The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Works - 517406-2022

23/09/2022    S184

Hungary-Budapest: Construction work

2022/S 184-517406

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
National registration number: 15735760241
Postal address: Béke Tér 1.
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1139
Country: Hungary
Contact person: Murvai László
E-mail: murvai.laszlo@saldo.hu
Telephone: +36 12379817
Fax: +36 12379813
Internet address(es):
Main address: https://www.budapest13.hu/
Address of the buyer profile: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000948092021/reszletek

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

67 lakásos önkormányzati lakóépület építése

Reference number: EKR000948092021
II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.2)Description
II.2.1)Title:

67 lakásos önkormányzati lakóépület építése

II.2.2)Additional CPV code(s)
45211300 Houses construction work
45300000 Building installation work
45400000 Building completion work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

1135 Budapest, Petneházy u. 90. (hrsz. 27045)

II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

1.

1135 Budapest, Petneházy utca 90. szám alatti 27045 helyrajzi számú telken új 67 lakásos önkormányzati lakóépület kivitelezése

2.

Kivitelezés helyszíne: 1135 Budapest, Petneházy utca 90. (hrsz. 27045)

3.

A beruházás műszaki alapadatai:

- Telek területe: 2729 m2

- Beépített terület: 1689,19 m2

- Zöldfelület területe: 733,44 m2

- Épület össz. szintterülete: 8548,39 m2

- Lakások száma: 67 db

- Parkolók száma: 75 db

4.

Az épület megfelel a passzívház kritériumoknak.

A légtömörség-mérést Ajánlatkérő végezteti el.

5.

A beruházás építési engedélyköteles tevékenység.

6.

A részletes műszaki leírások (kiviteli tervdokumentáció, helyszínrajzok, konszignációk, stb.), valamint a tételes árazatlan költségvetések - amelyek az árajánlat kötelező formáját is meghatározzák - a dokumentáció mellékletét képezik.

7.

Ajánlatkérő a 322/2015. Korm.r. 20. §-a szerint 5 %-os tartalékkeretet határoz meg, mely az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel. A tartalékkeret a szerződés teljesítése során szükségessé váló, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:244. § (2) bekezdése szerinti pótmunka elvégzésére is felhasználható.

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 24
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2022/S 013-028297

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 1
Title:

67 lakásos önkormányzati lakóépület építése

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
11/01/2022
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: FK-RASZTER Építő Zrt.
National registration number: 11887827205
Postal address: Felsőszinva Utca 73.
Town: Miskolc
NUTS code: HU Magyarország
Postal code: 3533
Country: Hungary
E-mail: kovacsat@fkraszter.hu
Telephone: +36 46531839
Fax: +36 46530412
The contractor/concessionaire is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 4 618 200 300.00 HUF

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

VII.2) pont folyt.

A termékcserék egymással műszakilag teljes mértékben egyenértékűek, egymással teljes egészében megfeleltethetőek, amelyet a Vállalkozó a termékekre vonatkozó teljesítménynyilatkozatokkal igazolt a Megrendelő részére. A termékcserékhez műszaki szempontból a tervező, a műszaki ellenőr és a létrejövő építmény üzemeltetője külön nyilatkozattal hozzájárult. A módosítás kiváltó oka a termékcserék végrehajtása, így a a módosítás nem jelentős, hiszen nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna [műszakilag egyenértékű termékcsere történik]; a módosítás a Szerződés gazdasági egyensúlyát a Vállalkozó javára nem változtatja meg [a módosítás a Szerződés egyéb feltételeire, illetve a vállalkozói díjra nem hat ki vagy megtakarítást eredményez]; módosítás a Szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt vállalkozói kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki [a módosítás nem keletkeztet új

vállalkozói kötelezettséget].

- A helyettesítő technológiák egymással műszakilag teljes mértékben egyenértékűek, egymással teljes egészében

megfeleltethetőek, amelyhez műszaki szempontból a tervező, a műszaki ellenőr és a létrejövő építmény üzemeltetője külön nyilatkozattal hozzájárult. A módosítás kiváltó oka a jelen pont szerinti, az eredetivel egyenértékű technológiaváltoztatás, nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna [műszakilag egyenértékű technológiaváltás történik]; a módosítás a Szerződés gazdasági egyensúlyát a Vállalkozó javára nem változtatja meg [a módosítás a Szerződés egyéb feltételeire, illetve a vállalkozói díjra nem hat ki vagy megtakarítást eredményez]; módosítás a Szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt vállalkozói kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki [a módosítás nem keletkeztet új vállalkozói kötelezettséget]. Tételes indoklás: A műgyanta bevonat

üzemeltetés szempontjából kedvezőbb, mint az aszfaltozott felület, jobban takarítható és esztétikusabb kivitelt eredményez. Műszakilag nem jelentős a változás, mivel funkcionálisan ugyanazt biztosítja mindkét felület. Az emberi erőforrás igény és a kivitelezésre fordított idő azonos a megvalósítás területén.Kavicsterítés helyett a karbantartási helyekhez járólapok kerülnek elhelyezésre. A változtatás a karbantartási munkák biztonságosabbá tétele miatt készül. A látszóbordás álmennyezet üzemeltetés szempontjából kedvezőbb, mint a rejtett bordás felület. Műszakilag nem jelentős a változás, mivel funkcionálisan ugyanazt biztosítja mindkét felület. Az emberi erőforrás igény és a kivitelezésre fordított idő azonos a megvalósítás területén. A klinkerburkolat homlokzati felület helyett vakolt felület készül. Funkcióban nincs változás, kizárólag az épület esztétikai megjelenése változik. A belső udvari rámpa melletti növényfal elhagyása miatt annak tartószerkezetére sincs szükség. A rámpa melletti melvédfal kerül megemelésre. A tervezett funkcióra nincs hatással. A tervezői szabadság alapján került megtervezésre, csak vizuális értéket ad az épület megjelenéséhez.

- Megrendelő kapcsolattartói között személyi változás történt, amelyre tekintettel a Szerződés szerinti kapcsolattartási adatokat módosítani szükségesA Kbt. 138. § (2) bekezdése alapján a Vállalkozó a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG felelős műszaki vezetője helyett új szakembert kíván bevonni. A Vállalkozó erre tekintettel benyújtotta az új szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, rendelkezésre állási nyilatkozatát, valamint a végzettséget és képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolatát. Megrendelő a benyújtott dokumentumok alapján megállapította, hogy az új szakember a korábban megjelölt szakemberhez képest egyenértékű módon megfelel, továbbá a minőségi értékelési szempont szerinti, passzívház kivitelezésében szerzett szakmai gyakorlata 68 hónap, amely meghaladja a korábban megjelölt szakember szakmai gyakorlatát (35 hónap). A személycserék miatti módosítás nem jelentős, mivel nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevők részvételét vagy a

nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna [kapcsolattartói személyváltozás, illetve egyénértékű módon megfelelő szakember-változás történik]; a módosítás a Szerződés gazdasági egyensúlyát a Vállalkozó javára nem változtatja meg [a módosítás a Szerződés egyéb feltételeire, illetve a vállalkozói díjra nem hat ki]; módosítás a Szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt vállalkozói kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki [a módosítás nem keletkeztet új vállalkozói kötelezettséget].

Kbt. 141. § (2) és (3) bekezdése szerinti jogcím: Az elmaradó munkatételek nem változtatják meg a szerződés általános jellegét és illeszkednek az eredeti szerződés jellegéhez, mivel a megjelölt tételek a Szerződés teljesítése során létrejövő építmény funkciójának változásához nem vezetnek, a megjelölt tételek a Szerződés eredményére lényeges kihatással nincsenek. A fenti munkatételek elmaradásához műszaki szempontból a tervező, a műszaki ellenőr és a létrejövő építmény üzemeltetője külön nyilatkozattal hozzájárult. A módosítás kiváltó oka a Szerződés értékének csökkenése egyes munkatételek elhagyására tekintettel, ezért a Felek a Szerződés ide vonatkozó rendelkezéseinek módosítását a Kbt. 141. § (2) és (3) bekezdése alapján végzik el. Megrendelő továbbá nyilatkozza, hogy a Kbt. 141. § (3) bekezdésben foglaltak szerinti körülmény nem áll fenn.

A szerződésmódosítás időpontja: 2022.09.13.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Jogorvoslati kérelmek benyújtása a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/09/2022

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
45000000 Construction work
VII.1.2)Additional CPV code(s)
45211300 Houses construction work
45300000 Building installation work
45400000 Building completion work
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

1135 Budapest, Petneházy u. 90. (hrsz. 27045)

VII.1.4)Description of the procurement:

1.

1135 Budapest, Petneházy utca 90. szám alatti 27045 helyrajzi számú telken új 67 lakásos önkormányzati lakóépület kivitelezése

2.

Kivitelezés helyszíne: 1135 Budapest, Petneházy utca 90. (hrsz. 27045)

3.

A beruházás műszaki alapadatai:

- Telek területe: 2729 m2

- Beépített terület: 1689,19 m2

- Zöldfelület területe: 733,44 m2

- Épület össz. szintterülete: 8548,39 m2

- Lakások száma: 68 db

- Parkolók száma: 75 db

4.

Az épület megfelel a passzívház kritériumoknak.

A légtömörség-mérést Ajánlatkérő végezteti el.

5.

A beruházás építési engedélyköteles tevékenység.

6.

A részletes műszaki leírások (kiviteli tervdokumentáció, helyszínrajzok, konszignációk, stb.), valamint a tételes árazatlan költségvetések - amelyek az árajánlat kötelező formáját is meghatározzák - a dokumentáció mellékletét képezik.

7.

Ajánlatkérő a 322/2015. Korm.r. 20. §-a szerint 5 %-os tartalékkeretet határoz meg, mely az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel. A tartalékkeret a szerződés teljesítése során szükségessé váló, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:244. § (2) bekezdése szerinti pótmunka elvégzésére is felhasználható.

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in days: 24
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 4 969 515 727.00 HUF
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: FK-RASZTER Építő Zrt.
National registration number: 11887827205
Postal address: Felsőszinva Utca 73.
Town: Miskolc
NUTS code: HU Magyarország
Postal code: 3533
Country: Hungary
E-mail: kovacsat@fkraszter.hu
Telephone: +36 46531839
Fax: +36 46530412
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

Eredeti 3.1. pont: "A szerződés szerinti nettó vállalkozói díj - a Vállalkozó nyertes ajánlata alapján: 4 398 286 000,- Ft + 219 914 300,- Ft (5 %) tartalékkeret, összesen 4 618 200 300,- Ft; azaz nettó négymilliárdhatszáztizennyolcmillió-

kétszázezer-háromszáz forint."

Módosított 3.1. pont: "A szerződés szerinti nettó vállalkozói díj - a Vállalkozó nyertes ajánlata és a Szerződés 1. számú módosítása alapján: 4 732 872 121,- Ft + 236 643 606,- Ft (5 %) tartalékkeret, összesen 4 969 515 727,- Ft; azaz nettó négymilliárd-kilencszázhatvankilencmillió-ötszáztizenötezer-hétszázhuszonhét forint."

Eredeti 3.2. pont: "A Megrendelő kizárólag az építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására nettó 219 914 300,- forintos tartalékkeretet biztosít, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-a szerint. "

Módosított 3.2. pont: "A Megrendelő kizárólag az építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására nettó 236 643 606,- forintos tartalékkeretet biztosít, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-a szerint."

Eredeti 4.6. pont: "A Megrendelő előleget biztosít, legfeljebb a szerződésben foglalt - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 10%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 250 millió forint erejéig, azaz kétszázötvenmillió Ft összegre."

Módosított 4.6. pont: "biztosít, amelynek összege legfeljebb 650 000 000 Ft. Felek rögzítik, hogy az előleg első részletét, azaz 250 000 000 Ft-ot a munkaterület átadását követő 15 napon belül, az előleg második részletét a NILAN légtechnikai eszközök, a betonacélok, a sütő és főzőlapok, a nyílászáró tokszerkezetek, a hőhídmegszakító elemek és a falazóanyagok megvásárlását, megrendelését igazoló tárolási nyilatkozatok, illetve gyártásba vételi nyilatkozatok átadását követően 15 napon belül, a megvásárolt, illetve megrendelt építőanyagok, beépítésre kerülő termékek ellenértékének megfelelő, de legfeljebb 400 000 000 Ft összegben fizeti meg."

Eredeti 6.1. pont: "A Vállalkozó a Szerződés megkötése után 15 (tizenöt) naptári napon belül „Jól teljesítési” (továbbiakban: Megvalósítási) biztosítékot (5. számú melléklet) köteles biztosítani, az elfogadott nettó (tartalékkeret nélküli) ajánlati ár 5 %-ára."

Módosított 6.1. pont: "A Vállalkozó a Szerződés megkötése után 15 (tizenöt) naptári napon belül „Jól teljesítési” (továbbiakban: Megvalósítási) biztosítékot (5. számú melléklet) köteles biztosítani, az elfogadott nettó (tartalékkeret nélküli) ajánlati ár 5 %-ára, azaz összesen 236 643 606,- Ft összegben."

Eredeti 6.3. pont: "A Vállalkozó a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként jótállási biztosítékot nyújt a szerződés tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatásának 5%-ával megegyező mértékben, azaz összesen 219 914 300,- Ft összegben."

Módosított 6.3. pont: "A Vállalkozó a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként jótállási biztosítékot nyújt a szerződés tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatásának 5%-ával megegyező mértékben, azaz összesen 236 643 606,- Ft összegben."

14.3. pontban Kézér Gyula megrendelői kapcsolattartó helyett Krajczár-Somló Júlia, Kneifel Csilla Noémi MV-ÉG felelős műszaki vezető helyett Fodor János Krisztián.

Árazott költségvetések és ütemtervek módosítása a szerződésmódosító okiratban foglaltak szerint:

- 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése alapján termékcsere miatt módosuló tételek: M-42-012-1.1.1.1.1.4-0220521, 42-071-1-0150103, M-44-001-2.2.1, M-44-001-1.12 - M-45-001-1.13, 45-003-1.2, M-50-1, M-44-029-1.1.1 KT-01, Alumínium kavicsléc, Egyedi beton elemek, Gyepszőnyeg, M-45-001.1, M-44-001-1.1 - M-44-011-11., M-45-001.2 helyett K-42-012-1.1.1.1.1.4-1, K 42-071-1-1, 45-001-31.1.1.0-0000000, 45-001-31.1.1.0-0000000, K 45-003-1, K-50-1, M-44-029-1.1.1 KT-01, Műanyag kavicsléc, Kombinált kerti faépítmények, Gyeptelepítés, 45-001-31.1.1.0-0000000, M-44-001-1.1K - M-44-011-11.K, M-45-001.2.

- Elmaradó munkatételek: 48-007-41.3.1.2-0113323, M-42-022-2.1.2.2.2-1, 45-004-1-15., 45-004-1-29., 47-000-1.21.2.2.1.1-0415526, M-50-2.

- Eredetivel egyenértékű technológiaváltás miatt módosuló tételek: 63-103-1.11.1.1-0750202 63-103-1.21.1.2-0750005 63-103-1.31.1.1-0750201 61-003-2.1-0710010, 48-005-1.66.1-0133142, 39-004-3.3.1.1.-0212209, 42-061-1.6-0224011, M-50-3 helyett K-31-031-1.3.1, M-48-003-5, K 39-004-3.3.1.1.-1, M-36-006-3.1.1.1-0415921, 45-004-3-0990114.

- Közösségi használatra szánt helyiségek (játszó szoba, mosó helyiség, pihenő szoba, multifunkcionális helyiség) kivitelezése helyett további 1 lakás kialakítása.

- Az eredetileg betervezett autótöltő helyett minden parkolóhelyhez kizárólag a csatlakozás lehetőségének kiépítése.

- Új hűtési és fűtési rendszer kialakítása.

VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti jogcím: A 2022. február 24. napján kitört orosz-ukrán háború közvetve és közvetlenül is érinti a Szerződés teljesítését az emiatt kialakult építőanyagár emelkedés, akadozó alapanyag beszerzés, termelés-kivitelezés lelassulása, szállítási nehézségek, üzemanyagár drágulása, valamint az üzemeltetéshez (hűtés, fűtés, szellőzés, autótöltés, elektromos árammal működő készülékek ellátása stb.) szükséges energiaellátás jövőbeli bizonytalansága. E körben a Felek hivatkoznak az ÉVOSZ és a Közbeszerzési Hatóság az orosz-ukrán háború által kiváltott üzleti kockázatok csökkentéséről szóló ajánlására [2022. március 23.]. Az orosz-ukrán háború által kiváltott, Magyarországot is érintő szankciós intézkedésekre, az energiaellátás jövőbeli bizonytalanságára, valamint a jelentősen megemelkedett energiaárakra tekintettel Megrendelő a Szerződés teljesítése során létrejövő építmény hűtési és fűtési rendszereit a jelen módosítás érekében átterveztette annak érdekében, hogy az üzemeltetés során jelentős energiamegtakarítás legyen elérhető; az áttervezett műszaki tartalom a Szerződés 3. sz. mellékletét képező árazott költségvetésben átvezetésre kerül. Energetikai oldalról az új megoldás biztosítja a központi rendszerek energiahatékonyságát azzal, hogy a hőszállítási veszteségek teljes egészében kiküszöbölhetők. Ezek a veszteségek még egy modern ház esetében is elérhetik a teljes energiafelhasználás 30%-át, ami egy 67 lakásos lakóház esetében éves szinten a jelen okirat aláírásakor ismert energiaárak mellett a nettó 18 120 157,6 Ft összeget is elérheti. Az orosz-ukrán háború által kiváltott, Magyarországot is érintő szankciós intézkedésekre, az energiaellátás jövőbeli bizonytalanságára, valamint a jelentősen megemelkedett energiaárakra tekintettel Megrendelő a közösségi használatra szánt helyiségek (játszó szoba, mosó helyiség, pihenő szoba, multifunkcionális helyiség) kivitelezésétől eltekint, mivel azok üzemeltetése a jelen okirat aláírásakor ismert költségek figyelembe vételével évente nettó 32 624 761,6 Ft összeget is elérheti. A

közösségi használatra szánt helyiségek helyett további 1 lakás kerül kialakításra, amelyet a Felek a Szerződés szerinti tartalékkeret terhére, pótmunkaként számolnak el egymással. Az orosz-ukrán háború által kiváltott, Magyarországot is érintő szankciós intézkedésekre, az energiaellátás jövőbeli bizonytalanságára, valamint a jelentősen megemelkedett energiaárakra tekintettel Megrendelő a Szerződés teljesítése során létrejövő építménybe eredetileg betervezett autótöltőt nem építi ki, ezen tétel elmarad, helyette minden parkolóhelyhez kizárólag a csatlakozás lehetőségét építi ki. Ekként az autótöltés nem az üzemeltetés költségeit fogja növelni, hanem a fogyasztásmérés az adott parkolóhelyhez tartozó lakások saját elektromos mérőjéről történik. Ez jelentős költségmegtakarítást eredményez a Megrendelő számára, mivel nem piaci áron az üzemeltetés költségeként jelentkezik az autótöltés energiadíja, hanem az a lakossági fogyasztó részéről merül fel, amelyet a számára jogszabályban biztosított kedvezőbb, rezsicsökkentéssel érintett áron kell megfizetnie. A jelen okirat aláírásakor ismert energiaárak mellett e megtakarítás az üzemeltető számára éves szinten nettó 972 000 Ft összeget is elérheti. Az orosz-ukrán háború okán kialakult építőanyagár emelkedés, akadozó alapanyag beszerzés, termelés-kivitelezés lelassulása, szállítási nehézségek, üzemanyagár drágulása miatt a Vállalkozó nettó 430 261

102 Ft áremelési kérelemmel fordult a Megrendelőhöz, amelyben tételesen alátámasztotta az áremelés okait és megjelölte az érintett munkatételeket / munkanemeket. Vállalkozó nyilatkozza, hogy a kérelmében megjelölt áremelés kizárólag a rendes vállalkozói kockázatot meghaladó áremelési igényt jelent, mivel az ajánlattétel során előrelátható rezsióradíj-emelési tendenciát a Vállalkozó az árképzésénél és kockázatviselésénél figyelembe vette (a jelen okirat aláírásakor ennek értéke nagyságrendileg 643 006 365 Ft), továbbá számolt a tervezhető inflációval az anyagár-emelkedéseknél és részben viseli a nem tervezett anyagár-emelést is (a jelen okirat aláírásakor az anyagár-emelkedés mindösszesen 779 423 487 Ft). Az orosz-ukrán háború okán kialakult építőanyagár emelkedés, akadozó alapanyag beszerzés, termelés-kivitelezés lelassulása, szállítási nehézségek, üzemanyagár drágulása miatt a Vállalkozó az előleg megemelésére irányuló kérelemmel fordult a Megrendelőhöz, amelyben részletesen alátámasztotta, miért

szükséges a kérelemben megjelölt építőanyagokat előzetesen beszerezni. Az előleg megemelésére az építőanyagok - a kivitelezés ütemezéséhez képest - korábbi beszerzése és a beszerzés előfinanszírozása érdekében kerül sor annak érdekében, hogy a további áremelés hatása megelőzhető legyen és az építőanyagok akadálytalanul rendelkezésre álljanak. A módosítást tehát olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre; a módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét [a vállalkozói díj és a műszaki tartalom részleges módosulása a Szerződés általános jellegét nem változtatja meg, ugyanakkor a Szerződés teljesítése során létrejövő építmény rendeltetésszerű megvalósításához ezen módosítások elengedhetetlenek, a beruházás befejezésével, a közbeszerzési eljárás tárgya szerinti funkciójú építmény valósul meg]; az ellenérték növekedése nem haladja meg a Szerződés értékének 50%-át [a Szerződés értékének 50%-a tartalékkerettel együtt nettó 2 309 100 150,- Ft, a jelen pont szerinti módosítás értéke mindösszesen tartalékkerettel együtt nettó 400 017 357,- Ft].

Kbt. 141. § (6) bekezdése szerinti jogcím:

- A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése alapján az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytattak le, amely eredményeként a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesítették.

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 4 618 200 300.00 HUF
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 4 969 515 727.00 HUF