlás szükségessége merült fel, amelynek az ajánlattevő nem tett eleget, ezért az ajánlatot javasoljuk érvénytelennek nyilvánítani a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, mert nem felel meg a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az alábbi okokból:

— az Eventorg Korlátolt Felelősségű Társaság a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti nyilatkozatában nem nevezte meg egyértelműen, és az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat ingyenes céginformációs szolgáltatásának honlapján található adatokkal összhangban a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát,

— az Eventorg Korlátolt Felelősségű Társaság a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti dokumentumban (EKR által biztosított űrlap) nem jelölte meg a vonatkozásában fenn nem álló kizáró okokat,

— az Eventorg Korlátolt Felelősségű Társaság egyértelműen ismert ajánlattevőként nem határozta meg egyértelműen, hogy a NORAMTECH Betéti Társaság közös ajánlattevőként, vagy az alkalmasság igazolásába bevont gazdasági társaságként vesz-e részt a közbeszerzési eljárásban, így nem állapítható meg az ajánlattevő, és a bevonni kívánt alvállalkozók személye,

— az Eventorg Korlátolt Felelősségű Társaság nem nyilatkozott arról, hogy szándékozik-e a szerződés bármely részét alvállalkozásba adni harmadik félnek, így nem állapítható meg az esetlegesen bevonni kívánt alvállalkozók személye,

— nem nyújtották be a közös ajánlattevők (ha közös ajánlattételre került sor) valamelyike részértől a másik közös ajánlattevő részre szóló meghatalmazást, hogy az az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat,

— az ajánlathoz nem csatolták az ajánlattevő(k) részéről a nyilatkozatok aláírójának aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírásmintáját vagy ezzel egyenértékű okiratot,

— az ajánlathoz nem csatolták annak igazolását, hogy az ajánlati felhívásban előírt 2 000 000 Ft ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő részére biztosították, befizették,

— az ajánlat részeként a Kbt. 66. § (6) bekezdése, és a 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozatok ugyan benyújtásra kerültek, de azok érdemi nyilatkozatot nem tartalmaznak (üresek).

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/10/2019